close

Enter

Log in using OpenID

ana konu alt konu tarih vaaz konusu (öğle)

embedDownload
ANA KONU
KONYA ĠL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI ÖĞLE VAAZI KONULARI
ALT KONU
TARİH
VAAZ KONUSU (ÖĞLE)
Ġlim ve Eğitim
Kur'an-ı Kerimi Okuma, Anlama ve Yaşama 28.06.2014 Cumartesi
Fil Suresi ve Tefsiri (Nüzul Sırasına Göre Mekki Sureler)
Helaller ve Haramlar
Helal ve Haram Duyarlılığı
29.06.2014 Pazar
Haramlık Hükmünü Belirleme Yetkisi (Diyanet Ġlmihali, I. Cilt)
Ġlim ve Eğitim
Ġlmihal
30.06.2014 Pazartesi
Yaş Günü ve Yıldönümü (Diyanet Ġlmihali, II. Cilt)
Ġbadet
Ramazan Ayı, Oruç
01.07.2014 Salı
Ramazan Ayı ve Oruç
Ġlim ve Eğitim
Hz. Meryem ve Beşikte Konuşan Bebek Ġsa (Kur'andan Öğütler, I. Cilt)
Ġlim ve Eğitim
Kur'an-ı Kerimi Okuma, Anlama ve Yaşama 02.07.2014 Çarşamba
Hadis, Sünnet
03.07.2014 Perşembe
İbadet
Ramazan Ayı, Oruç
İslam'da Oruç
Ġlim ve Eğitim
Kur'an-ı Kerimi Okuma, Anlama ve Yaşama 05.07.2014 Cumartesi
Felak Suresi ve Tefsiri
Ġlim ve Eğitim
Ġlmihal
06.07.2014 Pazar
Azimet ve Ruhsat (Diyanet Ġlmihali, I. Cilt
Ġlim ve Eğitim
Ġlmihal
07.07.2014 Pazartesi
Ahlakın Tarifi ve Mahiyeti (Diyanet Ġlmihali, II.Cilt)
Ġlim ve Eğitim
Kur'an-ı Kerimi Okuma, Anlama ve Yaşama 08.07.2014 Salı
Hud Suresi (35-40.Ayetleri Tefsiri) (Peygamberlerin Kıssaları)
Ġlim ve Eğitim
Kur'an-ı Kerimi Okuma, Anlama ve Yaşama 09.07.2014 Çarşamba
Hz. Muhammed (sav): Rahmet Peygamberi (Kur'andan Öğütler, I. Cilt)
Ġlim ve Eğitim
Hadis, Sünnet
10.07.2014 Perşembe
Kur'an Okumanın Faziletine Dair Hadisler (Riyaz'üs Salihin)
Ahlak
Tevbe
11.07.2014 Cuma
Kimsesizlerin Kimsesi Olmak
Ġlim ve Eğitim
Kur'an-ı Kerimi Okuma, Anlama ve Yaşama 12.07.2014 Cumartesi
Nas Suresi ve Tefsiri
Ġlim ve Eğitim
Ġlmihal
13.07.2014 Pazar
Ġlim ve Eğitim
Ġlmihal
14.07.2014 Pazartesi
Ġlmihal Bilmenin Önemi (Diyanet Ġlmihali, I. Cilt
Ġslam Ahlakının Özellikleri (Diyanet Ġlmihali, II.Cilt)
Ġlim ve Eğitim
Kur'an-ı Kerimi Okuma, Anlama ve Yaşama 15.07.2014 Salı
Hud Suresi (41-46.Ayetleri Tefsiri) (Helak Edilen Kavimler)
Ġlim ve Eğitim
Kur'an-ı Kerimi Okuma, Anlama ve Yaşama 16.07.2014 Çarşamba
Hz. Muhammed (sav)'in Mesajı Evrenseldir (Kur'andan Öğütler, I. Cilt)
Ġlim ve Eğitim
Hadis, Sünnet
17.07.2014 Perşembe
Kur'an Okumanın Adabına Dair Hadisler (Riyaz'üs Salihin)
Dini-Milli Gün ve Geceler
Kandiller
18.07.2014 Cuma
Kadir Gecesi
Ġlim ve Eğitim
Kur'an-ı Kerimi Okuma, Anlama ve Yaşama 19.07.2014 Cumartesi
Ġhlas Suresi ve Tefsiri
Ġlim ve Eğitim
Ġlmihal
20.07.2014 Pazar
Temizlik Ġlkeleri ve Amaçları (Diyanet Ġlmihali, I. Cilt
Ġlim ve Eğitim
Ġlmihal
21.07.2014 Pazartesi
Cahiliye Dönemi Ahlakı (Diyanet Ġlmihali, II.Cilt)
Ġlim ve Eğitim
Kur'an-ı Kerimi Okuma, Anlama ve Yaşama 22.07.2014 Salı
Ġlim ve Eğitim
Kur'an-ı Kerimi Okuma, Anlama ve Yaşama 23.07.2014 Çarşamba
Hud Suresi (47-50.Ayetlerin Tefsiri) (Peygamberlerin Kıssaları)
Hz. Muhammedin Verdiği Öğütler Tüm Ġnsanlığadır (Kur'andan Öğütler, I. Cilt)
Ġlim ve Eğitim
Hadis, Sünnet
24.07.2014 Perşembe
Bazı Sure ve Ayetlerin Faziletine Dair Hadisler (Riyaz'üs Salihin)
İbadet
Zekat, Sadaka
25.07.2014 Cuma
Zekat ve Fıtır Sadakası
Ġlim ve Eğitim
Kur'an-ı Kerimi Okuma, Anlama ve Yaşama 26.07.2014 Cumartesi
Necm Suresi (01-18.Ayetlerin Tefsiri)
Ġlim ve Eğitim
Ġlmihal
Temizlik Çeşitleri (Diyanet Ġlmihali, I. Cilt
04.07.2014 Cuma
27.07.2014 Pazar
Kur'an Okumanın Faziletine Dair Hadisler (Riyaz'üs Salihin)
KONYA ĠL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI TERAVİH VAAZ KONULARI
ANA KONU
İbadet
İbadet
İbadet
İbadet
İbadet
İbadet
İbadet
İbadet
İbadet
İbadet
İbadet
Ahlak
İbadet
ALT KONU
Ramazan Ayı, Oruç
Ramazan Ayı, Oruç
Ramazan Ayı, Oruç
Ramazan Ayı, Oruç
Ramazan Ayı, Oruç
Ramazan Ayı, Oruç
Ramazan Ayı, Oruç
Ramazan Ayı, Oruç
Ramazan Ayı, Oruç
Ramazan Ayı, Oruç
Ramazan Ayı, Oruç
Tevbe
Ramazan Ayı, Oruç
TARİH
27.06.2014 Cuma
28.06.2014
Cumartesi
29.06.2014 Pazar
30.06.2014 Pazartesi
01.07.2014 Salı
02.07.2014 Çarşamba
03.07.2014 Perşembe
04.07.2014 Cuma
05.07.2014 Cumartesi
06.07.2014 Pazar
07.07.2014 Pazartesi
08.07.2014 Salı
09.07.2014 Çarşamba
Ġlim ve Eğitim
Kur'an-ı Kerimi Okuma, Anlama ve Yaşama
10.07.2014 Perşembe Fatiha Suresi ve Tefsiri
Ġbadet
Ġlim ve Eğitim
Zekat, Sadaka
Ġlmihal
11.07.2014 Cuma
Zekat ve Arınma
12.07.2014 Cumartesi Zekatla Ġlgili Fıkhi Hükümler
Ġlim ve Eğitim
Kur'an-ı Kerimi Okuma, Anlama ve Yaşama
13.07.2014 Pazar
Ġlim ve Eğitim
Ayet'el Kürsi ve Tefsiri
Kur'an-ı Kerimi Okuma, Anlama ve Yaşama 14.07.2014 Pazartesi Bakara Suresinin Son Ġki Ayetinin Tefsir
Ġlim ve Eğitim
Kur'an-ı Kerimi Okuma, Anlama ve Yaşama
15.07.2014 Salı
Sosyal Hayat ve Toplum
İbadet
Sosyal Hayat ve Toplum
Komşu Ġlişkileri
Ramazan Ayı, Oruç
Yardımlaşma ve Dayanışma
16.07.2014 Çarşamba Komşuluk
17.07.2014 Perşembe Nefis Muhasebesi ve Ramazan
18.07.2014 Cuma
Günümüzde Ensar Olmak
Sosyal Hayat ve Toplum
Akraba Ġlişkileri
19.07.2014 Cumartesi Öksüze Anne - Yetime baba Olmak
Ahlak
Sosyal Hayat ve Toplum
Kötü Ahlak
Yardımlaşma ve Dayanışma
20.07.2014 Pazar
Kötü Alışkanlıkları Terk Edelim
21.07.2014 Pazartesi Nebevi Bir Erdem: Hasta ve Yaşlıları Ziyaret
Sosyal Hayat ve Toplum
Kardeşlik
22.07.2014 Salı
Dini-Milli Gün ve Geceler Kandiller
Ġbadet
Zekat, Sadaka
Ġbadet
Ramazan Ayı, Oruç
VAAZ KONUSU (TERAVİH)
Ramazan ve Oruç
Ramazan Orucunun Faziletleri
Kimsesizlerin Kimsesi Olmak
Ramazan ve Kur'an
Müminler Arası Ülfet ve Muhabbet
Mahzun Gönülleri Mutlu Etmek
Sahur ve Ġftar Bereketi
Bütün Bedene Oruç Tutturma
Orucun Namazla Taclandırılması
Paylaşmak ve Ġnfak
Oruçlarımızı Salih Amelle Destekleyelim
Günahlardan Arınma (Tevbe)
Akrabalık Bağlarını Gözetme
Haşr Suresinin Son Üç Ayetinin Tefsiri
Kardeşlik Bilinci
23.07.2014 Çarşamba Kadir Gecesi
24.07.2014 Perşembe Fıtır Sadakası ve Fidye
25.07.2014 Cuma
Ramazanı Uğurlarken
Sosyal Hayat ve Toplum
Diğer
26.07.2014 Cumartesi Kabirlerimizi de Ziyaret Edelim
Ġbadet
Ramazan Ayı, Oruç
27.07.2014 Pazar
Ramazan Kazanımlarını Koruyalım
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
288 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content