close

Enter

Log in using OpenID

DERS BİLGİLERİ

embedDownload
DERS BİLGİLERİ
Ders Adı
Kodu
Yarıyılı
T+U Saati
Ulusal Kredisi
AKTS
Güncel Dini Konular
DKB430
8
2+0
2
4
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Yüz Yüze / Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Günümüz insanının karşılaştığı dini meseleler ile bunların çözümlerinin
nasıl olacağını kavratma amaçlanmaktadır.
Güncel Dini Meselelere Giriş, İtikad ile ilgili güncel konular, ibadet ile ilgili
güncel dini konular, hadis ile ilgili güncel dini konular, muamelat ile ilgili
güncel dini konular.
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
1) Güncel dini konuların neler olduğunu bilir
1,2
1,2
2) Güncel dini konuların fert ve toplum açısından önemini
kavrar
1,2
1
3) Güncel dini konular hakkındaki görüşleri tanır
1,2
1
4) Güncel dini konulara yön veren tarafları ayırt eder
1,2
1
5) Güncel dini konular hakkındaki literatüre dair bilgi edinir
1,2
1
1,2
1
Dersin Öğrenme Çıktıları
6) Güncel dini konuların topluma etkisini fark eder
Öğretim
Yöntemleri:
1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
1-Sınav 2-Ödev 3-Seminer 4-Proje Ödevi
Ders İçeriği
Haftalar Konular
1
Güncel dini konuların mahiyetine genel bir bakış
2
İslam´da Mezhepler
3
Batıl inançlar (Bid´at ve Hurafeler) I
4
Batıl inançlar (Bid´at ve Hurafeler) II
5
İbadetlere ilişkin güncel dini tartışmalar
6
Günlük Hayatımızdaki Helaller ve Haramlar
7
İslam ve Aile I
8
Vize Sınavı
9
İslam ve Aile II
10
Sosyal Değişme ve Dini Hayat I
11
Sosyal Değişme ve Dini Hayat II
12
İslam ve Modernleşme I
13
İslam ve Modernleşme II
14
İslam ve Diğer Dinler
15
Gençlik ve Din
16
Final Sınavı
Ön Hazırlık
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer
Kaynaklar
Sunum+Ders kitabı(DİA ilgili maddeler,
İSAV tartışmalı dini toplantılar serisi.)
1. Hayreddin Karaman, İslamın Işığında Günün Meseleleri,
2..Faruk Beşer, Fetvalarla Çağdaş Hayat,
3. Faruk Beşer, Güncel Meseleler - Dinî Çözümler,
4. Nihat Dalgın, Gündemdeki Tartışmalı Dinî Konular
5.Hayreddin Karaman, Günlük Hayatımızdaki Helallar ve Haramlar,
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
40
1
60
Kısa Sınav
Ödev
Toplam
100
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim
problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış
bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri
çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik
perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama
araçlarını kullanır.
Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması
yapar.
Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve
yaratıcı davranış sergiler.
Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
X
X
X
X
X
X
X
X
9
Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
X
Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı
duyarlı davranış gösterir.
Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda
12
kullanır.
11
X
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç) 14 x toplam ders saati
14
2
28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
14
1
14
Ara Sınav ve sınav hazırlık çalışmaları
1
20
20
Ödev
1
20
20
Final sınavı ve sınav hazırlık çalışmaları
1
28
28
Kısa Sınav
Toplam İş Yükü
110
Toplam İş Yükü / 30 (s)
4.4
Dersin AKTS Kredisi
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
287 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content