close

Enter

Log in using OpenID

Aysel Git Başımdan - 1421015972

embedDownload
ŞİİRLER
Aysel Git Başımdan
ŞİİRLER -> Aysel Git Başımdan
purinsesu
#1/1
Tarih: 20 Temmuz 2014, 23:09
Mesaj konusu: Aysel Git Başımdan
AYSEL GÝT BAÞIMDAN
Aysel Git Baþýmdan
Aysel git baþýmdan ben sana göre deðilim
Ölümüm birden olacak seziyorum.
Hem kötüyüm karanlýðým biraz çirkinim
Aysel git baþýmdan istemiyorum.
Benim yaðmurumda gezinemezsin üþürsün
Daðýtýr gecelerim sarýþýnlýðýný
Uykularýmý uyusan nasýl korkarsýn,
hiçbir dakikamý yaþayamazsýn.
Aysel git baþýmdan ben sana göre deðilim.
Benim icin kirletme aydýnlýðýný,
hem kötüyüm karanlýðým biraz çirkinim
Islýðýmý denesen hemen düþürürsün,
gözlerim hýzlandýrýr tenhalýðýný
Yanlýþ þehirlere götürür trenlerim.
Ya ölmek ustalýðýný kazanýrsýn,
ya korku biriktirmek yetisini.
Acýlarým iyice bol gelir sana,
sevincim bir türlü tutmaz sevincini.
Aysel git baþýmdan ben sana göre deðilim.
Ümitsizliðimi olsun anlasana
hem kötüyüm karanlýðým biraz çirkinim.
Ay Savaşçısı Forum - 1
Sevindiðim anda sen üzülürsün.
Sonbahar uðultusu duymamýþsýn ki
içinden bir gemi kalkýp gitmemiþ,
uzak yalnýzlýk limanlarýna.
Aykýrý bir yolcuyum dünya geniþ,
Büyük bir kulak çýnlýyor içimdeki.
Çetrefil yolculuðum kesinleþmiþ.
Sakýn baþka bir þey getirme aklýna.
Aysel git baþýmdan ben sana göre deðilim,
ölümüm birden olacak seziyorum,
hem kötüyüm karanlýðým biraz çirkinim.
Aysel git baþýmdan seni seviyorum...
Ay Savaşçısı Forum - 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
198 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content