close

Enter

Log in using OpenID

BAYCOFLEX-PR230 (Eski adı: ASOPRIMER-AS1) - ab

embedDownload
AB-SCHOMBURG YAPI KĠMYASALLARI A.ġ.
19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok.
Hamdiye Yazgan ĠĢ Merk. No.4/8
34736 KOZYATAĞI - ĠSTANBUL
Tel
: +90-216-302 71 31/-32
Fax
: +90-216-302 70 01
e-mail : [email protected]
Web : www.ab-schomburg.com.tr
Web : www.schomburg.com
Teknik Bilgi Föyü
BAYCOFLEX-PR230
(Eski adı: ASOPRIMER-AS1)
Poliüretan ve Polisülfit Esaslı Mastikler için Astar
Malzeme Hazırlığı:
Tanım:
BAYCOFLEX-PR230 poliüretan ve
mastikler için solvent esaslı astardır.
Uygulama Alanları:
Betona uygulanacak
uygulanır.
mastikler
polisülfit
için
esaslı
Uygulama Yöntemi:
astar
olarak
Tek bileĢenlidir.
Solvent bazlıdır.
YapıĢmayı kuvvetlendirir.
Çabuk kurur.
Teknik Özellikler:
Esası:
Renk:
Kıvam:
Uygulama sıcaklığı:



Özellikler/Avantajlar:




Malzeme kullanıma hazırdır.
solvent esaslı astar
Ģeffaf
sıvı
+5ºC ila +35ºC

BAYCOFLEX-PR230 tek kat olarak uygulanır.
BAYCOFLEX-PR230 üzerine herhangi bir uygulama
yapmadan önce en az 30 dakika bekleyiniz.
Kuruma
süresinin
ortam
sıcaklığından
etkilenebileceği unutulmamalıdır.
BAYCOFLEX-PR230 üzerine 4-5 saat içinde
uygulama yapılabilir.
Alet Temizliği:
Kullanılan aletler kullanımdan hemen sonra su ile
temizlenmelidir.
Sağlık ve Güvenlik Tavsiyeleri:
BAYCOFLEX-PR230 solvent içerir, uçucu ve alev alıcı bir
malzemedir. Sigara içerken veya ateĢ yanında
uygulamayınız. Ġyi havalandırılan yerlerde uygulayınız.
Ambalaj:
6 kg bidon
Depolama:
Dondan korunmuĢ ortamda 12 ay boyunca stoklanabilir.
Yüzey Hazırlığı:
Yüzey kirden, tozdan, yağdan, kopmuĢ ve gevĢek
parçalardan arındırılmalıdır.
Bu teknik föydeki bilgiler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermekte olup, her an üretici firma tarafından yenilenebileceğinden tüketici
tarafından güncel niteliğinin teyit edilmesi tavsiye edilir.
12/02/2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
131 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content