close

Enter

Log in using OpenID

BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. Bursiyer her akademik yıl

embedDownload
BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Bursiyer her akademik yıl içerisinde, birinci ( Şubat ) ve ikinci dönemin ( Haziran )
sonunda üniversite yönetimi tarafından onaylanmış olan akademik başarısını gösteren
belgeyi Burs Komisyonu’na iletecektir.
2. Bursiyerin bulunduğu üniversitenin, dönem geçme sistemi var ise dönem geçmesi,
sınıf geçme sistemi var ise sınıf geçmesi gerekmektedir. 4,00’ lük not sistemi geçerli
ise not ortalamasının en az 1,80; 100’lük not sistemi geçerli ise not ortalamasının 55
olması ve en fazla 2 zayıf dersi olması koşulunu sağlaması gerekmektedir.
3. Bursiyer madde 1 ve madde 2 ‘de belirtilen sorumlulukları yerine getirmediği
takdirde burs hakkını kaybedecektir.
a. Burs Komisyonu Bursiyer Öğrencilere cep telefonlarından SMS ile ulaştığından
başvuru yaptıkları telefon numaraları değiştiğinde Komisyonu bilgilendirmekle
yükümlüdürler. Öğrenciye cep telefonundan ulaşılamadığı takdirde bursu kesilir.
4. Bursiyer öğrenimini tamamladığında Burs Komisyonu’na bilgi vermekle yükümlüdür.
5. Bursiyer kaydını dondurduğu halde Kurumumuza haber vermekle yükümlüdür.
Sonradan belirlenen durumlar için bursiyerin aldığı burs hakkı geri alınacak ve yasal
işleme başvurulabilecektir.
6. Bu burstan yararlanmak, başka burs kaynaklarından faydalanmayı engellemeyecektir.
Ancak bursiyer başka herhangi bir kuruluştan burs veya mali yardım veya herhangi bir
destek alıyorsa, bunu Burs Komisyonu’na bildirmek durumundadır.
7. Bursiyer üniversiteden disiplin cezası alması halinde, burs alma hakkını kaybedebilir.
8. Bursiyer, başvuru sırasında ve burs alma sürecinde verdiği beyanları, burs
komitesinin talep etmesi durumunda, gerekli belgeleri ibraz ederek doğrulamakla
yükümlüdür. Yanlış veya eksik beyanda bulunduğu belirlenen bursiyerden, verilen
burs hakkı geri alınacak ve yasal işleme başvurulabilecektir.
Bu form öğrenci veya velisi tarafından imzalanacaktır.
İmza sahibi:
Yakınlık derecesi:
…./…../2014
İMZA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
139 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content