close

Enter

Log in using OpenID

çankırı ili merkez ilçe

embedDownload
ÇANKIRI İLİ MERKEZ İLÇE
394 ADA
İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
MEVCUT DURUM
İmar planı değişikliğine konu 394 adayı kapsayan parseller, Çankırı İli Merkez İlçe sınırları içerisinde
farklı yapılaşma koşullarına sahip Konut Alanı kullanımındadır. Plan değişikliğine konu alan içerisinde
çok sayıda irili ufaklı parsel bulunmaktadır.
15 metrelik yola cepheli parseller Ayrık Nizam 3 katlı ve TAKS:0.35 KAKS:1.05 yapılaşma koşullarına,
12 metrelik yola cepheli parseller Ayrık Nizam 3 katlı, diğer parseller ise Ayrık Nizam 2 katlı yapılaşma
koşullarına sahiptir.
İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇESİ
İmar planı değişikliği konusu çok sayıda parselden oluşan alan içerisinde yapılaşma koşullarının
farklılığı ve çok hisseli mülkiyet sebebi ile yapılaşma olamamaktadır. Bu sebeple alan atıl olarak
durmakta ve estetik açıdan kentte kara leke olarak bulunmaktadır.
Plan değişikliği ile parseller bir araya toplanarak ada bazı uygulama teşvik edilecektir. Bu sayede atıl
parsellerin toplu konut mantığı ile dönüşümü sağlanacaktır. Ada bazı uygulama çözümünde kat adedi
ve yapılaşma koşulları artırılarak yatayda değil dikeyde bir yapılaşma öngörülmüş ve yeşil alan
yoğunluğu artırılmıştır.
İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI
Mevcut durumda plan değişikliğine konu alanda inşaat alanı hakkı 10702 m²’dir. Plan değişikliği
sonrası ise imar hakları sonucu 18012 m² inşaat alanı hak edilecektir. Buna karşılık aşağıda detaylı
belirtilen hesaba göre:
18012-10702=7310m² inşaat alanı artışı
7310/155=47 daire artış
47*4=188 kişilik yoğunluk artışı
188*10=1880 m² park alanı gerekmekte
Plan değişikliği ile 1884 m² park alanı ayrılmıştır
1884-1880=4 m² fazla park alanı terk edilmiştir.
Plan değişikliği ile 15 metrelik ve 12 metrelik yola cepheli adalar birleştirilik Ayrık Nizam 5 katlı
TAKS:0.35 KAKS:1.75 yapılaşma koşulları önerilmiş, 7 metrelik yola cepheli Ayrık Nizam 2 kat
yapılaşmalı parsellerin büyük kısmı Park alanı olarak değiştirilmiş ve gene 15 metrelik yola cepheli
Özel İdare Lojman Alanı yanındaki parsel de Park Alanı olarak planlanmıştır.
Planlama sonucu 4 m² fazla Park Alanı terk edilmiştir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
792 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content