close

Enter

Log in using OpenID

28 MART 2004 TARİHİNDE YAPILAN MAHALLİ SEÇİMİNE AİT

embedDownload
KASIM - 2014 YILI İL GENEL MECLİSİ KARARLARI
KARAR
TAR.
ALINAN KARAR ÖZETİ
03.11.2014 Ilgaz İGM üyesi Ali GÖKÇE"nin Kasım ayı 1. birleşimine katılamayacağına dair izin talebi.
Çankırı İl Özel İdaresinin 2015 mali yılı Hazırlık Bütçesinin görüşülmesi.
04.11.2014 Kurşunlu İlçesi Çavundur Köyü G30-A-19-A-3-B, G30-A-19-A-3-C, G30-A-19-A-4-A, G30-A-19-A-4-D paftasında,
yatayda 514761.15, düşeyde 4521847.96 koordinatlarında kalan alanda yapılan imar planı değişikliğine ait, incelemesini
tamamlayan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
05.11.2014 Kurşunlu İlçesi Çavundur Köyü G30-A-19-A-3-B, G30-A-19-A-3-C, G30-A-19-A-4-A, G30-A-19-A-4-D paftasında,
yatayda 514761.15, düşeyde 4521847.96 koordinatlarında alan alanda yapılan imar planı değişikliğine ait, incelemesini
amamlayan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
06.11.2014 Bayramören İGM üyesi Ahmet ÇELİK ile Şabanözü İGM üyesi Alaattin KAHYAOĞLU"nun Kasım ayı 4. birleşimine
katılamayacaklarına dair izin talebleri.
6245 sayılı Harcırah Kanununun 2563 sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre Memur ve Hizmetli olmadıkları halde bu yasaya
tabii kurumlarca geçici bir görevle görevlendirilen şahıslara 2015 yılı içinde verilecek yol gideri ve gündeliklerinin tespiti.
ayı 5. birleşimine
07.11.2014 Merkez İGM Üyesi T.Rüştü ÖZGÜR ile Orta İGM üyesi Enver GÜNGÖRMÜŞ"ün Kasım
katılamayacaklarına dair izin talebleri.
İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Proğramlarına ait, incelemesini tamamlayan Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür ve
Sosyal Hizmetler, Tarım ve Köylere Yönelik Hizmetler ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonları raporlarının
görüşülmesi.
10.11.2014 Kurşunlu İGM üyesi Dursun ÇİMEN"in Kasım ayı 6. birleşimine katılamayacağına dair izin talebi.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 38. maddesi ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca İdaremizin 2013 yılı Sayıştay
Denetim Raporunun Meclisin bilgisine sunulması.
11.11.2014 İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Proğramlarına ait, incelemesini tamamlayan Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür ve
Sosyal Hizmetler, Tarım ve Köylere Yönelik Hizmetler ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonları raporlarının
görüşülmesi.
12.11.2014 Şabanözü İGM üyesi Alaattin KAHYAOĞLU"nun Kasım ayı 8. birleşimine katılamayacağına dair izin talebi.
21.11.2014 İl Özel İdaremizin hissesi bulunduğu Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş ortaklığından ayrılması ve Vilayetler Hizmet Birliğine
hisselerin devri konusunda İlimiz Valisi Vahdettin ÖZCAN a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
Milli Eğitim Müdürlüğünün İlçelerde bulunan 12.824,78-TL ödeneğin, İlçeler İlköğretim Taşıma Gideri harcama kalemlerine
aktarılması ve İlçelere gönderilmesi hususunun görüşülmesi.
24.11.2014 Şabanözü İGM üyesi Alaattin KAHYAOĞLU"nun Kasım ayı 16. birleşimine katılamayacağına dair izin talebi.
25.11.2014 Korgun İGM Üyesi Şerafettin KILAVUZ ile Orta İGM üyesi Enver GÜNGÖRMÜŞ"ün Kasım ayı 17. birleşimine
UY.T
.
Sayı
SONUÇ
2014 128 Kabul
2015 129 4 ayrı komisyona havale edildi.
2014 130 27.10.2014 tarihli raporun kabulü
2014 131 28.10.2014 tarihli raporun kabulü
2014 132 Kabul
2015 133 4. derecenin karşılığının verilmesi.
2014 134 Kabul
2015 135 11.11.2014 Salı"ya ertelenmesine.
2014 136 Kabul
2013 137 Meclisin bilgisine sunuldu.
2015 138 31.10.2014 tarihli raporun kabulü
2014 139 Kabul
2014 140 Kabul
2014 141 Kabul
2014 142 Kabul
2014 143 Kabul
katılamayacaklarına dair izin talepleri.
26.11.2014 Kurşunlu İGM Üyesi Ruhi ŞEKER ile Şabanözü İGM üyesi Alaattin KAHYAOĞLU"nun Kasım ayı 18. birleşimine
katılamayacaklarına dair izin talepleri.
İl Özel İdaresi personel giderlerinde kullanılmak üzere, 2014 mali yılı bütçesinden Toplam: 462.420,20-TL ödeneğin, İl Özel
İdaresi İnsan Kaynakları Biriminin (Temel Maaşlar) harcama kalemine aktarılması.
27.11.2014 Çankırı İl Özel İdaresinin 2015 mali yılı bütçesinin 29.000.000-TL olarak kabulü
28.11.2014 Şabanözü İGM üyesi Ali GÜNDÜZ ün Kasım ayı 19. birleşimine katılamayacağına dair izin talebi.
Çankırı İGM nin gelecek toplantı gününün ve saatinin tespiti.
2014 144 Kabul
2014 145 Kabul
2015 146 Kabul
2014 147 Kabul
2014 148 1 Aralık 2014-Pazartesi Saat. 10.30
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
82 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content