close

Enter

Log in using OpenID

BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin

embedDownload
BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin öğretim ü yesi ihti yacının karşılanması amacı yla 04.12 .2014
tarihinde ilan edilen yardımcı doçent kadroları için 26/12/2014 tarihinde yapılan
yabancı dil sınav sonucu aşağıda belirtilmiştir.
Sıra
No
ADI SOYADI
Başvurduğu Kadronun Birimi
Başvuru
Durumu
1
Dr. M UH AM ME T N UR U LL AH
Cİ Cİ O ĞL U
FEN - ED EB İY AT F AKÜ LT ESİ
B aşar ıl ı
2
Dr. ME H T AP N A SI RO Ğ LU
FEN - ED EB İY AT F AKÜ LT ESİ
B aşar ıl ı
3
Dr. F AR U K BA R TAN
FEN - ED EB İY AT F AKÜ LT ESİ
B aşar ıl ı
4
Dr. NU R AN A L T UN E R
FEN - ED EB İY AT F AKÜ LT ESİ
B aşar ıl ı
5
Dr. D AV U T OK Ç U
İS LAMİ İ LİM LER F AK Ü LT ESİ
B aşar ıl ı
6
Dr. D ÜZ G ÜN Ç AK IR C A
MÜH EN Dİ S LİK - MİM A R LI K F AK.
B aşar ıl ı
7
Dr. C AF E R B UD A K
MÜH EN Dİ S LİK - MİM A R LI K F AK.
B aşar ıl ı
8
Dr. A BD U LLA H M U RA T O ĞL U
MÜH EN Dİ S LİK - MİM A R LI K F AK.
B aşar ıl ı
9
Dr. M AK B ULE Şİ RİN E R
ÖNVE R
İKT . VE İ D ARİ B İ LİM LER F AK Ü LT ESİ
B aşar ıl ı
10
Dr. NİH AL Şİ RİN
PINA R CI O ĞL U
İKT . VE İ D ARİ B İ LİM LER F AK Ü LT ESİ
B aşar ıl ı
11
Dr. A Y ŞE GÜ L KAN BA K
İKT . VE İ D ARİ B İ LİM LER F AK Ü LT ESİ
B aşar ıl ı
12
Dr. HA MZ A Şİ MŞE K
İKT . VE İ D ARİ B İ LİM LER F AK Ü LT ESİ
B aşar ıl ı
13
Dr. CE N G İZ E R TE K İN
GÜ ZE L S AN AT LAR F AKÜ LT ES İ
B aşar ıl ı
14
Dr. SE LM AN A YDI N
T EKNO LOJ İ F AKÜ LT E Sİ
B aşar ıl ı
15
Dr. SE RH A T H AR MAN
T URİ ZM İŞ . VE OT E L. YO
B aşar ıl ı
16
Dr. SE RH A T Ç O BAN
T URİ ZM İŞ . VE OT E L. YO
B aşar ıl ı
17
Dr. E N E S IŞ IK G ÖZ
B EDEN EĞİT İMİ VE SP OR Y O
B aşar ıl ı
18
Dr. CE N G İZ T AŞ KIN
B EDEN EĞİT İMİ VE SP OR Y O
B aşar ıl ı
19
Dr. HA K AN Y ÜZ ÜA K
S AĞ LI K Y ÜK SE KO KU LU
B aşar ıl ı
İLANEN DUYURULUR. 29.12.2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
222 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content