close

Enter

Log in using OpenID

25.02.2015 Akşam İlanı

embedDownload
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.
Adaylar http://perdb.kocaeli.edu.tr/is/Form_1b.doc adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, 2 adet fotoğraf, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus
cüzdan fotokopisi ve özgeçmişi ile birlikte,
a) Profesör kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını, doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 6 takım sunacaklar.
b) Doçent kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 4 takım sunacaklar.
c) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlar doktora diploması , özgeçmiş ve bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklar.
d) Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.
e) İlan edilen kadro derecesinde olanlar müracaat edebilecekler ve hizmet süreleri ile bulundukları Kazanılmış Hak Aylığı derece ve kademelerini belirten belgelerini vermeleri
gerekmektedir.
Yurtdışından alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.
İlgililere Duyurulur
BİRİMİ
ANABİLİM DALI
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
Eğitim Fakültesi
İletişim Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Adalet MYO
Malzeme
Çevre Teknolojisi
Çevre Bilimleri
Çevre Bilimleri
Uygulamalı Jeofizik
Elektrik Tesisleri
Anorganik Kimya
Yüksek Enerji Plaz.Fiziği
Felsefe
Biyoteknoloji
Uygulamalı Matematik
Sosyal Politika
Yönetim ve Organizasyon
Yönetim Bilimleri
Fen Bilgisi Eğitimi
Halkla İlişkiler
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Radyoloji
Adalet Programı
KADRO ÜNVANI
Profesör
Profesör
Profesör
Doçent
Doçent
Doçent
Profesör
Profesör
Doçent
Doçent
Doçent
Profesör
Doçent
Doçent
Doçent
Profesör
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
25.02.2015 AKŞAM
DERECE
1
1
1
3
3
3
1
1
3
3
3
1
3
3
3
1
5
5
5
5
ADEDİ
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
AÇIKLAMA
Gastroenteroloji uzmanı
En az iki yıl Gastroenteroloji Bilim alanında çalışmış olmak.
Girişimsel Radyolojide çalışmak üzere
Kamu Yönetimi bölümü mezunu olup, Sosyal Çevre
Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
26 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content