close

Enter

Log in using OpenID

BSCI Nedir?

embedDownload
BSCI, İş Sosyal Uygunluk Girişiminin kısaltması olup, bütün tüketim malları
için üretici ülkelerde sosyal standartları izlemek için oluşturulmuş ortak ve
standartlaştırılmış bir Avrupa yaklaşımıdır. BSCI Tedarik Kuralları, Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) , Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Üniversal
Deklarasyonu, Çocuk Hakları ve kadınlara karşı her çeşit ayrımcılığın
eliminasyonu konusunda Birleşmiş Milletler Konvansiyonu, UN Küresel
İlkeler ve Çokuluslu Şirketler için OECD Kılavuzu gibi insan haklarını koruyan
en önemli uluslararası iş standartlarına dayanmaktadır.
BSCI tüzüğü şu alanları kapsar:










Yasal Uygunluk
Çalışma saatleri
Tazminatlar
Çocukların çalıştırılmasının önlenmesi
Zorla çalıştırmanın önlenmesi ve cezai tedbirler
Örgütlenme özgürlüğü ve toplu görüşme hakkı
Her tür ayrımcılığın önlenmesi
İşyeri sağlığı ve emniyeti
Yönetim Sistemleri
Çevre ve güvenlik meseleleri
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
125 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content