close

Enter

Log in using OpenID

(KGK) Mevzuatına Göre Bağımsız Denetimin

embedDownload
Elçin KILIÇ
SMMM, Bağımsız Denetçi
Paylaş
[email protected]
2 Eylül 2014
Diğer Yazıları
Kamu Gözetim Kurumu (KGK) Mevzuatına Göre Bağımsız Denetimin
Yaygınlaşması
Haziran ayında, Ankara Kocatepe Kültür Merkezi’nde ‘Bağımsız Denetim Uygulaması Çalıştayı’na katılan Kamu Gözetimi
Kurumu (KGK) Başkanı Seyit Ahmet Baş, yaptığı konuşmada, bağımsız denetime ilişkin olarak hadleri aşağıya doğru
indirme eğiliminde olduklarını beyan etmişti.
Konuşmasında, bu sürenin çok fazla uzun olmayacağını belirten Baş, şöyle devam etmişti:
"Bu durumu siyasi iradeye anlattık, ilgili bakanlarla görüştük. 2014 yılına ilişkin bir düzenleme çıkaralım, gelişmelere
bakalım Kamu Gözetim Kurumu’na, meslek mensuplarına, bağımsız denetim çalışmalarına bakalım yeni kurulacak
şirketlerin durumlarına bakalım 2015’i ona göre değerlendirelim dedikleri için bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. 2016,
2017, 2018’e kadar bu kademeler nasıl gider, ne kadar sayıda işletme bağımsız denetim kapsamına girer onları
önümüzdeki süreçte gelişmeler paralelinde kaç tane işletme bağımsız denetime girecek bunlar gündeme gelecek.
Dolayısıyla işletme sayısı artacak, kriterler düşecek.’’ demişti.
Bildiğimiz üzere, KGK’nın 2014 yılı için bağımsız denetime tabii olma sınırı olarak şirketlere ilişkin belirlediği hadler
aşağıdaki gibidir;
a) Aktif toplamı 75.000.000 ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 150.000.000 ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı 250 ve üstü.”
KGK başkanının yaptığı açıklamaları göz önüne alırsak, 2015 yılı için KGK’nın denetim hadlerini düşüreceği ve bağımsız
denetime tabii şirket sayısını arttıracağı, orta büyüklükteki şirketleri de bağımsız denetime tabii tutacağı sonucunu
çıkarabiliriz.
Şirketler’in bağımsız denetime tabii olma aralığı, 2015 yılından başlayarak, kademeli olarak düşürülecek, orta
büyüklükteki şirketlerin de, KGK mevzuatına göre bağımsız denetime tabii olması sağlanacaktır.
Bu noktada, bağımsız denetime tabii olacak şirketlerin sayısı artacak, bağımsız denetim şirketlerinin de denetleyecekleri
şirket sayısı artacaktır.
Kamu Gözetim Kurumu’na göre, denetime tabii şirketler, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre finansal
tablolarını düzenleyecek ve denetimden geçirecektir.
Bu durum, Bağımsız denetim ve UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) uygulamalarını yaygınlaştıracaktır.
Yararlı olması dileği ile.
.:form: iz.450.12
Elçin KILIÇ
(*)
Bu yazıda yer verilen görüşler yazarın kişisel görüşü olup kurumsal görüşümüzle bağdaşmayabilir. Bu görüşe dayanılarak yapılacak işlemler
sonucunda yaşanacak olumsuzluklardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
İz Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. I İz Bağımsız Denetim Ltd. Şti.
Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Kat:4 D:13 35210 Konak İZMİR Tel: (0.232) 483 65 55 pbx http://izdenetim.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
650 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content