close

Enter

Log in using OpenID

4. Hafta

embedDownload
07.11.2014
Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan
Faktörler
10.Sınıf
Enfeksiyondan Korunma
4.Hafta ( 08 – 10 / 10 / 2014 )
1.) HASTALIKLARIN OLUŞMASINDA ROL OYNAYAN FAKTÖRLER
2.) ENFEKSİYON HASTALIKLARININ GENEL BELİRTİLERİ
3.) ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA GÖRÜLEN ATEŞ TİPLERİ
Slayt No : 4
2
Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan
Faktörler
Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler;
1.) Yaş,
2.) Cins,
3.) Aile,
4.) Irk,
5.) Beslenme
6.) Ve Diğer Faktörler
3
Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan
Faktörler
Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan
Faktörler
1.) YAŞ : Enfeksiyon hastalıklarının oluşmasında,
hastalıkların görülme sıklığı ve ölüm oranları ile
yaş arasında ilişki vardır. Vücut direnci, vücut hacmi,
fizyolojik yapı ve çevre şartları gibi faktörler bu ilişkiye
bağlıdır.
4
Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan
Faktörler
2.) CİNS : Enfeksiyon hastalıklarında, yaşa ve cinse
göre görülen değişiklikler, kişilerin direnci ve
enfeksiyonla karşılaşma şansını etkileyen sosyal ve
çevresel faktörlerin sonucudur.
.Kadınlar ve erkekler farklı hastalıklara yakalanabilir.
5
6
1
07.11.2014
Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan
Faktörler
7
Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan
Faktörler
3.) AİLE : Aile ortamında hastalıklar, çok yakın temas
veya uzun süre bir arada kalmakla bulaşır.
Ailenin genetik yapısı, kalabalıklığı, eğitim düzeyleri,
sağlık harcamaları, çevre ile ilişkileri ve
sosyo ekonomik durumu ile yakından ilgilidir.
9
Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan
Faktörler
Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan
Faktörler
8
Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan
Faktörler
4.) IRK: Genetik ve kültür yapısına bağlı bazı
hastalıklar, ırklar arasında farklılıklar gösterir.
Irklar arasındaki enfeksiyon yayılımında ise çevre
şartlarının da etkisi vardır. Değişik ırklarda
hastalığın yayılma hızı ve şiddeti arasındaki
değişikliklerden genetik yapı, kazanılmış bağışıklık,
sosyal ve çevresel şartlar gibi faktörler sorumludur.
10
Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan
Faktörler
5.) BESLENME : Sağlığın korunmasında ve
hastalıkların çabuk iyileşmesinde beslenmenin
önemli rolü vardır. Beslenme, bireyin sosyo ekonomik
durumu ile yakın ilişkilidir.
C Gelir düzeyi yüksek olanlarda, aşırı beslenmeye
bağlı hastalıklar ortaya çıkar.
(obezite, kalp hastalıkları, diyabet ve hipertansiyon).
CYetersiz beslenmeye bağlı olarak da bazı hastalıklar
görülmekte ve erken ölümlere yol açmaktadır.
11
12
2
07.11.2014
Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan
Faktörler
Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan
Faktörler
6.) DİĞER FAKTÖRLER : Hastalıkların oluşmasında
diğer faktörler zaman, yer ve meslektir.
G Zaman: Bulaşıcı hastalıkların yayılması, hastalanma
ve ölüm oranlarının zaman faktörüyle ilgisi vardır.
Bazı hastalıklar, zaman içinde periyodik
değişimler gösterir. Enfeksiyon, hastalıklarının
bağışıklık oranına bağlı kırsal bölgelerde
4-5 yılda bir salgın oluştururken,
şehirlerde 1-2 yılda bir salgın oluşturur. Hastalıkların
mevsimlerle de ilgisi vardır.
Solunum sistemi hastalıklarının kışın sık görülmesi
gibi.
13
Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan
Faktörler
14
Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan
Faktörler
G Yer: Hastalıkların oluşmasında bölgenin coğrafi
özellikleri, toplumun sosyo-kültürel yapısı yer
faktörü içinde bulunur. Yer faktörü bazı hastalıkların
bazı bölgelerde görülmesine yol açar.
G Meslek: İnsanların, yaptığı iş sebebiyle hastalığa
yakalanması arasında sıkı bir ilişki vardır.
Kasap ve veterinerlerde ŞARBON; çiftçilerde
çiftçilerde TETANOS
hastalığına yakalanma oranı diğer meslek gruplarına
göre daha fazladır.
Yorucu işlerde, havasız ve kimyasal maddelerin olduğu
ortamlarda çalışan insanlar daha sık hastalanır.
15
Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan
Faktörler
16
Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan
Faktörler
○ TETANOS
17
18
3
07.11.2014
Enfeksiyon Hastalıklarının Genel
Belirtileri
Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri :
1.) Ateş,
2.) Taşikardi ( nabzın hızlanması ),
3.) Hiperpne ( solunum sayısının artması ),
4.) Boğaz ağrısı,
5.) İştahsızlık,
6.) Bitkinlik,halsizlik,
7.) Sırt, bacak ve baş ağrıları,
8.) Bulantı, kusma,öksürük,
9.) Şişlik, kızarıklık,
19
Enfeksiyon Hastalıklarının Genel
Belirtileri
ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA GÖRÜLEN
ATEŞ TİPLERİ
Enfeksiyon Hastalıklarının Genel
Belirtileri
10.) Dalgınlık,
11.) Sayıklama,
12.) Metabolizma artışı,
13.) Döküntüler,
14.) Kan tablosunda değişme ( lökosit sayısının artması
gibi )
20
Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş
Tipleri
Ateş (febris=humma): İnsanın vücut ısısı, koltuk altında
36.50C civarındadır.
Besinlerin yanması sonucu ortaya çıkar. Ortaya çıkan
bu ısı, çeşitli yollarla organizmadan dışarı atılır.
Vücut ısısının 37.5-38 °C üzerine çıkmasına hipertermi (
ateş yükselmesi) denir.
Hipertermi ani üşüme ve titreme ile başlar
Bazı durumlarda vücut ısısı düşer, bu duruma
hipotermi denir.
21
Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş
Tipleri
23
22
Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş
Tipleri
24
4
07.11.2014
Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş
Tipleri
G Remittent ateş: 380C’nin üstünde seyredip sabah ve
akĢam farkları 10C’nin üstünde olan ateş tipidir.
Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş
Tipleri
G İntermittent ateş: Sabahları 370C’nin altına düşen,
akşamları tekrar 39- 40 0C ye çıkan ateş tipidir.
G Ondulan ateş: Yavaş yavaş yükselip 5-6 gün içinde
en üst seviyeye çıkar.
Yavaş yavaş normale düşer. Bu seviyede, bir süre
stabil kalıp tekrar yükselir.
Aylarca aynı biçimde dalgalar çizerek sürer.
G Subfebril ateş: 37,5-380C arasında oynayan ateş.
G Rekürrens ateş: Birden bire yükselen ve 3-5 gün
sürdükten sonra birdenbire düşen ateş tipidir.
Rekürrens ateş, nöbetler halinde sürer.
CAteşin tipi ve yüksekliği, hastalığın şiddetini; sabah
ve akşam ateşleri arasındaki farkın az olması da
hastalığın toksinlerinin oluştuğunu gösterir.
26
Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş
Tipleri
Yüksek ateş ve şiddetli genel belirtilerle seyreden
hastalıklara, toksik hastalıklar; cerahatli
lokalizasyonlar yapan yüksek ateşle seyreden
enfeksiyonlara da septik hastalıklar denir. Ateşle
seyreden sağlık problemleri ;
toksemi, bakteriyemi ve sepsistir.
G Toksemi: Mikroorganizmaların salgıladığı toksinlerin
kana karışarak yaptığı toksik tabloya denir.
Toksemi tablosu ateş, baş ağrısı, bulantı,
kusma, halsizlik ve bel ağrıları gibi belirtilerle başlar.
Toksemide belirtilerin çoğu sinir sistemine aittir.
Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş
Tipleri
G Bakteriyemi: Mikroorganizmaların yerleştikleri
yerden kana karışıp ,dolaşımda bulunmalarıdır.
Bakteriler, kan dolaşımına karışır; fakat
kanda çoğalmaz. Virüslerin, kanda bulunmasına viremi;
riketsiyaların kanda bulunmasına riketsiyemi denir.
G Septisemi (sepsis): Herhangi bir hastalık etkeni
olmayan bakterilerin, vücutta yerleşmiş oldukları
odaktan, zaman zaman kana karışması haline
denir. Septisemide etken, kanda bulunur. Titreme ve
remittent bir ateş ile kendini gösterir.
27
28
Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş
Tipleri
Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan
Faktörler
HAZIRLAYAN
HARİKA
ATA
29
30
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
429 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content