close

Enter

Log in using OpenID

10.10.2014 Vakıf Vergi Muafiyeti ile Kamuya Yaralı

embedDownload
10.10.2014
SİRKÜLER (2014’44)
Konu: Vakıf Vergi Muafiyeti ile Kamuya Yaralı Dernek Statüsünün Verilmesiyle İlgili
Açıklama.
Gelir İdaresi Başkanlığın www.gib.gov.tr internet sitesinde, 08.10.2014 tarihli 5520 Sayılı Kurumlar
Vergisi Kanunu Sirküleri 34 yer almaktadır.
Bu sirkülerde,
Bakanlar Kurulu Kararı ile Vakıflara Vergi Muafiyeti, Derneklere ise Kamuya Yararlı Dernek Statüsü
tanınmasında,
1- 11.04.2012 tarihli 25217 sayılı resmi gazetede yayımlanan “1 Seri No’lu Vakıflara Vergi
Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğde” vakıfların resmi senetlerinde, yıl içinde
elde edilen brüt gelirlerinin en az üçte ikisinin sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma
ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma faaliyetlerinden oluşan amaçlara
harcamaların yazılı olması halinde ve tebliğde belirtilen şartların yerine getirilmesi kaydıyla
vakıflara vergi muafiyeti tanınacağı belirlenmiştir. Vergi muafiyeti tanınacak vakıfın
senedinde, vakfın brüt gelirinin söz konusu harcamalar için %80 oranın belirlenmiş olması
halinde bu şartın ihlal edilmeyeceği belirtilmektedir.
2- Derneklere Bakanlar Kurulu Kararı ile kamuya yararlı dernek statüsü verilebilmesi için,
“14.11.2003 tarihli ve KVK-2/2003-2/Dernek ve Vakıflar-1 sayılı” Kurumlar Vergisi
Sirküleri/2 2.2.1 Aranan Şartlar bölümünde yer alan; Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az
üçte ikisinin dernek amaçlarına harcanacağı hususunda tüzükte yer verilmesi, gerekli olup,
dernek tüzüğünde yıl içinde elde gelirlerin en az % 80 oranında dernek amaçlarına harcanması
ibaresinin tüzükte yer alması halinde, kamuya yararlı dernek statüsünün verilmesine engel
olmayacağı ve Kurumlar Vergisi Sirküleri/2 de yer alan, yukarıdaki maddelerde belirtilen
hususların en az iki yılda fiilen gerçekleştirilmiş olmasındaki, iki yıllık süre bir yıl olarak
değiştirilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
TÜRKERLER Bağımsız Denetim
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Meşrutiyet Caddesi No:92 Daire Apt. Kat:4 Daire:9 34430 Beyoğlu - İSTANBUL – TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 293 04 06 (3 hat) Fax: +90 (212) 293 20 79
E-mail: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
127 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content