close

Enter

Log in using OpenID

6552 Sayılı Kanunla 31.12.2015 Tarihine Kadar

embedDownload
08.12.2014
SİRKÜLER (2014’59)
Konu: 6552 Sayılı Kanunla 31.12.2015 Tarihine Kadar Araç Muayenelerinin Yaptırılması Halinde Bu
Tarihe Kadar Araç Muayene Ücretleri Her Ay ve Kesri İçin Uygulanacak %1 oranındaki Artış
Uygulamasının 30.06.2015 Tarihine Kadar Uzatılması,
6552 Sayılı Kanunun 79’ncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair Seri
No:2) yayımlanmış olup, bu tebliğde;
6552 sayılı kanunun 79’ncu maddesinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç
muayenesi yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 31.12.2014
tarihine kadar (bu tarih dahil) araç muayenelerini yaptırmaları halinde araç muayene ücretlerine,
muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ–ÜFE değişim
oranları, bu tarihten sonra %1 oranında muayene ücretleri bu oranlarda artırılarak hesaplanacak tutar
uygulanacak olup, Bakanlar Kurulunun, 2014/7016 sayılı kararı ile; 31.12.2014 tarihine kadar olan
süre 30.06.2015 tarihine kadar uzatılmıştır.
Dolayısıyla; Araç muayenelerini yaptırmamış olanların, araç muayenelerini, 30.06.2015 tarihine kadar
yaptıracak olanların muayene ücretleri, kanunun yayım tarihi olan 11.09.2014 tarihine kadar muayene
ücretlerini Yİ-ÜFE artışı oranında bu tarihten sonra bu ücreti %1 oranında artırarak araçlarının
muayenelerini yaptırabileceklerdir.
(Af kapsamından önceki muayene ücreti, gecikilen her ay ve kesri için ayrı ayrı %5 oranında
uygulanmakta, yukarıda belirtilen 30.06.2015 tarihinden sonra araçlarını muayene ettirecekler
muayene ücretlerini %5 oranında artırılarak muayeneleri yapabileceklerdir.)
(Resmi Gazete: 05.12.2014 tarihli 29196 sayılı)
Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/2014
1205.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141205.htm
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
TÜRKERLER Bağımsız Denetim
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Meşrutiyet Caddesi No:92 Daire Apt. Kat:4 Daire:9 34430 Beyoğlu - İSTANBUL – TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 293 04 06 (3 hat) Fax: +90 (212) 293 20 79
E-mail: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
98 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content