close

Enter

Log in using OpenID

adapazarı katı atık projesi

embedDownload
ER-GE PROJE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK VE TİC. LTD. ŞTİ.
BİSMİL (DİYARBAKIR) DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI VE
GERİ KAZANIM FAALİYETLERİ UYGULAMA PROJELERİNİN
YAPILMASI VE KATI ATIK YÖNETİMİ İÇİN TEKNİK DESTEK
İŞVEREN :
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık
Güneydoğu Anadolu Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi
TARİH :
2006-2008
TOPLAM YAPIM BEDELİ :
USD 4,950,000
KISA TANIM :
Bismil Katı Atık Düzenli Depolama Alanı, 2025
yılına kadar Bismil Belediyesi evsel ve tıbbi
atıklarının bertarafı için tasarlanmıştır. Deponi
alanı 2 lottan oluşmaktadır. 2015 yılına kadar
174.000 kişiye hizmet edecek 1. Lot’un
kapasitesi 267.808 m3 olup 258.800 kişinin
ihtiyaçlarını karşılayacağı tahmin edilen Lot
2’nin kapasitesi ise 611.165 m3 dür.
Düzenli depolama alanının tasarımı Türk
Kanunlarına
gore
yapılmıştır.
Taban ve
eğimlerde kaplama sistemi olarak doğal kil
tabakası, 2 mm esnek HDPE membrane ve
jeotekstil kullanılmıştır. Çöpsuyu toplama
sistemi minimum 250 mm çaplı delikli HDPE
borulardan teşkil edilmiştir. Çöpsuyu bir
havuzda toplandıktan sonra deponi alanı
üzerine geri devrettirilmektedir.
Düzenli Depolama Alanında ayrıca aşağıda
listelenen işletme üniteleri de bulunmaktadır:
• Kantar
• Tekerlek Yıkama Ünitesi
• İdare Binası
• Garaj ve Atölye
• Trafo ve Jeneratör
• Yangınla Mücadele için Su Deposu
• Katı Atık Gerikazanım Tesisi (evsel atık)
• Yeraltı Suyu İzleme Kuyuları
• Yüzey Suyu Kontrol Sistemleri
Bunların yanısıra, Belediyenin katı atık
bölümüne Teknik Destek verilmiştir. Katı Atık
Birimleri
için
yeni
bir
organizasyon
oluşturulmuş
ve
bir
işletme
kitapçığı
hazırlanmıştır.
Belediyede
bir
seminer
düzenlenerek belediye personeline eğitim
verilmiştir. Buna ek olarak; katı atıkların
yenden
kullanılması
ve
geri
kazınımı
konularında halk duyarlılığını arttırabilmek
için ilçede bir kampanya düzenlenerek poster
ve
broşürler
hazırlanmış
ve
özellikle
öğrenciler bilgilendirilmiştir.
Bismil Geri Kazanım Projesi kapsamında Katı
Atık Kompozisyonunun Belirlenmesi için ASTM
D 5231 – 92 (İşlem Görmemiş Evsel Katı
Atıkların Kompozisyonunun Belirlenmesi için
Test
Metodları),
test
metodu
olarak
kullanılmıştır.
ER-GE PROJE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yukarıda açıklanan hizmetler ek olarak, proje
kapsamında teknik bir seminer organize
edilmiştir.
Bismil
Belediyesi
ve
diğer
Güneydoğu
Anadolu
Belediyelerinin
ilgili
çalışanları, Türkiye’nin batı bölgelerinde iyi
işletilmekte olan düzenli depolama alanları
gezdirilmiştir.
Bu
seminerde,
deponi
operatörleri, Katı Atık Yönetimi konusunda
uzamanlaşmış üniversite öğretim görevlileri,
katılımcılara eğitim vermiştir.
HİZMETLER :

Katı Atık Kompozisyonunun
Belirlenmesi Çalışmaları,

Jeoloji Raporu ve Jeoteknik Raporun
Hazırlanması,

Topografik çalışmalar,

Tasarım raporunun hazırlanması,

Uygulama
detay
hazırlanması,

İhale dokümanlarının ve teknik
spesifikasyonların hazırlanması

Geri Kazanım
hazırlanması,

Keşif ve Metrajların hazırlanması,

Belediye Personelinin katı
yönetimi konusunda eğitimi,

Belediye Katı Atık Birimi’nin yeniden
yapılanması için öneriler,

Seminerlerin
ve
teknik
gezilerinin organizasyonu
Projesi
projelerinin
Raporunun
atık
saha
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
258 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content