close

Enter

Log in using OpenID

adapazarı katı atık projesi

embedDownload
ER-GE PROJE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK VE TİC. LTD. ŞTİ.
KİLİS DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI VE
GERİ KAZANIM FAALİYETLERİ UYGULAMA PROJELERİNİN
YAPILMASI VE KATI ATIK YÖNETİMİ İÇİN TEKNİK DESTEK
İŞVEREN :
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık
Güneydoğu Anadolu Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi
TARİH :
2006-2008
TOPLAM YAPIM BEDELİ :
USD 4,500,000
KISA TANIM :
Kilis Katı Atık Düzenli Depolama Alanı, 2025 yılına
kadar Bismil Belediyesi evsel ve tıbbi atıklarının
bertarafı için tasarlanmıştır. Deponi alanı 2 lottan
oluşmaktadır. 2014 yılına kadar 91.475 kişiye
hizmet edecek 1. Lot’un kapasitesi 221.538 m3
olup 105.100 kişinin ihtiyaçlarını karşılayacağı
tahmin edilen Lot 2’nin kapasitesi ise 454.179 m3
dür.
Düzenli
depolama
alanının
tasarımı
Türk
Kanunlarına gore yapılmıştır. Taban ve eğimlerde
kaplama sistemi olarak GCL, 2 mm esnek HDPE
membrane ve jeotekstil kullanılmıştır. Çöpsuyu
toplama sistemi minimum 250 mm çaplı delikli
HDPE borulardan teşkil edilmiştir. Çöpsuyu bir
havuzda toplandıktan sonra deponi alanı üzerine
geri devrettirilmektedir.
Düzenli Depolama Alanında ayrıca aşağıda
listelenen işletme üniteleri de bulunmaktadır:
• Kantar
• Tekerlek Yıkama Ünitesi
• İdare Binası
• Garaj ve Atölye
• Trafo ve Jeneratör
• Yangınla Mücadele için Su Deposu
• Katı Atık Gerikazanım Tesisi (evsel atık)
• Yeraltı Suyu İzleme Kuyuları
• Yüzey Suyu Kontrol Sistemleri
Proje kapsamında, mevcut vahşi depolama
alanı da bulunmakta olup rehabilitasyon işleri
uygulama projeleri de yapılmıştır.
Bunların yanısıra, Belediyenin katı atık
bölümüne Teknik Destek verilmiştir. Katı Atık
Birimleri
için
yeni
bir
organizasyon
oluşturulmuş
ve
bir
işletme
kitapçığı
hazırlanmıştır.
Belediyede
bir
seminer
düzenlenerek belediye personeline eğitim
verilmiştir. Buna ek olarak; katı atıkların
yenden
kullanılması
ve
geri
kazınımı
konularında halk duyarlılığını arttırabilmek için
ilçede bir kampanya düzenlenerek poster ve
broşürler hazırlanmış ve özellikle öğrenciler
bilgilendirilmiştir.
Kilis Geri Kazanım Projesi kapsamında Katı Atık
Kompozisyonunun Belirlenmesi için ASTM D
5231 – 92 (İşlem Görmemiş Evsel Katı
Atıkların Kompozisyonunun Belirlenmesi için
Test
Metodları),
test
metodu
olarak
kullanılmıştır.
ER-GE PROJE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yukarıda açıklanan hizmetler ek olarak, proje
kapsamında teknik bir seminer organize edilmiştir.
Kilis Belediyesi ve diğer Güneydoğu Anadolu
Belediyelerinin ilgili çalışanları, Türkiye’nin batı
bölgelerinde iyi işletilmekte olan düzenli depolama
alanları gezdirilmiştir. Bu seminerde, deponi
operatörleri,
Katı
Atık
Yönetimi
konusunda
uzamanlaşmış
üniversite
öğretim
görevlileri,
katılımcılara eğitim vermiştir.
HZİMETLER :

Katı Atık Kompozisyonunun Belirlenmesi
Çalışmaları,

Jeoloji Raporu ve Jeoteknik Raporun
Hazırlanması,

Topografik çalışmalar,

Tasarım raporunun hazırlanması,

Uygulama
hazırlanması,

İhale
dokümanlarının
ve
teknik
spesifikasyonların hazırlanması,

Geri
Kazanım
hazırlanması

Keşif ve Metrajların hazırlanması,

Belediye Personelinin katı atık yönetimi
konusunda eğitimi,

Belediye Katı Atık Birimi’nin yeniden
yapılanması için öneriler,

Seminerlerin ve teknik saha gezilerinin
organizasyonu
detay
Projesi
projelerinin
Raporunun
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
294 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content