close

Enter

Log in using OpenID

Dosyayı İndir

embedDownload
İmal Usulleri
Plastik Şekil Verme
Konuya Genel Bakış
F
Tepki
Mekanik perspektif
Malzeme perspektifi






Mikroyapı
Atomlar
Hatalar
Mikroyapı
Atomlar
Hatalar
Gerilim ve Gerinim (Stress and Strain)
Gerilim: Birim alana etki eden kuvvet
F
F
Gerilim
Normal Gerilim
Gerinim: Şekil değişiminin (deformasyonun) oranı
F
Yeşil renk ile gösterilen noktacıklar (atomlar olarak düşünülebilir)
deformasyon öncesi hali göstermektedir.
Malzemeye bir kuvvet uygulanması halinde noktacıkların konumları kırmızı
renk ile gösterilen kısımlara kayabilecektir.
Bu noktacıkların her birinin konumlarında meydana gelen değişim gerinim ile
ifade edilir.
Noktacıkların önceki konumlarına göre ne kadar yer değiştirdikleri dikkate
alınır.
Gerilim ve Gerinimin Matematiksel İfadeleri
P
P
Ao
lo
Hacim sabitliği ilkesi
Af
lf
Mühendislik gerilimi:
Mühendislik gerinimi:
Gerçek gerilim:
Gerçek gerinim:
Mühendislik ve Gerçek Değerler Arasındaki
İlişki
Kesme Gerilimi ve Gerinimi


Hooke Kanunu
Şekil Değişimi
Kalıcı olmayan
(ELASTİK)
Kalıcı
(PLASTİK)
P
P
1
0.5
x
%50
%100
F
Elastisite Modülü, bir malzemenin
elastik şekil değişimine ne kadar
direnç gösterdiğinin bir ölçüsüdür.

1
2

12,7 mm çapındaki bir çelik numuneye çekme
deneyinde 75600 N yük uygulanıyor. Bu yük altında
numune çapı 11,99 mm’ye düşüyor. Bu yükteki
mühendislik ve gerçek gerilim ve gerinimlerini bulunuz.
Orjinal boyu 305 mm olan bakırdan yapılmış bir çekme
numunesine 276 MPa gerilme uygulanmaktadır. Deformasyonun
tamamıyla elastik olduğunu kabul ederek numunenin son
boyunun ne olacağını hesaplayınız.
E= 110 GPa (bakır için)
S= E.e
276= 110000.e
e= 2,51.10-3
e= ΔL/L0
ΔL= 2,51.10-3.305=0,765
ΔL= L-L0
L- 305= 0.765
L= 305,765 mm
Silindirik bir çekme numunesinin çapı 12.8 mm’dir. Mühendislik
kırılma gerilmesi Sf =460 MPa’dır. Kırılma anında numunenin
çapı 10.7 mm’ye düştüğüne göre;
(a) % kesit daralmasını ve
(b) Gerçek kırılma gerilmesini hesaplayınız.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
620 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content