close

Enter

Log in using OpenID

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

embedDownload
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURU FORMU
Üniversiteniz Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’ne 2014 YGS sınav sonucuma
göre ön kayıt yaptırmak istiyorum.
Gerekli evraklarım ilişikte sunulmuş olup, bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
KAYIT KOŞULLARI
 Kontenjanlarımız Tam burslu 10, %50 Burslu 30 ve %25 Burslu 40 olmak üzere toplam
80 kişidir.
 Üniversitemiz web sayfasından ilan edilen tarihlerde, 09.30-17.00 saatleri arasında asıl
listeden kayıt hakkı kazananların kayıtları yapılır.
 Asıl liste kayıtları bittikten sonra, burslu kontenjanların dolmaması halinde, kayıt
yaptıran öğrencilerin puanlarına bakılarak burs kaydırması yapılır.
 Asıl liste kayıtları bittikten sonra, kontenjanın dolmaması halinde, yedek listeden kayıt
hakkı kazanan öğrenciler ve kayıt tarihleri üniversitemiz web sayfasında ilan edilir ve bu
öğrencilerin kayıtları yapılır.
 Yedek liste kayıtları bittikten sonra, kontenjanların dolmaması halinde, kayıt yaptıran
öğrencilerin puanlarına bakılarak burs kaydırması yapılır ve boş kalan kontenjanlar için
diğer yedek listeye geçilir.
 Kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan adayların rapor dahil olmak üzere hiçbir mazereti
kabul edilmez.
 Herhangi bir nedenle kayıt sildiren öğrencinin ödemiş olduğu ücret iade edilmez.
Kayıt ile ilgili ilan edilen hususları okudum buna göre;
İlan edilen tarihler arasında kayıt için müracaat etmediğim taktirde hiçbir şekilde herhangi bir
talepte bulunmayacağımı beyan ederim.
Adı-Soyadı
: ……………………………………………………....
Adres
: …………………………………………....................
…………………………………………....................
Telefon-1
: 0(. . . . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon-2
: 0(. . . . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . /…/2014
İ m z a : ……………….
Ekler :
1. 2014 YGS Puan Belgesinin internet çıktısı
2. 2 adet vesikalık fotoğraf
3. Lise Diplomasının fotokopisi
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C.Kimlik numarası belirtilmek suretiyle)
5. T.C Vakıflar Bankası Meşrutiyet Şb. TR280001500158007260429262 no’lu Çankaya
Üniversitesi IBAN hesabına yatırılan 100 TL. ön kayıt başvuru ücretini gösterir banka dekontu.
(Başvuru ücreti iade edilmez)
Not :
Başvurular : 09-27 Haziran 2014
Sınav Tarihi : 01 Temmuz 2014 Saat: 10:00
Teslim Alan Personel İmza:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
132 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content