close

Enter

Log in using OpenID

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ PERFÜZYON OYUN TASARIM VE

embedDownload
BANKACILIK VE FİNANS
BİLGİ Bankacılık ve Finans Programı, öğrencilerinin uluslararası işletmelerin stratejik ve rekabetçi
alanlardaki ihtiyaçlarına uygun yönetim konularında daha iyi analiz ve karar verme yeteneklerini
geliştirmelerini hedefler. Rekabetin artan oranda yaşandığı işletmelerin ihtiyaç duyduğu analitik
eğitimini sunmak ve mezunları çalışma hayatında başarılı kılmak programın temel amacıdır. Alanının
önde gelen akademisyenlerinin birikimi ve iş dünyasından isimlerin deneyimleri de güncel bankacılık
ve finans konularının uygulamalarının öğrencilere aktarılmasını sağlayacaktır.
ERGOTERAPİ
BİLGİ Ergoterapi programı, mesleki kararları güvenle verebilen, bilimsel gelişme ve yenilikleri takip edebilen,
kanıta dayalı uygulamalar yapan, ergoterapistlere yönelik ölçme, teşhis, ergoterapi programlarını planlama,
değerlendirme becerilerini kazanmış, bilimsel araştırma yapabilen, teorik bilgilerini başarı ile pratikte uygulayabilen
ve her yönü ile mesleğinde yeterli olan çağdaş ve akılcı ergoterapistler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİ Mekatronik Mühendisliği Programı, mühendisliğin temel kaygılarından hareketle, araştırmaya dayalı bilgi
üreterek topluma hizmet verecek; temel ve mühendislik bilimlerindeki ana prensiplere dayalı olarak makine,
elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin teorik ve uygulamalı bilgileriyle donatılmış, takım çalışmasına yatkın,
araştırmacı, yaratıcı, kendine güvenen, teknolojideki gelişmeleri yakından takip edip kullanabilen, mesleğini
bilimsel ve etik kurallara göre uygulayan, insani değerlere sahip mühendisler yetiştirecektir.
OYUN TASARIM VE GELİŞTİRME*
BİLGİ Oyun Tasarım ve Geliştirme Programı oyun alanını bir iletişim süreci olarak düşünen, pek çok sosyal
bilim konusundan, sanat ve sinema alanlarından, tasarım ve müzik disiplinlerinden beslenen bir program olarak
tasarlanmıştır. Mezunlar oyun programcılığı, oyunlara yönelik görsel tasarım, oyun eleştirisi, oyun sektörünün
işleyişi ve oyunların farklı sektörlerde ve hayatın her alanında kullanımı (oyunlaştırma/gamification) konularında
yetkinlik sahibi olacaklardır.
PERFÜZYON
BİLGİ Perfüzyon Programı, kalp ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahelelerde ilgili uzman tabipler
gözetiminde kalp akciğer makinasını kullanarak beden dışı kan dolaşımını yöneten sağlık meslek mensubunu,
akademik olarak en iyi düzeyde yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sağlık Bakanlığı ve Üniversiteler bünyesinde
halen lisans mezunu perfüzyonist bulunmadığından, bu eğitimi lisans düzeyinde alacak olan öğrencilerin önleri
açık olacak ve ülkemizde bu branştaki nitelikli insan gücü açığını kapatmış olacaktır.
SAĞLIK YÖNETİMİ
Dünyada ve Türkiye’de yürütülen sağlık reformları ve sağlık sektöründeki gelişmeler, ülkelerin sağlık kurumları
yönetimi mezunlarına giderek artan oranda ihtiyaç duyulacağını ortaya çıkarmıştır. BİLGİ Sağlık Yönetimi
Programının amacı, sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme,
koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli
bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip, uluslararası nitelikte sağlık kurumları yöneticilerini yetiştirmek
ve sağlık kurumları yönetimi alanında yürütülecek araştırmalarla, bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.
ULUSLARARASI PERAKENDE YÖNETİMİ
BİLGİ Uluslararası Perakende Yönetimi Programı çoğunlukla Moda Tasarımı ve Uluslararası Lojistik ve
Taşımacılık bölümlerinin derslerini de içermekte olup, diğer bölümlerin dersleriyle zenginleşerek uygulamaya
dönük olarak yürütülecektir. Program, perakendeciliğin temel ilkeleri üzerine kurulmuş güncel bir eğitim
sunarak, bilgisini iş dünyasında perakende stratejileri ve kararları ile uygulamaya geçirebilecek yeteneğe
sahip, girişimci, rekabetçi, entelektüel, yenilikçi ve yabancı dil becerileri gelişmiş perakende yöneticileri
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
213 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content