close

Enter

Log in using OpenID

Beden Eğitimi

embedDownload
İTÜ GELİŞTİRME VAKFI
ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ
DERS FORMU
ÖĞRETMEN:
Aylin ARTUNAY
DERS: BEDEN EĞİTİMİ
SINIF: 9
E-POSTA:
[email protected]
A. TANIM
Beden eğitimi vücudun yapı ve fonksiyonunun geliştirilebilmesi, eklem ve kasların kontrolü ve dengeli
bir biçimde gelişmelerini sağlayan, boş zamanları değerlendirmeyi, fiziksel gücü en ekonomik tarzda
kullanmayı, dolayısıyla organların kontrolünü, metotlu bir şekilde hareket etmeyi öğreten bir faaliyet
sistemidir. Ayrıca bireyin fiziksel aktiviteler aracılığıyla psikomotor, bilişsel, duyuşsal ve sosyal alanda
gelişimine katkıda bulunur.
B. DERSİN AMAÇLARI
Beden Eğitiminin Genel Amaçları;
Atatürk İlkeleri ve İnkılapları, Anayasa, Milli Eğitimin Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitiminin
temel amaçları doğrultusunda; öğrencilerin gelişen özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel
ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı ve üretken,
milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirmeleri
genel amaçtır.
1. Atatürk’ün ve düşünürlerin beden eğitimi ve spor konusunda söyledikleri sözleri açıklayabilme
2. Bütün organ ve sistemlerini seviyesine uygun olarak güçlendirebilme ve geliştirebilme.
3. Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme.
4. İyi duruş alışkanlığı edinebilme.
5. Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrayabilme törenlere katılmaya istekli
olabilme.
6. Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını spor faaliyetleriyle
değerlendirmeye istekli olabilme.
7. İş birliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinebilme.
8. Görev sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme.
9. Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme.
10. Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlığın
karşısında olabilme.
11. Okulun kaynaklarını iyi kullanma ve koruyabilme.
12. Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları gereği gibi kullanabilme.
C. KONULAR
1.Ünite: Hareket Bilgi ve Becerileri
1. KONU: Genel ısınma ve soğuma
2. KONU: Sıralanmalar
3. KONU: Koordinasyon
2.Ünite: Atletizm
1. KONU: Koşular
2. KONU: Atlamalar
3. KONU: Atmalar
4. KONU: Temel motorik özelliklerin gelişimi
3.Ünite: Yüzme
1. KONU: Serbest ve Sırt Stil
2. KONU: Dayanıklılık
3. KONU: İleri seviye stiller
4.Ünite: Voleybol
1. KONU: Oyun kuralları ve Pas çeşitleri
2. KONU: Servis
3. KONU: Savunma ve Hücum prensipleri
4. KONU: Birlikte hareket edebilme ve fair-play
5.Ünite: Masa Tenisi
1. KONU: Oyun kuralları ve temel vuruşlar
2. KONU: Servis ve servis karşılama
6.Ünite: Basketbol
1. KONU: Oyun kuralları ve Pas çeşitleri
2. KONU: Turnike ve şut tekniği
3. KONU: Savunma ve Hücum prensipleri
4. KONU: Birlikte hareket edebilme ve fair-play
7.Ünite: Badminton
1. KONU: Oyun kuralları ve temel vuruşlar
2. KONU: Servis ve servis karşılama
8.Ünite: Futbol
1. KONU: Oyun kuralları ve Pas çeşitleri
2. KONU: Şut drilleri
3. KONU: Savunma ve Hücum prensipleri
4. KONU: Birlikte hareket edebilme ve fair-play
9.Ünite: Jimnastik
1. KONU: Temel motorik özelliklerin gelişimi
2. KONU: Temel jimnastik hareketleri ve duruşları
3. KONU: Özgün seri hazırlama
4. KONU: Kompleks hareketleri birleştirilmesi
10.Ünite: Temel İlkyardım
1. KONU: Temel ilkyardım ilkeleri
2. KONU: Sakatlanmalardaki uygulamalar
D. DERS ARAÇ GEREÇLERİ
Her branşa ait spor malzemeleri, okul eşofmanı, spor ayakkabı
E. NOTLANDIRMA
Her dönem iki adet performans notu, iki adet uygulama notu verilecektir.
Değerlendirme kriterlerimiz ilk hafta tüm öğrencilerle paylaşılacaktır.
F. SINIF KURALLARI
-Okul kurallarına uygun davranır.
-Verilen malzemeyi düzgün kullanır. Zarar verdiği takdirde zararı öder.
-Derse asla geç gelmez.
-Sınıfça ortak alınan kurallara uyar.
-Derse okul eşofmanı ve uygun spor ayakkabı ile gelir.
-Derste kesinlikle cep telefonu kullanmaz.
-Sınıfta arkadaşlarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaz.
G. BAŞARI İÇİN ÖNERİLER
- ‘YAŞAM BOYU SPOR’ ilkesini benimseyebilmelerini sağlamak
- Organizasyon kabiliyetinin gelişmesini sağlamak
- Bir takım ve bir ferdi spor branşının etkin biçimde yapabilmesi ve takip edebilmesini sağlamak
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
383 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content