close

Enter

Log in using OpenID

21.11.14 Finansal duran varlık satışı

embedDownload
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. / ANACM [SISE, SODA, TRKCM] 21.11.2014 18:10:39
Finansal Duran Varlık Satışı
İş Kuleleri Kule-3 34330, 4.LeventBeşiktaş/İstanbul
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
: 0 212 350 50 50-0 212 350 57 57
: [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve
Faks Numarası
: 0 212 350 38 22 -0 212 350 57 57
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
: Evet
: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının
Tarihi
Özet Bilgi
: 18.11.2014
: Finansal Duran Varlık Satışı
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
: 18.11.2014
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
: SODA SANAYİİ A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
:
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
Soda ve Krom kimyasalları üretim ve
satışı
: 503.000.000,00 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
: 21.11.2014
Satış Koşulları
Satılan Payların Nominal Tutarı
: Peşin
: 10.665.482 TL
Beher Pay Fiyatı
: 4,16465 TL
Toplam Tutar
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
: 44.418.000 TL
: 2,12
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
: 15,81
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın
Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
: 15,81
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali
Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
: 1,2462
: Çok düşük
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
: 39.872.393 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
:
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim
Kurulu Karar Tarihi
: 18.11.2014
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
:
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
: Yok
: 10 günlük Borsa Ağırlıklı ortalama fiyatı
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
: Düzenlenmedi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
: Satılan Şirketin Halka Açık olması
: -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun
Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
: -
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e
maddesi kapsamında değerlendirilecektir.
INTERNATIONAL FINANCE CORPARATION
(IFC)
EK AÇIKLAMALAR:
Hisse devirleri yapılmış ve bedelleri tahsil edilerek işlem sonuçlandırılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
290 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content