close

Enter

Log in using OpenID

BİR ZAMANLAR YANYA BAKİ SARISAKAL

embedDownload
BİR ZAMANLAR YANYA
BAKİ SARISAKAL
BİR ZAMAN LAR YAN YA
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Yanya hakkında şu bilgileri verir. Yanya Kalesi,
Yanya Gölü kenarında, göğe baş uzatmış yüksek bir tepenin üzerinde aşılmaz, dayanıklı,
sağlam yapılı, beş köşeli, taş yapı yüksek bir kaledir. Rum kralları tarafından yapılmıştır.
Ebulfeth Sultan M ehmet Hân zamanında Gazi Evrenos Bey eliyle Rumkeferesi elinden
fethedilmiştir. Kale içinde dört mahalle bulunur. Bunlar M üslüman mahalleleri olup asla
kefere yoktur. Aşağı mahalle, yukarı mahalle, orta mahalle ve paşa mahallesi olarak
söy lenirler. Hepsi sekiz yüz hane olup, altlı ve üstlü, kiremit örtülü, kâgir kemer kapıları
vardır.
Yanya Kalesinde dört aded mihrab vardır. Hepsinden mükellefi selâtin Camii benzeri,
cemaati çok, ibret verici, görüşmeğe değer olanı kale içindeki Koca Kaplan Paşa Camisi’dir.
Bir diğer Cami ise Sultan Beyazıd Veli’nin Fethiye Camisi’dir. Kaplan Paşa Camisinden 500
adım ilerdedir. Dört köşe tavanlı, tamamen kiremit örtülü, kâgir minareli, eski bir mabeddir.
Eskiden Kilise imiş. Bunlardan başka yedi adet mescidi vardır. Yanya şehrinin varoşu k alenin
güney batısında kurulmuştur. On sekiz mahalledir. Bunlar İslam mahalleleri olup 14 adet
kefere mahalles i ve 4 adet Yahudi Cemaati M ahallesi vardır. Kanlı Çeşme yakınında bir adet
de Çingene M ahallesi vardır. Bu hesap üzere Yanya şehri hepsi otuz yedi mahalledir. Bunlar
sırasıyla Saray M ahallesi, Namazgâh M ahallesi, Loça M ahallesi, Şap Şâdân M ahallesi,
Lesariça M ahallesi, (Bu mahalle şehrin ortasında olduğundan burada bulunan saatten dolayı
buraya Saat M ahallesi de derler, çok ibret verici bir saattir), Domuz M ahallesi, tamamen
keferelerdir, Pelyo Koby or M ahallesi, Türkopalko M ahallesi, Kanlı Çeşme M ahallesi…
M eşhur mahalleleri bunlardır.
Bu Yanya şehri varoşu içinde hepsi onsekiz aded mihrab vardır. Başta geleni bol
cemaate sahip olan çarşı ortasında bulunan Hünkâr Camisidir. Kâgir minareli, baştanbaşa
kiremitli, avlusu küçük, eski yapı bir Camidir. Avlusunda Pîr Paşa’nın ceddi Gazi Zülfikâr
Bey bir kubbe içinde medfundur.
Diğer Camileri; Namazgâh Semtinde M ustafa Efendi Camisi, Behram Paşa Camisi,
Ali Ağa Camisi, İskopy a M ahallesinde Bâli Bey Camisi, Şab Şâdân M ahallesinde İlyas
Efendi Camisi ve Yusuf Ağa Camisi’dir.
Yanya Bayraklı Camisi
Yanya Hükümet Konağı Meydanı
Yanya Namazgah Camisi
Yanya Rus Konsolosluğu
Yanya Yunan İşgalinde
Yanya Hükümet Konağı Meydanı
Yanya Hükümet Konağı Yangını
Yanya S aat Kulesi 1907
Yanya Futbol S ahasına Çevrilen Türk Mezarlığı ve Veli Camisi
Yanya Türk Kışlası
Yanya Türk Evleri
Yanya Aslan Paşa Camisi
Yanya Aslan Paşa Camisi
Yanya Gölü ve Aslan Paşa Camisi
Yanya Kule Camisi
Yanya Türk Evleri
Yanya Gölü ve Aslan Paşa Camisi
Yanya Hükümet Konağı Meydanında S aat Kulesi Önünde İdam Cezası İnfazı
Yanya Ali Paşa Evi
Yanya Ali Paşa Türbesi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
716 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content