close

Enter

Log in using OpenID

Ders Programı - RATEM Akademi

embedDownload
DERS ADI
EĞİTMEN ADI
EĞİTİMİN SÜRESİ
EĞİTİMİN
GÜNLERİ
DERS PROGRAMI
1.GÜN
2.GÜN
3.GÜN
4.GÜN
1.GÜN
YAYIN MEVZUATI
ARSLAN NARİN
8 SAAT
PZT/SALI/ÇARŞ/PERŞ
Radyo ve Televizyon Yayıncılığının Tarihçesi
Kitle İletişim Hukukunun Temelleri
Kamu Hizmeti Yayıncılığı
6112 Sayılı Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Yasası
Radyo ve Televizyon Yayıncılığının Tarihçesi
2.GÜN
Kitle İletişim(radyo ve televizyon) Hukukunun
Temelleri
3.GÜN
Kamu Hizmeti Yayıncılığı
4.GÜN
2 SAAT (HAFTA İÇİ 4 GÜNX2SAAT)
6112 Sayılı
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın
Hizmetleri Hakkında Kanun
Anayasal temeller
Haberleşme Özgürlüğü
Düşünce ve Kanaat Özgürlüğü
Düşünceyi Açıklama ve Yayma Özgürlüğü
Bilim ve Sanat Hürriyeti
Basın Özgürlüğü
Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı
Basın Araçlarının korunması
Düzeltme ve Cevap Hakkı
Uluslar Arası Hukuk
1İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
2Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
3Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesi
4- AB Görsel- İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi
Yasal Düzenlemeler
1Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları
Hakkında Kanun
2Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu
Kamu ve Kamu Hizmeti Kavramı Kamu Hizmetinin Özellikleri
Kamu Hizmetinde Süreklilik Düzenlilik Kamu Hizmetlerinden
Yararlanmada Eşitlik- Nesnellik
Kamu Hizmetinde Değişkenlik- Uyarlama
Kamu Hizmetinde Bedelsizlik
( Meccanilik)
Kamu Hizmeti Televizyon Yayıncılığı Modelinin Doğuşu
Kamu Hizmeti Televizyon Yayıncılığının İlkeleri
Devlet Tekelinin Sürdürülmesi İlkesi
Yayınların Ticari Çıkarlardan Uzak Tutulması İlkesi ve Buna Bağlı
Olarak Yayınların Finansmanı
Yayınların Her Türlü Otoriteden Uzak Tutulması İlkesi ve Buna Bağlı
Olarak Kuruluşların Yapıları
Yayınların Halkı Eğitmesi, Bilgilendirmesi ve Ulusal Unsurları
Vurgulaması İlkesi ve Buna Bağlı Olarak Yayınların Program Profili Kamu
Yayıncılığı
Kamu Hizmeti Yayıncılığı
Kamu Hizmeti Yayıncılığının Özellikleri
Tecimsel (Ticari) Yayın Anlayışının Özellikleri
Avrupa’da 1980 Sonrası Kamu Hizmeti Yayıncılığı
Dünya'da Kamu Hizmeti Yayıncılığı Uygulamaları (Amerika, İngiltere)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
141 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content