close

Enter

Log in using OpenID

23 Temmuz 2014 Çarşamba Günü Yapılan Mahkeme Toplantısında

embedDownload
23 Temmuz 2014 Çarşamba Günü Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen
Dosyalar ve Sonuçlarına İlişkin Açıklama
Sıra
No:
Başvuru
No
2014/5425
1.
Birinci
Bölüm
Başvuru Konusu
Karara İlişkin Açıklama
Başvurucular;
Mansur
YAVAŞ
ile
Cumhuriyet Halk Partisi adına Mahmut
TEZCAN ve Gürsel TEKİN’in, 30/3/2014
tarihinde yapılan Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi talebiyle
yaptıkları itirazın reddine ilişkin Yüksek Seçim
Kurulu (YSK) kararının serbest seçim, adil
yargılanma hakları ile ifade özgürlüğünü ihlal
ettiğini ileri sürmüşlerdir.
Başvuruya konu şikayetler Anayasa’nın 67.
maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 1
No.lu Protokolün 3. maddesinin ortak koruma
alanında bulunmadığından, başvurunun “Konu
Bakımından Yetkisizlik” nedeniyle KABUL
EDİLEMEZ OLDUĞUNA, Anayasa’nın 79.
maddesi yönünden ise ayrıca bir değerlendirme
yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.
Başvurucunun, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı
ile kötü muamele yasağının ihlal edildiği
iddialarının, Anayasa Mahkemesinin zaman
bakımından yetkisinin başladığı tarihten önceye ait
olduğu anlaşıldığından, başvurunun bu kısmının
“zaman bakımından yetkisizlik” nedeniyle kabul
edilemez olduğuna karar verilmiştir.
2014/1957
2.
Birinci
Bölüm
2014/1572
3.
İkinci
Bölüm
Başvurucu, yargılanmış olduğu davada
kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, kötü muamele
yasağı, adil yargılanma hakkı, özel hayatın
gizliliği hakkı ve haberleşme hürriyetini
düzenleyen anayasal haklarının ihlal edildiğini
ileri sürmüştür.
Başvurucu, yargılanmış olduğu davada
adil yargılanma hakkı, özel hayatın gizliliği
hakkı ve haberleşme hürriyetini düzenleyen
anayasal haklarının ihlal edildiğini ileri
sürmüştür.
Başvurucunun, başvuruya konu dava ile ilgili
yaptığı yargılamanın yenilenmesi talebi üzerine,
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin E.2011/5
sayılı dosyasında, 23/6/2014 tarih ve 2014/236
Değişik İş sayılı karar ile, 4/12/2004 tarih ve 5271
sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 318.
maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince
yargılamanın yenilenmesine ve infazın geri
bırakılmasına karar verildiğinden, başvurucunun,
adil yargılanma hakkı ile özel hayatın gizliliği ve
haberleşme
hürriyetinin
ihlal
edildiği
iddialarının“başvuru yollarının tüketilmemesi”
nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar
verilmiştir.
Başvurucunun, başvuruya konu dava ile ilgili
yaptığı yargılamanın yenilenmesi talebi üzerine,
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin E.2011/5
sayılı dosyasında, 23/6/2014 tarih ve 2014/236
Değişik İş sayılı karar ile, 4/12/2004 tarih ve 5271
sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 318.
maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince
yargılamanın yenilenmesine ve infazın geri
bırakılmasına karar verildiğinden, başvurucunun,
adil yargılanma hakkı ile özel hayatın gizliliği ve
haberleşme
hürriyetinin
ihlal
edildiği
iddialarının“başvuru yollarının tüketilmemesi”
nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar
verilmiştir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
42 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content