close

Enter

Log in using OpenID

11.04.2014 - beden sağlığının ruhumuza etkisi

embedDownload
İL
: AYDIN
TARİH :11.04.2014
:‫َو َقا َل َر ُسو ُل اللّٰ ِه َصلى اللّٰ ُه َع َل ْي ِه َو َسل ْم‬
‫الصح ُة َوالْف ََرا ُغ‬
ِ ‫ير ِم ْن النا‬
ِّ ‫س‬
ٌ ِ‫نِ ْع َم َت ِان َمغ ُْبو ٌن فِي ِه َما َكث‬
BEDEN SAĞLIĞININ RUHUMUZA ETKİSİ
Aziz Kardeşlerim!
İnsan beden ve ruh dediğimiz iki önemli
unsurdan oluşur. Dinimiz İslam, insanları Allah’a
kulluğa davet ederken, hüküm ve ilkeleriyle dini,
aklı, canı, nesli ve malı korumayı amaçlayan
değerler ortaya koymuştur. Canın korunması için
bedene zarar veren şeyler yasaklanmış, dinimizin
prensipleri esas alınarak beden ve akıl sağlığına
gereken önem verilmiştir.
Sağlık, hem mutlu yaşamanın, hem de
maddi ve manevi sorumluluğu yerine getirmenin
alt yapısını oluşturur. Ancak sağlıklı bir insan
ibadetleri tam manasıyla yerine getirebilir. Namaz
oruç ve özellikle hac için vücut sağlığının iyi
olması vazgeçilmez şartlardandır.
İslam dini bedenle ilgili hastalıklardan
korunma üzerinde çok durur.
İslam sağlıklı ve dinç bireyler ister.
Sıhhati korumak, sıhhate zarar veren
şeylerden sakınmak, helal olmayan, arzu ve
isteklerden uzak durmak İslam’ın genel ilkesidir.
Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: Peygamber
Efendimiz (sav) şöyle buyurdular: Kuvvetli
mü’min, zayıf mü’minden daha hayırlı ve
Allah’a daha sevimlidir.(1)
Güç ise insanın sağlam itikat, doğru bilgi,
sıhhatli bir vücut, helal kazanç ve her bakımdan
zenginliğe sahip olmasıdır. İnsanların ellerindekine
muhtaç olmak; kişinin şeref ve haysiyetini düşürür.
İnsanların ihtiyaçlarını gidermek ise kişinin izzet
ve şerefini artırır.
Aziz Müminler !
Yüce Allah bedenimizin yaratıcısı ve
gerçek sahibidir. Bedenimizi ve ruhumuzu bize
korumak üzere emaneten vermiştir. Bizler Allah’ın
bize verdiği ruhu, bedeni ve zamanımızı aklımızla
iyi bir şekilde kullanarak hem dünya hem de ahiret
saadetini kazanabiliriz. Bu nedenle sermayemiz
olan bedeni sıhhatli, aklımızı doğru yolda ve
ruhumuzu istikamet üzere korumakla yükümlüyüz.
Bunlara verdiğimiz zarardan sorumluyuz. Bu
nedenle aklımızı faydalı bilgilerle, bedenimizi
sağlık ve sıhhat üzere, ruhumuzu da her türlü
ruhsal hastalıklardan korumalıyız ki onlardan fayda
görelim ve emaneti hakiki sahibine sağlam teslim
edelim.
Hayatta asıl olan sıhhattir. Hastalık arızî ve
geçici bir durumdur. İnsan gerek dünyevi
faaliyetlerini gerekse uhrevi ibadetlerini ancak
sıhhat ve afiyet içinde yapabilir. Sıhhat ve afiyet
insana Allah’ın en büyük nimeti ve ihsanıdır. Bu
nedenle peygamberimiz (sav) Allah’tan sıhhat,
afiyet ve güzel ahlak istemiş, sahabelerine ve
ümmetine “Allah’ım ! Senden sıhhat, afiyet ve
güzel
ahlak isterim
diye dua ediniz”
buyurmuşlardır.
Değerli Müminler !
Yüce
Allah
Kur’ân-ı
Kerimde
“Nefislerinizi tehlikeye atarak öldürmeyiniz”(2)
ferman eder. Kişinin kendisine zarar verecek
şeyleri yapması yasaklanmıştır. Askerde en büyük
eğitim tehlikelerden korunma eğitimidir. İş yerinde
en önemli olan şey tehlikelerden korunmaktır.
İntihar etmek yasaktır.
Sizden kim huzuru yerinde, bedeni
sağlıklı ve günlük yiyeceği de yanında olarak
güne başlarsa, sanki dünya nimetleri ona
verilmiş gibidir. (3)
Geliniz, güzel dinimizin ilkelerini Allaha
kulluk bilinciyle hayatımızda tatbik edelim.
Sağlıklı toplumun sağlıklı bireylerden oluştuğunu
asla göz ardı etmeyelim. Sağlıklı birey ve toplum
için sağlık kurallarına ve bu konudaki İslam’ın
uyarı ve önerilere uyalım.
1-Müslim,Kader, 34
2-Nisa,4:29
3-Tirmizi, Zühd,34
Hazırlayan: Mehmet SAVAN Nazilli İlçe Vaizi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
196 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content