close

Enter

Log in using OpenID

Amniyosentez İğnesi - Egemen International

embedDownload
1014
KULLANMA TALĐMATI
AMNĐYOSENTEZ ĐĞNESĐ
1.
Amniyotik sıvı aspirasyon amaçlı kullanılır.
2.
Hastaya ayrıntılı bir ultrason yaparak fetüsün uterus içindeki pozisyonunu tespit ediniz ve haritasını çıkarınız.
3.
Hastayı aseptik teknik kullanarak hazırlayınız ve işlem süresince hastanın uygun pozisyonda kalmasını sağlayınız.
4.
Ambalajı steril teknik kullanarak açınız.
5.
Đğne uç koruyucusunu çıkartarak iğne ucunu ve gövdesini inceleyiniz ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
6.
Đğne stiletini geri çekip yeniden yerleştirerek rahat hareket ettiğini teyit ediniz.
7.
Ultrason kılavuzluğunda girişim başlatınız. Fetüse uzak bir bölgeden bebeğe ve plasentaya dokunmadan, amniyotik
sıvıya ulaşana kadar ilerleyiniz.
8.
Đğnenin stiletini çıkartarak, tercihen luer lock veya slip lock enjektör takınız. Enjektör ile iğne bağlantı yerinin iyi
oturmasına ve sabitlenmesine dikkat ediniz.
Enjektörü takarken iğneyi oynatmamaya dikkat ediniz.
9.
Enjektör yardımıyla amnion sıvısını aspire ediniz. Yeterli miktarda sıvıyı aspire ettikten sonra enjektör ve iğneyi
çıkarınız.
10. Đşlem bittikten sonra iğne ve enjektörü tıbbi atık kurallarına uygun olarak imha ediniz.
NOT: Ölçüm çizgileri birer santim aralıklarla ve ±%2 toleranslıdır.
UYARILAR:
Bu cihaz, profesyonel kullanım amaçlıdır, sadece eğitim ehliyetli kişiler tarafından kullanılmalıdır.
Yırtılmış ve patlamış ambalajları kullanmayınız. Steril değildir.
Serin, kuru, tozsuz ortamlarda saklayınız.
Kullandıktan sonra cihazı tıbbi atık kurallarına göre imha ediniz.
Đşlem esnasında teknik prosedür dışında bir uygulama yapmayınız.
Bu kılavuzda ve diğer Egemen International® (TMT Tıbbi Medikal Malz. San. Tic. Ltd. Şti.) kaynaklarında işaret edilen
prosedür yalnızca kılavuz niteliğindedir. Gerecin kullanımı hekimin kendi klinik eğitimine dayalı olmalıdır.
SEMBOLLER:
Etilen Oksit Sterilizasyonu
Đmalatçı / Manufacturer:
TMT TIBBĐ MEDĐKAL MALZ. SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ.
Fatih Mah.1188 Sok.No14 Sarnıç, Gaziemir – Đzmir / Türkiye
(Tel: + 90 232 278 15 93; Faks: + 90 232 279 32 08)
Revizyon Tarihi&No / Revision Date&No: 15.07.2014 /4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
195 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content