close

Enter

Log in using OpenID

Chiba İğne - Egemen International

embedDownload
1014
KULLANMA TALĐMATI
CHĐBA ĐĞNESĐ
1.
Aspirasyon amaçlı kullanılır.
2.
Ambalajı steril teknik kullanarak açınız.
3.
Chiba iğne uç koruyucusunu çıkararak iğneyi, iğne ucunu, iğne gövdesini kontrol ederek hasar görmemiş olduğundan
emin olunuz.
4.
Chiba iğne stiletini geri çekip yeniden yerleştirerek rahat hareket ettiğini teyit ediniz.
5.
Ponksiyon yapılacak bölgeyi yapılacak işlemin prosedürüne göre hazırlayınız.
6.
Ponksiyonu daha önce belirlemiş olduğunuz noktadan başlatınız.
7.
Chiba iğne işlem yapılacak bölgeye ulaştığında iğnenin stiletini çıkarıp prosedüre devam ediniz.
8.
Prosedür luer lock enjektör ile yapılacak ise luer lock enjektörü iğnenin hub’ına itina ile yerleştirip saat yönünde
yaklaşık 20N güç ile sıkınız.
Gereğinden fazla sıkmamaya dikkat ediniz.
9.
Aspirasyon yapılacaksa enjektör pistonunu kontrollü olarak çekiniz, negatif basınç oluşmadığından emin olunuz.
10. Prosedür tamamlandığında iğneyi hastadan çıkartınız.
11. Aspirasyon doku amaçlı yapılmış ise doku numunesini toplamak için stileti iğneye takabilir ve/veya pistonu geriye
çekilmiş haldeki enjektörü iğneye sabitledikten sonra pistonu iterek numunenin atılmasını sağlayabilirsiniz.
12. Uygulama tamamlandıktan sonra Chiba iğneyi tıbbi atık kurallarına göre imha ediniz.
NOT: Ölçüm çizgileri birer santim aralıklarla ve ±%2 toleranslıdır.
UYARILAR:
Bu cihaz, profesyonel kullanım amaçlıdır, sadece eğitim ehliyetli kişiler tarafından kullanılmalıdır
Yırtılmış ve patlamış ambalajları kullanmayınız. Steril değildir.
Serin, kuru, tozsuz ortamlarda saklayınız.
Kullandıktan sonra cihazı tıbbi atık kurallarına göre imha ediniz.
Đşlem esnasında teknik prosedür dışında bir uygulama yapmayınız.
Bu kılavuzda ve diğer Egemen International® kaynaklarında işaret edilen prosedür yalnızca kılavuz
niteliğindedir. Gerecin kullanımı hekimin kendi klinik eğitimine dayalı olmalıdır.
SEMBOLLER:
Etilen Oksit Sterilizasyonu
Đmalatçı / Manufacturer:
TMT TIBBĐ MEDĐKAL MALZ. SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ.
Fatih Mah.1188 Sok.No14 Sarnıç, Gaziemir – Đzmir / Türkiye
(Tel: + 90 232 278 15 93; Faks: + 90 232 279 32 08)
Revizyon Tarihi&No / Revision Date&No: 15.07.2014 /3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
186 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content