close

Enter

Log in using OpenID

basınçlı tüp depolama ve kullanım talimatı

embedDownload
BASINÇLI TÜP DEPOLAMA VE
KULLANIM TALİMATI
• Basınçlı tüplerin tedarikçi
firmadan vana koruma
başlıkları ile birlikte
getirilmesi istenecektir.
• Basınçlı tüplerin Malzeme
Güvenlik Bilgi Formları
(MSDS) tedarikçi
firmadan istenecek ve
tüp depolama ve
kullanma alanlarına
asılarak kullanıcının ilgili
kimyasalın tüm özellikleri
hakkında bilgilenmesi
sağlanacaktır
• Basınçlı tüpler tedarikçi
tarafından işyerine
nakledilirken gerekli
güvenlik önlemleri
alınacak, tüpler vana
koruma başlıkları ile
birlikte ve sabitlenerek
indirilecektir.
• Basınçlı tüplerin etrafı
çevrilmeli, üstü
kapatılmalıdır.
• Basınçlı tüp deposuna
gerekli uyarı ve ikaz
işaretleri asılmalıdır.
• Basınçlı tüpler depo
içerisinde dolu/boş ve
yanıcı/yakıcı şeklinde
ayrılarak depolanmalıdır.
• Yanıcı ve yakıcıların ayrı
depolanması veya depo
içerisinde birbirinden
uzak depolanması
sağlanamıyorsa, bu iki
cins gaz tüplerinin
arasına inert gazlar
depolanarak yanıcı ve
yakıcı gazların teması
kesilmelidir.
• Basınçlı gaz tüpleri depo
içerisinde de
sabitlenmelidir.
• Basınçlı tüp deposuna
serbest giriş çıkış
yasaklanacak ve sürekli
kilitli tutularak anahtar
ambar sorumlusuna
verilecektir.
• Basınçlı tüplerin depoda
dahi vana koruma
başlıkları üzerinde
olacaktır.
• Basınçlı tüpler taşınması
esnasında tekerlekli ve
zincirli arabalar
kullanılacaktır.
• Tüpler vana koruma
başlıkları olmadan ve
yuvarlanarak asla
taşınmayacaktır.
• Tüpler forkliftle birlikte,
forklift çatallarına
yatırılarak asla
taşınmayacaktır.
• Tüpler taban kısımlarının
dönme hareketi
kullanılarak dik olarak
elde taşınmayacaktır.
• Basınçlı tüpler forkliftle
taşınacağı zaman, tüp boyu
uzunluğunda bir sepet
içerisinde yine sabitlenerek
taşınacak ve sepetin forklift
çatallarına girebileceği palet
tarzı girintileri olacaktır.
• Tüpler vanalarından veya
gövdelerinden bağlanarak
kesinlikle kaldırılıp
taşınmayacaktır.
• Basınçlı gaz tüpleri kullanılacak
oldukları bölgede de
sabitlenmeli, vana koruma
başlıkları üzerinde olarak
kullanılmalıdırlar.
• Basınçlı gaz tüpleri sahada
sıcak çalışma alanlarından ve
alevli çalışmalardan uzak
tutulmalı ve basınç yükselme
tehlikesi önlenmelidir.
• Yanıcı ve yakıcı gaz tüplerinin
gaz çıkışlarına (vana kısmına)
geri tepme ventilleri
(emniyet ventili) monte
edilmeli ve ani basınç
değişikliklerinde alevin geri
tepmesi önlenmelidir.
• Tüpler kullanım sırasında da
serin yerlerde, güneşin dik
gelen ışınlarından korunmuş
olarak kullanılmalıdır.
• Boşalan gaz tüpleri
sahada bekletilmeden
derhal depoya
gönderilmelidir.
• Asetilen, LPG gibi yanıcı
gaz tüplerinin bulunduğu
bölgelerde kıvılcım
çıkaran çalışmalar
yapılmayacaktır.
• Asetilen, LPG gibi yanıcı
gaz tüpleri elektrik
panoları, yüksek gerilim
hatlarının geçtiği
bölgelere yakın yerlere
koyulmamalıdır.
• Basınçlı gaz tüplerinin
taban kısmı gövdesinden
geniş olmalı ve zeminde
kapladığı alan
gövdesinden hacimce
büyük olmalıdır.
• Tüpten tüpe gaz transferi
yapmak tehlikeli ve
yasaktır.
• Tüplere vurulması ve
darbe alması
önlenecektir.
• Tüp regülatörlerle birlikte
kullanılmalı ve arızalı
olan regülatörler derhal
yenisi ile değiştirilmelidir.
• İhtiyaç fazlası tüplerin
çalışma sahasında
bulundurulmasına izin
verilmeyecektir.
• Darbe görmüş tüple
kullanılmadan tedarikçi
firmaya geri verilecektir.
• Basınçlı tüplerin gaz
kaçırdığının tespit
edilmesi durumunda
tüpün kullanımı
durdurularak tedarikçiye
haber verilerek teslim
edilmelidir.
•
Üretim tarihi 10 yıl ve basınç
testi süresi 5 yıldan fazla olan
tüpler kullanılmamalıdır.
•
Tüplerin üzerinde imal tarihi ve
test tarihi mutlaka
bulunmalıdır. İmal tarihi ve test
tarihi okunmayan tüpler
alınmamalıdır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
115 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content