close

Enter

Log in using OpenID

06.11.2014 Esnek Çalışmanın Tür ve Biçimleri ile Uygulama

embedDownload
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Çalışma Genel Müdürlüğü
ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ ESNEK ÇALIŞMANIN TÜR VE
BİÇİMLERİ İLE UYGULAMA SORUNLARI PANELİ
BİLGİ NOTU
30/5/2014 tarih ve 29015 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal İstihdam
Stratejisinin, İşgücü Piyasasında Güvence ve Esnekliğin Sağlanması temel
politika ekseni kapsamında, sorumluluğu Genel Müdürlüğümüze verilen 3.1
"İşçi ve işverenlerin esnek çalışma biçimlerine ilişkin bilinç düzeylerini
artırmaya yönelik etkinlikler düzenlenecektir." tedbiri gereğince 6 Kasım 2014
Perşembe günü “Esnek Çalışmanın Tür ve Biçimleri ile Uygulama Sorunları"
başlıklı panel Bakanlığımız Reşat Moralı toplantı salonunda düzenlenmiştir.
Panel, Genel Müdür Yardımcımız Sayın Lütfi İNCİROĞLU moderatörlüğünde
gerçekleştirilmiştir. Toplantının ilk oturumu, Sayın İNCİROĞLU’nun açılış
konuşması ile başlamış olup, esnek çalışmanın tür ve biçimlerine değinilmiş
günümüz uygulamasındaki durum kısaca özetlenmiştir. Açılış konuşmasının
ardından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Ali Cengiz
KÖSEOĞLU, sunum eşliğinde esneklik ve güvence kavramlarını teorik
boyutlarıyla ele almış bu iki kavramın birleşimiyle ortaya çıkan güvenceli
esneklik kavramına açıklık getirmiştir. Teorik bilgilendirmenin ardından Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Esra
CEYHAN konuyu uygulamaya bakan yönleriyle değerlendirmiştir.
Konuşmasında toplam sigortalı sayısını 13.900.354 kişi olarak belirtmiş ve
kısmi istihdama tabi çalışan sayısını 842.262 kişi, ev hizmetlerinde 30 günden
az çalışan sayısını ise 14.354 bin kişi olarak belirtmiştir. Panelist tarafından
kısmi çalışanlarla ilgili SGK uygulamalarına da değinilmiş, sigortasını isteğe
bağlı sigortalı olarak tamamlamak istemeyenlerin genel sağlık sigortalısı
olmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Kısmi süreli çalışanlardan 30 günden az
çalışan sigortalıların kalan sürelerini; borçlanma yaparak tamamlayabileceklerini
ifade etmiştir. Sosyal taraflar olarak katılım sağlayan TÜRKİŞ, HAKİŞ, TİSK,
TÜSİAD ve TOBB temsilcileri de söz alarak konu ile ilgili genel görüşlerini
ifade etmişler, fikir birliği olarak mevzuat anlamında esnek çalışma konusunda
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Çalışma Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği direktifleri ve AB uygulamalarının gerisinde olunmasına dikkat
çekmişlerdir.
Toplantının kapanış kısmında Sayın İNCİROĞLU, bilgilendirme toplantılarının
devam edeceğine vurgu yapmış daha pek çok platformda bir araya gelinerek
belirlenecek
sorunların
ve
çözüm
önerilerinin
Bakanlığımızca
değerlendirileceğini ifade etmiştir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
438 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content