close

Enter

Log in using OpenID

8. Sınıf deneme sınavı

embedDownload
2013 – 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM
YILI
6. SINIF MATEMATİK DERSİ
2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
CEVAPLARI
Adı – Soyadı :
Sınıfı :
Numarası :
1.
A ve B bloklarından oluşan bir sitede Nisan
ayında toplam ¨ 5280 aidat toplanmıştır.
b. 7.(x+2) = 42
6 1
1
 7.(x  2)  42 
7
71
Her bir daireden ¨ 120 aidat alındığına ve A
blokta 20 daire bulunduğuna göre, B blokta
kaç daire vardır?
x+2=6
x+2–2=6–2
x=4
5280:120 = 44 toplam daire sayısı
44 –20 = 24 daire
4.
2.
–3
–2
–1
0
1
2
3
Yukarıdaki şekilde 0 noktasında bulunan kuş
2 adım ileri 3 adım geri giderek yürürse 18
adım sonra hangi noktada olur?
+
2 adım ileri 3 adım geri = 1 adım geri
2 adım ileri 3 adım geri = 1 adım geri
2 adım ileri 3 adım geri = 1 adım geri
2 adım ileri 1 adım geri = 1 adım ileri
2 adım geri
Esra Hanım, 6 kg yaş üzümden 1,5 kg pekmez
elde edebiliyor. Pazardan 24 kg yaş üzüm alan
Esra Hanım 4 kg’ını yemek için ayırıp kalanlar
ile pekmez yapıyor.
Buna göre,
a. Esra Hanım aldığı üzümlerin kaçta kaçını yemek için ayırmıştır?
24 kg üzümün 4 kg ını yemek için ayırmıştır.
4
1

24 6
“–2” noktasında olur.
3.
Aşağıdaki denklemleri çözünüz.
24 – 4=20 kg üzüm ile pekmez yapmıştır.
a. 3x – 5 = 31
6 kg üzüm
20 kg üzüm
3x – 5 + 5 = 31 + 5
12
1
1
 3x  36 
3
31
b. Esra Hanım kaç kg pekmez yapmıştır?
x = 12
1,5 kg pekmez
?
20.1,5 = 30
30:6 = 5 kg pekmez
5.
7.
Kesir
Ondalık
kesir
Yüzde
Aşağıdaki boşlukları, verilen kelimelerden
uygun olanları ile doldurunuz.
açıortay
4
5
0,8
%80
3
4
0,75
%75
1
25
0,04
%4
doğrudaş
bir
açı
sonsuz
 Aynı düzlemde bulunan iki noktadan bir
doğru geçer.
Yukarıdaki tabloda boş kısımlara uygun sayılar yazınız.
 Aynı doğru üzerinde bulunan noktalara
doğrudaş noktalar denir.
 Bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer.
 Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine açı denir.
 Bir açıyı iki eş açıya ayıran ışına açıortay
denir.
8.
D
6.
Cebinde ¨ 40 sı olan Ali, mağazada beğendiği
gömleğin etiket fiyatının ¨ 40 olduğunu görüp
almaya karar veriyor. Kasada gömleğin %20
indirimli olduğunu öğreniyor.
C
104°
A
?
O
B
Gömleği satın alan Ali’nin geriye kaç lirası
kalır?
Yukarıdaki şekilde s( A O D)  104  ve [OC,
Gömleğin indirimli fiyatını bulalım.
%100 – %20 = %80
BOD açısının açıortayı ise s(C O B) kaç derecedir?


%100 ü
%80 i
40 liraysa
?
80.40 = 3200
3200:100 = 32
180° – 104° = 76°
76° : 2 = 38°

s(C OB)  38
10. Aşağıdaki çokgenlerin isimlerini altlarına
yazınız.
9.
B
D
H
E
A
G
F
C
Beşgen
Kare
Paralelkenar
Düzgün altıgen
Yukarıdaki şekle göre aşağıdaki ifadelerden
doğru olanların başına (D) harfi, yanlış
olanların başına (Y) harfi koyunuz.

D
B A C sı, [AB ve [AC ışınlarının birleşimiyle oluşmuştur.
Y
BAC açısının iç bölgesindeki noktalar D,
E, F, H dir.
D
E ve F noktaları, B A C nın iç bölgesindedir.
D
[EF, B A C nın iç bölgesindedir.
D
BH ile AB birbirine diktir.


Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
360 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content