close

Enter

Log in using OpenID

Ders notu 7 - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

embedDownload
İleri Düzey Bilgisayar Ağları
Ders 7
Trafik Mühendisliği ve Veri Merkezleri
Mehmet Demirci
1
Bugün
• Trafik mühendisliği yöntemleri
• Veri merkezlerinin yapısı ve işleyişi
2
Trafik Mühendisliği
Değişen trafik yüküne veya ağdaki değişimlere bağlı olarak ağı
yeniden düzenlemek
Amaç:
• Sorunları gidermek (congestion)
• Yükü dengelemek
• Peering oranlarını ayarlamak
3
Trafik Mühendisliği
Soru: Yönlendirme trafiğe nasıl ayak uydurmalı?
• Sıkışıklıktan uzak durarak
• Uygulama gereksinimlerini sağlayarak
4
Alan İçi Trafik Mühendisliği
Bağ ağırlıklarını ayarlamak
• Kapasiteyle ters orantılı
• Yayılma hızı (propagation delay) ile orantılı
• Trafiğe göre optimizasyon
5
Alan İçi Trafik Mühendisliği
• Çevrim dışı veya çevrim içi yaklaşımlar olabilir.
• Çevrim dışında genel yönelimlere (trends) ve örüntülere (patterns)
göre optimizasyon yapılır.
• Çevrim içinde yönlendiriciler bağ kullanımını izler ve dağıtık
optimizasyon yapılır.
6
Trafik Mühendisliği Adımları
• Ölçme
• Modelleme
• Ayarlama
7
Alanlar Arası Trafik Mühendisliği
Amaçlar
• Sınır bağlarındaki sıkışıklıkları gidermek
• Yeni bağları kullanmak
• ASler arası iş ilişkilerine uymak
8
Alanlar Arası Trafik Mühendisliği
Hedefler
• Yapılan değişikliklerin akışlara etkisini öngörebilmeliyiz.
• Diğer ASlerin etkisini / diğer ASler üzerindeki etkimizi sınırlamalıyız.
• Yönlendirme değişimlerinin yol açtığı masrafı mümkün olduğunca az
tutmalıyız.
9
Veri Merkezleri
Veri Merkezi Nedir?
• Tek sunucunun yetersiz kaldığı durumlarda birçok sunucunun bir
arada hizmet verdiği merkezler (data center)
• Google, Bing, Amazon, E-Bay, Facebook, Twitter vs.
• Bir veri merkezinde onbinlerce hatta yüzbinlerce sunucu bulunabilir.
• Veri merkezindeki sunucular ağla bağlıdır. (data center network)
10
Veri Merkezleri
Veri Merkezinin İç Yapısı
• Sunucular (blades), raflara (racks) dağıtılmıştır.
• Her rafın başında bir raf başı anahtarı (top of rack – TOR switch)
vardır.
• TOR anahtarı sunucuları birbirlerine bağlar ve diğer TOR switchlere
bağlanır.
• Dışarıyla iletişim için sınır yönlendiricileri bulunur.
11
Veri Merkezleri
Temel Özellikler
• Çok kullanıcılı ortam (multi-tenant)
• Esnek kaynaklar
• Esnek hizmet (service) yönetimi
• İş yükü hareketi
• Sanal makine göçü
12
Veri Merkezleri
Zorluklar
• Trafiği dengelemek
• Sanal makine göçü desteği
• Enerji tasarrufuna yönelik yerleştirme yapmak
• Değişen taleplere ayak uydurarak kaynak ayırmak
• Güvenlik
13
Veri Merkezi Topolojisi
14
Veri Merkezinde Trafik Mühendisliği
15
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
302 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content