close

Enter

Log in using OpenID

cevir konu cevir soru 8.sinif matematik.indd

embedDownload
III
MATEMATİK
İÇİNDEKİLER
ÜNİTE 1
FRAKTALLAR
2
YANSIYAN VE DÖNEN ŞEKİLLER
6
HİSTOGRAM
10
ÜSLÜ SAYILAR
14
ÜSLÜ SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ
18
ÜSLÜ SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ
18
BİLİMSEL GÖSTERİM
19
ÜNİTE 2
OLASILIK, İSTATİSTİK VE SAYILAR
22
BAĞIMLI OLAYLAR
26
KAREKÖKLÜ SAYILAR
27
TAM KARE OLMAYAN SAYILARIN KAREKÖKLERİNİN TAHMİNİ DEĞERİ
30
KAREKÖKLÜ BİR SAYIYI
31
ŞEKLİNDE YAZMA
ŞEKLİNDEKİ İFADEDE KATSAYIYI KÖK İÇİNE ALMA
31
KAREKÖKLÜ SAYILARDA TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ
34
KAREKÖKLÜ SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMİ
35
ONDALIK KESİRLERİN KAREKÖKLERİNİ ALMA
38
GERÇEK SAYILAR
38
MERKEZİ EĞİLİM VE MERKEZİ YAYILMA ÖLÇÜLERİ
42
STANDART SAPMA
42
ÜNİTE 3
ÜÇGENİN KENARLARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR
46
ÜÇGENLER
50
ÜÇGENİN ELEMANLARI
51
IV
MATEMATİK
PİSAGOR BAĞINTISI
54
SAYI ÖRÜNTÜLERİ
58
ÖZDEŞLİKLER
62
RASYONEL İFADELERİ ÇARPANLARA AYIRMA
67
ÜNİTE 4
KOMBİNASYON
70
PERMÜTASYON İLE KOMBİNASYON ARASINDAKİ FARK
71
BİR BİLİNMEYENLİ RASYONEL DENKLEMLER
74
DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMLERİ
78
ÜÇGENLERDE EŞLİK VE BENZERLİK
82
ÜÇGENLERDE EŞLİK VE BENZERLİK
86
PRİZMALAR (ÜÇGEN PRİZMA)
90
DİK PRİZMALARDA ALAN VE HACİM
94
ÜNİTE 5
98
GEOMETRİK CİSİMLER
GEOMETRİK CİSİMLERİN YÜZEY ALANLARI
102
GEOMETRİK CİSİMLERİN HACMİ
106
PERSPEKTİF ÇİZİMİ
110
ÜNİTE 6
ÇOK YÜZLÜLER VE ARAKESİTLERİ
114
ÇOK KÜPLÜLERLE OLUŞTURULAN YAPILAR
118
GEOMETRİK CİSİMLERİN SİMETRİLERİ
122
BİR DOĞRUNUN EĞİMİ
126
DOĞRUNUN EĞİMİ İLE DENKLEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
127
DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMLERİNİN GRAFİKLERİ
130
V
MATEMATİK
DOĞRULARIN EĞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
131
EŞİTSİZLİKLER
134
EŞİTSİZLİĞİN ÇÖZÜM KÜMESİ
135
EŞİTSİZLİK GRAFİKLERİ
138
DİK ÜÇGENDEKİ DAR AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI - 1
142
DİK ÜÇGENDEKİ DAR AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI - 2
142
ÇEVİR KONU
1
ÇEVİR KONU
1
ÇEVİR KONU
Örnek
ÜNİTE - 1
FRAKTALLAR
Aşağıda verilen fraktalın 4. adımında kaç tane “
” harfinin oluşacağını bulalım.
Bir şeklin orantılı olarak büyütülmüşü ya da küçültülmüşü ile inşa edilen örüntülere fraktal denir.
Özellikleri
 Doğada örnekleri bulunmaktadır.
 Kesirli boyutları vardır.
 Parça bütün ile benzerdir.
1
Yanda bir çemberi
2
oranında küçülterek
1. adım
daralan bir fraktal örneği
1. adım
verilmiştir.
2. adım
3. adım
2. adım
1. adım
Çözüm
4. adım
3. adım
2. adım
1
1
3
oranında küçülterek
Yanda bir çemberi
4. adım
3. adım
5
+4
4. adım
21
21 + 64 = 85 tane
+16
"H" bulunur.
+64
daralan bir fraktal örneği
1. adım
verilmiştir.
2. adım
3. adım
4. adım
Uyarı
Bir fraktalın sayı örüntüsü bulunurken ilk artış miktarının ya katı ya da kuvveti şeklinde bir
artış takip edilmelidir.
Yanda bir doğru parçasını
1
oranında küçülterek
2
genişleyen bir fraktal ör1. adım
2. adım
3. adım
4. adım
Örnek
neği verilmiştir.
Uyarı
12
20
30
?
Yukarıda verilen örüntüde "?" yerine gelmesi gereken sayıyı bulalım.
Her fraktal bir örüntüdür ancak her örüntü bir fraktal değildir.
Çözüm
12
20
30
3.3+3
4.4+4
5.5+5
?
Yanda çember kullanılarak
oluşturulmuş bir fraktal
örneği görülmektedir.
1. adım
2. adım
3. adım
6.6+6=42 olacaktır.
4. adım
1
oranında küçültülerek bir fraktal örneği oluşturulmuştur.
2
Yukarıdaki örüntüde çember Örnek
1. adım
Yine aynı çember şek-
2. adım
3. adım
4. adım
Yukarıda ilk üç adımı verilen örüntünün bir sonraki adımı nasıl olmalıdır?
li kullanılarak fraktal
olmayan bir örnek yanda
verilmiştir.
1. adım
2. adım
3. adım
Yukarıda verilen örüntümüzde merkez
kare çevresinde siyah kare her adımda sağa doğru 2 br, kırmızı kare ise her
adımda sola doğru 2 br ilerlemiştir.
Çözüm
4. adım
Yukarıda verilen örüntü fraktal değildir. Çünkü çemberin belli oranda küçültülmüşü ya da büyütülmüşü kullanılmamıştır.
1
4. adım
ÇEVİR SORU
1. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
5.
1
ÇEVİR SORU
12.
8.
A) Her fraktal bir örüntüdür.
B) Her örüntü bir fraktaldır.
1. adım
2. adım
3. adım
4. adım
1. adım
C) Fraktalların doğada bulunan örnekleri vardır.
Yukarıda verilen örüntünün 4. adımında kaç tane
“ ” kullanılmıştır?
D) Fraktallarda parça bütüne benzerdir.
A) 9
B) 18
C) 24
2. adım
3. adım
4. adım
1. adım
Yukarıda verilen örüntünün 1. adımındaki karesel
bölgenin alanı 64 cm2 ise 4. adımındaki taralı
alanların toplamı kaç cm2’dir?
D) 27
A) 14
2. Aşağıdakilerden hangisi fraktal değildir?
B) 12
C) 10
2. adım
3. adım
Yukarıda verilen örüntünün 4. adımında kaç tane
kırmızı nokta bulunur?
D) 8
A) 20
B) 26
C) 30
D) 32
A)
9.
B)
1. adım
C)
2. adım
4. adım
3. adım
6.
1. adım
D)
2. adım
3. adım
Yukarıda verilen örüntünün 4. adımı aşağıdakilerden hangisidir?
4. adım
Yukarıda verilen örüntünün bir sonraki adımı
aşağıdakilerden hangisi olur?
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
Yanda verilen tabloda boş
13.
bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
3.
A)
1. adım
2. adım
3. adım
D)
Yanda verilen tabloda boş
10.
bırakılan yere aşağıdakilerden
?
B)
D)
C)
C)
4. adım
Yukarıda verilen örüntünün 4. adımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
A)
hangisi gelmelidir?
B)
C)
D)
7.
14.
1
4
9
1. adım
2. adım
3. adım
11.
4.
30
45
54
?
Yukarıdaki örüntüde ? yerine gelmesi gereken
sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 60
B) 72
C) 96
D) 120
1. adım
Yukarıda verilen örüntünün bir sonraki adımında
merkezdeki sayı kaç olmalıdır?
A) 12
B) 16
C) 25
D) 36
1. adım
2. adım
3. adım
Yukarıda verilen örüntünün 4. adımında kaç tane
taralı siyah nokta olacaktır?
A) 21
B) 18
C) 15
D) 12
2. adım
3. adım
4. adım
Yukarıda verilen örüntünün 4. adımındaki taralı
karenin alanı 1 cm2 ise 1. adımındaki karenin alanı
kaç cm2’dir?
A) 6561
B) 729
C) 81
D) 9
Cevap anahtarı arka sayfadadır.
ÇEVİR SORU
2
ÇEVİR KONU
ÜNİTE - 1
FRAKTALLAR
Bir şeklin orantılı olarak büyütülmüşü ya da küçültülmüşü ile inşa edilen örüntülere fraktal denir.
Özellikleri
 Doğada örnekleri bulunmaktadır.
 Kesirli boyutları vardır.
 Parça bütün ile benzerdir.
1
2
oranında küçültülerek
Yanda bir karenin
daralan bir fraktal örneği
verilmiştir.
1. adım
2. adım
3. adım
4. adım
1. adım
2. adım
3. adım
4. adım
1
3
oranında küçültülerek
Yanda bir çemberin
daralan bir fraktal örneği
verilmiştir.
Yanda bir doğru parçasının
1
oranında küçültüle2
rek genişleyen bir fraktal
1. adım
2. adım
3. adım
4. adım
örneği verilmiştir.
Antrenörün
Notu
Her fraktal bir örüntüdür ancak her örüntü bir fraktal değildir.
Yanda çember kullanılarak
oluşturulmuş bir fraktal
örneği görülmektedir.
1. adım
Yukarıdaki örüntüde çember 2. adım
3. adım
4. adım
1
oranında küçültülerek bir fraktal örneği oluşturulmuştur.
2
Yine aynı çember şekli kullanılarak fraktal
olmayan bir örnek yanda
verilmiştir.
1. adım
2. adım
3. adım
4. adım
Yukarıda verilen örüntü fraktal değildir. Çünkü çemberin belli oranda küçültülmüşü ya da büyütülmüşü kullanılmamıştır.
3
ÇEVİR KONU
Örnek
Aşağıda verilen fraktalın 4. adımında kaç tane “
1. adım
Çözüm
2. adım
3. adım
1. adım
2. adım
3. adım
1
5
21
+4
Antrenörün
Notu
” harfinin oluşacağını bulalım.
+16
4. adım
4. adım
21 + 64 = 85 tane
+64
"H" bulunur.
Bir fraktalın sayı örüntüsü bulunurken ilk artış miktarının ya katı ya da kuvveti şeklinde bir
artış takip edilmelidir.
Örnek
12
20
30
?
Yukarıda verilen örüntüde "?" yerine gelmesi gereken sayıyı bulalım.
Çözüm
12
20
30
3.3+3
4.4+4
5.5+5
?
6.6+6=42 olacaktır.
Örnek
1. adım
2. adım
3. adım
4. adım
Yukarıda ilk üç adımı verilen örüntünün bir sonraki adımı nasıl olmalıdır?
Çözüm
Yukarıda verilen örüntümüzde merkez
kare çevresinde siyah kare her adımda sağa doğru 2 br, kırmızı kare ise her
adımda sola doğru 2 br ilerlemiştir.
4. adım
4
ÇEVİR SORU
1. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
5.
A)Her fraktal bir örüntüdür.
B) Her örüntü bir fraktaldır.
1. adım
2. adım
3. adım
4. adım
C)Fraktalların doğada bulunan örnekleri vardır.
Yukarıda verilen örüntünün 4. adımında kaç tane
“ ” kullanılmıştır?
D)Fraktallarda parça bütüne benzerdir.
A) 9
B) 18
C) 24
D) 27
2. Aşağıdakilerden hangisi fraktal değildir?
A)
B)
C)
6.
1. adım
D)
2. adım
3. adım
4. adım
Yukarıda verilen örüntünün bir sonraki adımı
aşağıdakilerden hangisi olur?
A)
B)
C)
D)
3.
1. adım
2. adım
3. adım
4. adım
Yukarıda verilen örüntünün 4. adımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
7.
1
4
9
1. adım
2. adım
3. adım
4.
30
45
54
?
Yukarıdaki örüntüde ? yerine gelmesi gereken
sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 60
B) 72
C) 96
D) 120
Yukarıda verilen örüntünün bir sonraki adımında
merkezdeki sayı kaç olmalıdır?
A) 12
B) 16
C) 25
D) 36
5
ÇEVİR SORU
12.
8.
1. adım
2. adım
3. adım
4. adım
1. adım
Yukarıda verilen örüntünün 1. adımındaki karesel
bölgenin alanı 64 cm2 ise 4. adımındaki taralı
alanların toplamı kaç cm2’dir?
A) 14
B) 12
C) 10
2. adım
3. adım
Yukarıda verilen örüntünün 4. adımında kaç tane
kırmızı nokta bulunur?
D) 8
A) 20
B) 26
C) 30
D) 32
9.
1. adım
2. adım
4. adım
3. adım
Yukarıda verilen örüntünün 4. adımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Yanda verilen tabloda boş
13.
B)
bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
D)
C)
A)
B)
C)
D)
Yanda verilen tabloda boş
10.
bırakılan yere aşağıdakilerden
?
A)
hangisi gelmelidir?
B)
C)
D)
14.
11.
1. adım
1. adım
2. adım
3. adım
Yukarıda verilen örüntünün 4. adımında kaç tane
taralı siyah nokta olacaktır?
A) 21
B) 18
C) 15
D) 12
2. adım
3. adım
4. adım
Yukarıda verilen örüntünün 4. adımındaki taralı
karenin alanı 1 cm2 ise 1. adımındaki karenin alanı
kaç cm2’dir?
A) 6561
B) 729
C) 81
D) 9
Cevap anahtarı arka sayfadadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
1 635 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content