close

Enter

Log in using OpenID

10.10.2014 Tarihli Hutbe : CAMİDEKİ EDEPLER

embedDownload
İLİ:BALIKESİR
TARİH:10.10.2014
ِ ‫بِسِم‬
ِ ‫الر ْح‬
‫الرِح ِيم‬
َّ ‫من‬
َّ ‫اهلل‬
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
‫آم َن بِالمّه َوا ْلَي ْوِم اآلخ ِر‬
َ ‫إَّن َما َي ْع ُم ُر َم َساج َد المّه َم ْن‬
َّ ‫الصالَةَ وآتَى‬
‫ش إِالَّ المّهَ فَ َع َسى‬
َ ‫الزَكاةَ َولَ ْم َي ْخ‬
َ َّ ‫َوأَقَ َام‬
ِ
ِ ُ ‫ك أَن ي ُك‬
‫ين‬
َ ِ‫أ ُْولَـئ‬
َ
َ ‫ونوْا م َن ا ْل ُم ْهتَد‬
، ‫اح‬
َ ‫لى اْل َم ْس ِج ِد أَوْ َر‬
َ ‫قال رسول هللا‬
َ ِ‫ َم ْن َغدَا إ‬:‫صلّى هللاُ َعلَ ْي ِه و َسلَّم‬
َّ ‫أَ َع َّد‬
‫في ْال َجن َّ ِةنُ ُزالً ُكلَّ َما َغدَا أوْ َرا َح‬
ِ ُ‫هللاُ لَه‬
CAMİDEKİ EDEPLER
Değerli kardeşlerim!
Okuduğum ayet-i kerime’de yüce Rabbimiz
şöyle buyuruyor: Allah’ın mescitlerini ancak
Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı
dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan
başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte
doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar
bunlardır. (1)
Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber
efendimiz (s.a.v) söyle buyuruyor. ”Evinde güzelce
abdest alarak camiye giden kimse Allah’ın
ziyaretçisidir. Ziyaret edene Allah ikramda
bulunacaktır.” (2)
Aziz müminler!
Cami görüntüsüyle, duruşuyla, kubbesiyle,
minaresiyle, şerefesiyle, bulunduğu mahallenin,
köyün veya şehrin içinde yaşayanların Müslüman
olduklarına işaret eder. kendisini seyredenlere şu
şekilde haykırır sanki: “Burada Müslümanlar
yaşıyor, burada İslâm yaşanıyor, burada Allah’ın
kanunları yaşanıyor.” Cami minaresinin dimdik
duruşuyla tevhidi yani Allah’ın bir olduğunu
hatırlatır.
Aziz kardeşlerim!
Cami kelime anlamı itibarı ile cem eden,
toplayan, bir araya getiren kaynaştıran anlamlarına
gelir. Cami yeryüzündeki müminleri genç-ihtiyar,
zengin-fakir, şehirli-köylü, âlim-cahil demeden bir
araya geldikleri omuz-omuza, gönül-gönüle aynı
kıbleye yönelerek saf tuttukları ve aynı şekilde tek
bir düşünce ile Rablerinin rızasını kazanmak için
günde beş defa toplandıkları kutsal mekânlardır.
Kardeşlerim!
Özelliklerini
şu
kısacık
hutbeye
sığdıramayacağımız ve müslümanlar için kutsal
kabul edilen mekânlara (camilere) gelirken,
girerken, çıkarken, otururken, ibadet ederken hal ve
hareketlerimize dikkat etmeliyiz. Camiye girerken
abdestli olmalı, sağ ayağımızla içeri girmeli ve
Peygamber efendimize(s.a.v)
salavat-ı şerife
okumalıyız. Ortam ve zaman müsait ise iki rekat
tahiyyetül mescit (mescidi selamlama) namazı
kılalım. Camiden çıkarken sol ayağımızla dışarı
çıkalım. Caminin temizliğine zarar veren kirli
ayaklar kirli çoraplar ve kirli elbiseler ile camiye
gelmeyelim. Bir özrümüz yoksa ayaklarımızı
uzatarak oturmamalı, boş ve mâlâyâni işlerle
meşgul olmamalıyız.
Değerli Kardeşlerim!
Camide insanları rahatsız edecek soğansarımsak kokusu, sigara kokusu, ayak ve çorap
kokusu vb. diğer ağır kokulardan uzak duralım.
Camide insanlara kırıcı söz söylemekten,
didişmekten, kavga çıkarmaktan uzak duralım.
Camiye gelirken en temiz en güzel elbiselerimizi
giyerek Rabbimizin huzuruna çıkmaya gayret
edelim.
Rabbim bizlere camilerimizi maddi-manevi,
ilmi-ahlaki her yönden imar etmeyi Hz.
Peygamber(s.a.v)’in mescidi(Mescid-i Nebi) nin
tüm özelliklerini kazandırabilmeyi nasip eylesin.
1-Tevbe Suresi 18
2-Et-Tergib vet-Terhib C-1 s-214
Hazırlayan: Mehmet ÇELİKEL
Ferahevler Mahallesi Camii İmam Hatibi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
360 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content