el ilanı - Yeni Demokratik Gençlik

Ezilen Halkların Direniş Ruhuyla, Yılmaz Güney’i Anıyoruz!
24. Festivalimizde Buluşalım
Gençlik çalışmalarımızın önemli bir mevzisi haline gelen Gençlik
Kültür-Sanat Festivali’mizin 24’sünü gerçekleştiriyoruz. Gençliğin
önemli oranda dejenerasyona uğradığı, burjuva yoz kültürden
etkilendiği burjuva sistemde; kültür sanat festivalimizle, gençliğe
alternatif bir alan sunulmaktadır. Anaokuldan itibaren bireyci, popülist
kültürle eğitilen gençlik, politik gelişmelere duyarsız, politikayı
yaşamdan bağımsız düşünür hale getirilmektedir. Eğitim sisteminde
“iyi” ve “kötü” kategorilere ayrıştırılarak özgüveni ortadan
kaldırılmaktadır. Tüketim toplumunun birer parçası haline
getirilmekte; işyaşamında haksızlığa boyun eğen, sorgulamayan,
olaylara ve kendisine yabancı bir genç nesil yaratılmaktadır.
Festival çalışmalarımız, bu burjuva yoz kültüre karşı alternatiftir.
Gençliğin kendi özgüvenini geliştirmesinde önemli bir mevziyi ifade
etmektedir. Gençlik; ürettikçe, ürünlerini sundukça, yani tüketime
karşı durdukça yabancılaşmayı aşacak, özgüvenini geliştirecektir. Bu
durum aynı zamanda yaşamı politik olarak sorgulamayı, gelişmelerin
arka penceresini sorgulamayı geliştireceğini, 24 yıllık festival
çalımalarımız kanıtlamıştır. Yaratılan eserlerin bireysel değil kolektif
yaratılması kariyerizme, popülizme ve bireyciliğe vurulan önemli bir
darbedir.
24. Festivalimizi gerçekleştirdiğimiz bugünlerde emperyalist-kapitalist
sistem, katliam ve talanını en üst seviyede devam ettirmektedir.
Ortadoğu coğrafyasında Irak ile başlayan işgal ve katliam politikaları,
Libya, Suriye vb. ile devam etmektedir. Siyonist İsrail devletinin
Gazze katliamları gibi dolaysız katliamlarının yanı sıra besledikleri
IŞİD (İslam Devleti), Boko Haram, El Kaide vb. örgütleri ile dolaylı
katliamları soykırım derecesinde devam ettirmektedir. Ulusalmezhepsel-dinsel çelişkileri derinleştiren emperyalist sistem, besleme
terör/çete örgütleri ile soykırımlar yapmakta, ezilen halkın birliğini
dağıtma çabasındadır. Derinleşen bu çelişkiler neticesinde başta
Ezidi Kürt halkı olmak üzere ezilenler halklar katliamlara
uğramaktadır. Irak, Afganistan, Libya ve Somali’ye “barış” ve
“özgürlük” getirme adı altında işgal polititkalarını devreye koyan
emperyalistler ve uşaklarının hedefinde Kürt coğrafyasında ortaya
çıkan Rojava direnişi vardır. Önemli mevziler yaratan, direnişin ve
örgütlü mücadelenin hayati önemini ortaya koyan Rojava direnişi,
emperyalistler ve uşaklarınca bastırılmak istenmektedir. Besleme
katliamcı örgüt IŞİD’in ve faşist TC’nin yokedemediği şey, ezilen Kürt
ulusunun örgütlü mücadelesi, kadın ve gençliğin cansiperane
fedekarlığı ve duruşu olmuştur.
Emperyalizm “dışarıda” saldırganlaştıkça, “içeride” gittikçe gerici
yüzünü daha fazla göstermektedir. Geliştirilen ırkçılık vefaşist
yapıların Avrupa ülkelerinde deyim yerindeyse cirit atmaları, iş ve
eğitim yaşamında geliştirilen hak gaspları ile gençlik bir cendereye
alınmaktadır. Halk içinde ortaya çıkan yerli-göçmen çelişkisi devlet
kurumlarınca bilinçli bir şekilde derinleştirilmekte, ırkçı fikirlerin
geliştirilmesi ile ezilenlerin ortak mücadelesi kösteklenmektedir. Sınıf
birliği parçalanmaktadır. Yaşadığımız Avrupa coğrafyasında
emperyalizme ve faşizme karşı mücadele, ezilen gençliğin birliğini
sağlamada önemli ve en temel halka olacaktır.
Bahsi geçen süreci irdelemek, anti-emperyalist bir duruşu sergilemek
için alternatif bir kültür-sanat cephesini geliştirmek, bu cepheyi
doğru bir temelde ele almak en önemil görevimizdir. Geliştirilen kültür
emperyalizmine karşı, geçmişten günümüze değerlerimize sahip
çıkmak ve geliştirmek bir zorunluluktur. Bu vesileyle halkın sanatçısı
(halkın savaşçısı) Yılmaz Güney’i 30. yıldönümünde anmak,
festivalimizi ona atfetmek; alternatif yaşamı geçmişten bugüne
sahiplenmek demektir. Emperyalizme ve yoz kültürüne karşı aktif
mücadele ederken ürettiklerimiz, kolektif üretim tarzımız, sanatsal
estetiğin geliştirilmesi Yılmaz Güney şahsında somutlaşmış ve
günümüze aktarılmıştır. Festivalimizin 24 yıllık geçmişi ile
yaşatılmaya çalışılan demokratik halk kültürünün geliştirilmesi,
burjuva yoz kültürün geriletilmesi demektir. Bize düşen bu
cephemizin gelişmesinde ısrarcı ve kararlı durmaktır. Her festivalimiz
ufak da olsa yoz kültüre karşı alınmış bir başarı niteliğindedir. Bu
başarıları daha da yüceltmek ve burjuva yoz kültüre karşı daha aktif
mücadele etmek için tüm gençliği festivalimizi sahiplenmeye
çağırıyoruz!
Festivalimizin gerçekleşmesi demek, Rojava direnişine destek olmak,
Ezidi soykırımına karşı durmak ve emperyalizmi teşhir etmek demek
olacaktır. Şengal dağında açlığa, soykırıma mahkum bırakılan
Ezidilere sahip çıkmak, geliştirilen emperyalist saldırganlığa karşı
enternasyonal mücadeleyi yükseltmek, haksızlığa karşı daha gür
bir şekilde ses çıkarmak, örgütlü mücadeleyi geliştirmek, Yılmaz
Güney’in devrimci sanatını sahiplenmek ve kültür-sanat cephemizi
güçlendirmek için;
24. GENÇLİK-KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ’MİZDE BULUŞALIM!
----------------------------------------------------------------
KATILIM FORUMU
İSİM SOYİSİM
KATILDIĞI DAL
ESERİN ADI
YAŞ
ŞEHİR
İRTİBAT TELEFONU
E MAİL
Kaiser Wilhelm Str. 284 – 47169 Duisburg
Festival Kurallarını sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.
Online başvuru yapılabilir!
www.ydg -online.org | [email protected]