close

Enter

Log in using OpenID

aralık 2014 - Antakya Ticaret ve Sanayi Odası

embedDownload
ARALIK 2014
Web: www.antakyatso.org.tr
E-mail: [email protected]
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
İLE
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINI
BULUŞTURDUK
A
ntakya Ticaret ve Sanayi Odası, Hatay
Büyükşehir Belediye Doç. Dr. Lütfü Savaş’ı ve Hatay’daki Dernek Başkanlarını buluşturdu.
Erol Bilecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, ATSO Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak, ATSO Yönetim Kurulu
Başkanı Hikmet Çinçin, ATSO Yönetim Kurulu ve Meclis
Üyeleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Remzi Oğuz Yılmaz ve Hatay’daki Sivil Toplum Kuruluşu
Başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.
ATSO Başkanı Hikmet Çinçin’in açılış konuşmasını yaptığı toplantıda; Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın
Doç. Dr. Lütfü Savaş ve siz değerli Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerini bir araya getirmek istedik çünkü bizler
Sivil Toplum Kuruluşlarının yerel yönetime aktif katılımıyla Belediyelerin yerel kalkınmada ki rollerini daha
güçlü şekilde yerine getireceğine inanıyoruz.
Dün bir toplantıda Sayın Valimiz Ercan Topaca’nın da
ifade ettiği gibi Valilik makamı, Büyükşehir Makamı,
Ticaret Odaları siyaset üstü yerlerdir. Bu kurumların
siyaset diyalogları içerisinde yer alması kabul edilemez.
Bizler bu kurumları yönetme görevini ifa ederken birlik
ve beraberlik içinde uyum içinde ahenk içinde hareket
edeceğiz. Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşlarına da bu süreçte önemli görevler düşmektedir. Burada sizlere düşen
Yönetime Demokratik katılım sağlamanız ve denetim
mekanizmalarını doğru çalıştırmanızdır. Bu sayede
Kamu Kurumlarının aktif ve etkili çalışmaları sağlanabilir.
Yönetimde bulunduğumuz ilk günden beri hiçbir Sivil
Toplum Kuruluşunun beraber çalışma teklifini geri
çevirmedik.
Buradan Değerli Başkanımıza bir kere daha teşekkür
ediyoruz. Burada olması onunda Sivil Toplum Kuruluşlarının yerel yönetim de etkili ve söz sahibi olması noktasında bizimle aynı fikirde olduğunun bir kanıtıdır.
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası olarak kendisi
ile Antakya Belediye Başkanı iken birçok kez
ortak çalışma fırsatı yakaladık aynı şekilde bundan sonraki süreçte de aynı işbirliğini sağlamayı
umuyoruz. Birlik ve Beraberliğin gücünü değerli
Baş0kanımız da bizler kadar önemsiyor bunun
bilincindeyiz. Kendisinden Başkanlık süresince
talepkar olacağımız birkaç nokta var onlara
değinmek istiyorum.
Son birkaç yıldır ilimizde çarpık kentleşme neticesinde bazı bölgelerde kış aylarının gelmesiyle
özellikle akşam saatlerinde sağlığımızı tehdit
edici boyutlara ulaşan Hava Kirliliği önümüzdeki süreçte öncelikle ele alınacak sorunlar arasında yer almaktadır.
nedeni ile maruz kalabileceği sarsıntının şiddeti ortaya
konacaktır.
Bir diğer konu yine oldukça
sıkıntı yaratan konulardan biri
esnafımızın ve sanayicimizin
büyük zarara uğradığı Elektrik
Kesintileri biz bu anlamda Oda
olarak bazı çalışmalar gerçekleştirdik. Elektrik kesintileri ile
zarara uğrayan vatandaşların
izleyeceği yol haritalarını ve
takip edebilecekleri hukuki
süreci tespit edip üyelerimiz ile
paylaştık. Büyükşehir Belediyemizin de bu konuda takipçi
olacağına ve çözüm noktasında
etkin adımlar atacağına inanıyorum.
Akşam saatlerinde sokağa çıkmayı güçleştirecek boyutlara gelen Hava Kirliliği ile mücadele etme noktasında Büyükşehir Belediyemizin varsa yol haritasını
öğrenmek isteriz.
Kent imajımızı oldukça kötü etkileyen bir diğer konunun Şehir Girişi olduğuna inanıyorum. Çarpık kentleşme izleri taşıyan girişimiz konusunda acil çalışma bekliyoruz.
Yine yaz aylarında tehlikeli boyutlara varan su kesintileri de öncelikle olarak ele alınmalıdır.
Değinmek istediğimiz konular bunlardı. Ben teşekkür
ediyor ve bundan sonraki süreçte de Hatay Büyükşehir
Belediyesinin halkın müşterek ihtiyaçlarını karşılamak
için yüksek çaba göstereceğine en iyi hizmeti veya
ihtiyaç duyulan şeye en iyi cevabı en iyi şekilde, en iyi
yoldan ve en verimli biçimde sunmak için elinden
gelen gayreti göstereceğine inanıyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.
İlimiz Deprem açısından en riskli grup sayılan 1.derece
deprem bölgesinde yer almaktadır. Bu gerçek hep göz
ardı edilmiş ve İlimizde bu alanda ciddi çalışmalar
maalesef yapılmamıştır. İlimiz sınırları içerisinde zemin
sınıflaması ve deprem risk haritası mutlaka ortaya
çıkarılmalıdır. Bu çalışmada sismik tehlike durumunun
değerlendirmesi neticesinde yapıların zemin özellikleri
Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay’ın geneline
hizmet ettiklerini ifade eden Savaş, Hatay’ın
bir kültür mozaiği olduğunu ve bu mozaiğe
yakışır şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi. Hatay’daki tüm STK’larla
uyum içinde çalışmak istediklerini ve işbirliği
yapmak adına tüm Sivil toplum kuruluşlarına
kapılarının sonuna kadar açık olduğunu sözlerine ekledi.
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin’in ardından sözü alan ATSO Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak
ise, “Sivil toplum kuruluşları toplumsal barış ve huzurun kaynağıdır. Çok önemli bir hizmeti yerine getirmektedirler. Bu yüzden başta Belediyelerimiz olmak üzere
bütün kurumlar arası iş birliğine hazır olmalıyız.
Medeniyet ve hoşgörü merkezi HATAY'da her türden
etnik köken, din, mezhep ve siyasi görüşe sahip insanlarımızın, belli bir hoşgörü içerisinde kardeşçe bir arada
yaşayabildiğini, tüm Türkiye'ye, hatta dünyaya duyurmak adına hepimize, büyük görevleri düştüğüne inanıyorum. Bu nedenle, Büyükşehir Belediyemiz, STK’larımız ve tüm paydaşlar ile birlikte düşünüp, çalışıp,
hareket ederek, İlimizi hep birlikte bir üst noktaya
taşıyarak, gelecek nesillere toplumsal huzur ve barış ve
refah içinde yaşayan bir Hatay profili bırakacağız.
Bu kapsamda, Hatay’da tarım, sanayinin gelişimi ve
kırsal kalkınmanın sağlanmasında, STK, Meslek Örgütleri ve yerel ekonomik örgütlerle
Belediye arasında yapılacak işbirliği
alanları ve temel sorunların çözümüne yönelik iş planlarının kısa sürede
yapılarak, faaliyete geçirilmesini
temenni ediyoruz” dedi.
Eskiocak’ın ardından sözü alan Hatay
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr.
Lütfü Savaş ise, Hatay Büyükşehir
Belediyesi olarak Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte olmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirirken, Antakya
Ticaret ve Sanayi Odası’na organizasyondan dolayı teşekkür etti. Hatay
Savaş’ın konuşmalarının ardından, Hatay
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Remzi
Oğuz Yılmaz Hatay Büyükşehir’in projeleri ile
ilgili geniş bir sunum yaptı.
Sunumun ardından soru-cevap bölümünde Doç. Dr.
Lütfü Savaş katılımcıların sorularını cevapladı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir olmadan önce 12 ilçe ve 1 merkezden
oluşan Hatay ili büyükşehir kanunu ile birtakım değişiklikler
yaşamıştır. Türkiye'nin en büyük ilçelerinden olan
İskenderun'un güneyinde bulunan Arsuz beldesi çevre
beldelerle birleştirilerek ilçe belediyesine döndürülmüştür.
Aynı şekilde Hatay'ın merkezi ikiye ayrılmış kuzeyi mevcut
ismi olan Antakya, güneyi ise halk arasında Harbiye olarak da
bilinen Defne ilçesine dönüştürülmüştür.
İskenderun ve Dörtyol ilçeleri arasında ise Payas ilçesi
kurularak 4 yeni ilçe Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne
kazandırılıp buradaki bütün beldeler ise feshedilip
mahallelere dönüştürülmüştür. Ayrıca Hatay'ın su hizmetini
kalitelileştirmek amacıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) kurulmuştur.
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Üniversitesi’ne yeni seçilen Rektör
Prof. Dr. Hasan Kaya’yı makamında ziyaret etti.
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, bir ilin
gelişim sürecinde Üniversitelerin en önemli kurumlardan biri olduğunu, Üniversitelerden tüm kurumların
daha fazla yararlanması gerektiğini dile getirdi. ATSO
Yönetim Kurulu olarak, MKÜ ile bir çok konuda ortak
projeler ürettiklerini, bundan sonraki yeni dönemde
MKÜ ile olan işbirliğinin artarak devam etmesi dileklerinde bulundu.
ATSO Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak, yeni seçilen
Rektör Kaya’ya görevinde başarılar dilerken, ATSO
Meclis Başkanı olarak Üniversite ile yapılacak tüm
projelere ATSO Meclisi’nin katkı sağlayacağını ifade
etti.
MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya ise, ATSO’nun
projelerini yakından takip ettiğini, gerek Avrupa Birliği
projeleri gerekse Sanayi ve İlin kalkınması adına birçok başarılı projeye imza attıklarını söyledi. Bu projelerden bazılarının da ATSO - MKÜ ortak işbirliği ile
geliştiğini ve bundan sonraki dönemde de bu işbirliğinin devam edeceğini sözlerine ekledi. Temel hedefle-
rinin ilin bütününe hizmet etmek ve tüm Hatay’ı bütünleştirmek olduğunu dile getiren Kaya, MKÜ ile
Kurumlar arasında yapılacak işbirliklerinin teorik değil
de daha çok pratik olarak halka sunulacağını ifade
etti.
Prof. Dr. Hasan KAYA
1964 yılında Hatay’da doğdu. 1988 yılında
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1988-1989
yılları arasında Konya’nın Akşehir ilçesinde mecburi
hizmet yaptı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1995
yılında İç Hastalıkları Uzmanı oldu. 1998 yılında aynı
bölümde yardımcı doçentliğe atandı. 2011 yılında
Hematoloji Yan Dal Uzmanı oldu. 2002 yılında Mustafa
Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinde göreve başladı. 2002
yılında doçent, 2007 yılında profesör oldu. 2006-2010
tarihleri arasında Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Başhekimliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Yurtdışı dergilerde yayınlanmış 40, yurtiçi
dergilerde yayınlanmış 60 bilimsel makale ve yurtdışı
kongrelerde sunulmuş 14, yurt içi kongrelerde sunulmuş
75 tebliği bulunmaktadır.
Hatay Valisi Sayın Ercan Topaca, Vali Yardımcıları Sayın
H. Volkan Köksal, Sayın Orhan Mardinli, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji İl Müdürü Sunday Balıkoğlu ve Ticaret İl
Müdürü Ziya Yüksel ile birlikte Antakya ATSO’yu ziyaret
etti. Vali Topaca ve beraberindeki heyeti ATSO Meclis
Başkanı Selahattin Eskiocak, Yönetim Kurulu Başkanı
Hikmet Çinçin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Alkan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sami Ekşi
ve Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı.
Başkan Çinçin, Sayın Valimiz ve beraberindeki heyeti
ATSO’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ATSO’nun faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bir sunum
yaptı. ATSO Başkanı Çinçin, kentsel dönüşüm ile ilgili
Hatay Valiliği ve Belediyelerden Sanayici ve Esnafın
beklentileri olduğunu ifade ederken, Sebze Hali, Eski
Otogar ve çevresindeki düzenlemelerin bir an önce
yapılması gerektiğini sözlerine ekledi. Başkan Çinçin,
Eski Antakya sokaklarındaki çok katlı binaların tarihi
dokuyu bozduğunu ve tarihi dokumuza sahip çıkmamız
gerektiğini ifade etti. Eski Antakya evlerinin Mülkiyet
sorunları olduğundan restorasyonlarının yapılamadığını
ifade eden Çinçin, Tarihi yapıların tekrar İlimize kazandırılması gerektiğini sözlerine ekledi. Çinçin sunumunda
ATSO Projeleri ve Ortak olduğu projeler olan Antakya
Mobilyacılığını Geliştirme Projesi, Antakya Mutfak Müzesi, Hataylı 55 Nakliyecinin kurmuş olduğu Hatay RoRo
Line İnc. A.Ş., Altınözü – Enek Tarıma Dayalı İhtisas
Organize Sanayi Bölgesinin Kurulması, 7 İlin Ticaret ve
Sanayi Odası’ndan oluşan Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu, Altınözü Zeytin Ve Zeytin Ürünleri İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi Kurulması, Elektrik Kesintileri
ile İlgili Odamızın Çalışmaları, Hatay’da Kuraklığın Tarımsal, Sanayi ve Şehirsel boyutlarına yer verdi. ATSO
Başkanı Çinçin, Sayın Topaca’ya Odamızın Yeni Hizmet
Binası ile ilgili de bilgiler verirken, yapılacak olan hizmet
binasının Hatay’a ve ATSO’ya yakışır bir bina olmasını
istediklerini söyledi.
H
atay Valisi Sayın
Ercan
Topaca
ise, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nda Sanayici ve işadamları ile
birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirirken, bir ilin
kalkınması için Sanayicinin ve
Esnafın çok önemli aktörler
olduğunu ifade etti. Hatay’ın en
çok üretim ve ihracat yapan
şehirlerden bir tanesi olduğunu
ifade ederken “Bu nedenle
ilimizin bu başarısında emeği
geçen bütün işverenlerimize ve
Oda Başkanlarımıza teşekkür
ediyorum. Biz Hatay’ı kalkındırırken, kuşkusuz sizlerin
çalışmaları ve destekleri bize güç verecektir Antakya
ekonomisine kattığınız değerlerden dolayı tebrik ederim” dedi. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın sektör
sorunlarının çözümünde öncülük etmesinin büyük
fayda sağladığını ifade eden Topaca, İlimizdeki sorunların sadece Valilik ve Belediye ile çözülemeyeceğinin
altını çizerken, Valilik ve Belediyelerin Sivil Toplum
kuruluşları ile birlikte hareket etmelerinin ilimiz açısından faydalı olacağını ifade etti.
Topaca konuşmasına, Hatay’daki Kuraklık ile ilgili olarak
çiftçilerimizin Damlama Sulama konusunda bilgilendirilmeleri gerektiğini ifade ederken, Hatay Arkeoloji Müze-
si’ndeki Mutfak Gereçlerinden bazılarının ATSO’nun
Mutfak müzesine aktarılabileceğini dile getirdi. Elektrik
Kesintileri ile ilgili olarak da konunun takipçisi olduklarını sözlerine ekleyen Topaca, bu durumun yetkililer ile
paylaşıldığını ve Valilik olarak bu sorun çözülene kadar
takipçisi olacaklarını söyledi. Hatay’ın tarihi dokusu ile
ilgili de Kurtuluş Caddesi’nin tamamen elden geçirileceğini, caddedeki işyerlerinin tek tip olması için çalışmalar
başlatılacağını ve bu çalışmanın caddeyi daha güzel
hale getireceğini dile getirdi. Topaca, toplum yararına
olması açısından başta Büyükşehir Belediyesi olmak
üzere tüm belediyeler ile entegre çalıştıklarını sözlerine
ekledi.
Topaca, “Bir ilin ve ülkenin daha iyiye ve güzele
gidebilmesi, daha güçlü
bir geleceği inşa edebilmesi için ihtiyaç olan
unsurlar vardır. İlin birlik,
beraberlik, kardeşlik
duygusunu
besleyen,
güçlendiren, sosyal, ekonomik enerjisinin heder
olmasına izin vermeyen
ilin dinamikleridir dedi.
ATSO Başkanı Çinçin, Vali
Topaca’ya odamızı ziyaretlerinin anısına plaket
takdim etti.
Antakya Ticaret ve sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, Mustafa Kemal Üniversitesi Kariyer
Girişimcilik “Kariyer Sensin” adlı programına katıldı.
ATSO Başkanı Çinçin konuşmasında “İsim olarak farklılık
gösteren ama amaçlanan hedefi benzerlik gösteren
“Kariyer Sensin” etkinliğine Antakya Ticaret ve Sanayi
Odası olarak katkı sağlamaktan büyük memnuniyet
duyduğumuzu da paylaşmak istiyorum.
Siz değerli gençlerimize işgücü piyasası ile ilgili bilgiler
aktarmak, tanıtmak, onları çalışma hayatına hazırlamak, mezun olma durumunda olanlara çalışabilecekleri
işyerleri konusunda bilgi sağlamak ve rehberlik etmek,
staj ve mezuniyet sonrası istihdam olanakları hakkında
bilgilendirmek noktasında yol gösterici olduğuna inandığım bu etkinliğin başarılı olacağı noktasında inancım
tamdır.
Maalesef Eğitim sistemimizdeki eksiklikler sebebiyle
üniversitelerden mezun olan öğrencilerimiz piyasanın
ihtiyacı olan iş gücünü karşılayamamaktadır. İş dünyasında karşımıza çıkan en büyük ve en önemli problem
kalifiye eleman eksikliğidir. Gençlerimiz her hangi bir
alanda uzmanlaşmıyor. Dolayısıyla bu da işe alımlarda
sıkıntı yaratıyor. Gençlerimize tavsiyemiz Üniversiteden
mezun olmadan en az bir alanda uzmanlaşmalarıdır.
Gençlerimize bu gibi görevler düşerken, Üniversitelerimiz de büyük sorumluluk taşımaktadır. Üniversitelerin
en büyük sorumluluğu gençleri hayata hazırlarken
Asli görevlerinin yanı sıra;
Gençlere yönelik kariyer planlaması konusunda onları
doğru yönlendirme ve bilgilendirmenin yapılması, böylelikle iş hayatına atılmadan kapasitelerini geliştirmiş ve
kariyer hedeflerini daha bilinçli yapacak hale gelmiş
olmaları sağlanmalıdır.
Gençlerin geleceğe bakış açılarında farklılaşma yaratılması, gelecek odaklı düşünceye sevk edecek kişisel gelişime yönelik eğitimler verilmesi ve gençlerin mesleklerle tanışması sağlanmalıdır.
Ben bugün burada yer alan tüm öğrencilerimize başarılı
ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir gelecek diliyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası markalaşmaya verdiği
önemi bir kere daha gösterdi. Antakya Künefesi’nin
coğrafi işaretlemesini alarak hem bölgesel hem de
dünya çapında Antakya Künefesi’nin tanıtımına ve
Hatay’a ait olduğuna dair önemli adım atmış olan
ATSO, şimdi ise Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nı isim
hakkının patentini aldı.
ATSO’da Çukurova Patent Başkan Vekili Osman
Çekirge’nin katılımlarıyla 23.12.2014 Salı Günü
gerçekleştirilen Marka Tescil Belgesi Töreninde sözü
alan ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, Hatay’daki birçok
ürünün dünya çapında bir marka olduğunu ama
markalaşamamaktan dolayı tanınmadığını ve dünya
piyasalarında yer alamadığının altını çizdi. Çinçin, 2015
yılı itibariyle şirketlerimizin ve kurumlarımızın patent
konusunda çok ciddi çalışmalar yapmaları gerektiğini
ifade ederken, ATSO olarak "Antakya Ticaret ve Sanayi
Odası" markasının tüm üyelerimize hayırlı olması
dileklerinde bulundu.
Çukurova Patent Vekili Osman Çekirge ise, günümüzde
markalar somut varlıklardan daha değerli hale
gelmiştir. Şirketlerin güçleri sahip oldukları maddi
varlıklardan ziyade artık markalarının değerleri ile
ölçülmektedir. Değer taşıyan her şey gibi markaların da
korunması gereklidir. Markanın koruması sahibi adına
tescil edilmesi ile başlar. Gerek üretim, gerekse hizmet
işletmeleri ürün veya hizmetlerini ayırt etmek için
kullandıkları markaları bir başkası tarafından taklit
edilmemesi için onları "marka tescili" ile koruma altına
almalıdırlar. Marka tescili; kullanılan isim, logo veya
ayırt edici işaretin birebir aynısının veya benzerlerinin
kullanılmasını engelleyen en önemli ve en güçlü kanuni
yoldur. Çekirge, ATSO’nun başlatmış olduğu marka
tescili işlemlerinin yaygınlaşması temennilerinde
bulundu.
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Amerikan Kültür Dil
Okulları ile üyelerinin daha rekabetçi ve atılımcı
Ticaret yapabilmeleri adına önemli bir dil eğitimi
protokolüne imza attı. Gelişen Dünya şartları ve buna
ayak uydurmak zorunda olan şirket sahipleri ve
çalışanlarını kişisel gelişimlerine büyük katkı
sağlayacak bu protokolde dil öğrenmek isteyen
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve birinci
derece yakınlarına İNGİLİZCE, ALMANCA, RUSÇA,
İTALYANCA kurslarında %45 indirim uygulanacaktır.
Amerikan Kültür Dil Okulları İletişim Bilgileri:
Tel: 0326 223 1113 –
223 2503 – 223 2504
Adres: Sümerler Mah.
Güzel Sok. No:5
Antakya / HATAY
SORU : SİZİ KISACA TANIYABİLİR MİYİZ?
CEVAP : İsmim Semih ÖZTÜRK, 25.12.1962 Antakya
doğumluyum. Evli ve üç çocuk babasıyım. Kuyumculuk
mesleği ile uğraşmaktayım.
Son dönemdeki ekonomik şartlardan dolayı peşin para
ile alışveriş yapmak istemeyen müşterilerimiz için
Kredi Kartı ile alışveriş çok önemli olmasına rağmen
çıkartılan kanun ile alışveriş yapmaları engellenmiştir.
Bu konu Kuyumculuk sektöründe çok ciddi sorunlara
yol açmakla birlikte, meslek komitemiz olarak gerekli
çalışmaları yaparak bu sorunu aşmaya çalışmaktayız.
Ama bu kural kanunlaştığı için kısa vadede çözümü
görünmemektedir.
SORU : KUYUMCULUK
ELEMAN
SIKINTISI
DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
SEKTÖRÜNDE KALİFİYE
KONUSUNDA
NE
CEVAP : Her sektörde olduğu gibi Kuyumculuk
sektöründe de kalifiye eleman sıkıntısı ciddi
boyutlardadır. Bu sorunu yıllardan beri aile içi
bireylerimizi bu sektöre yönlendirerek gidermeye
çalışsak da bu sıkıntının önüne geçmiş olamamaktayız.
Tam burada da ülkemizin en önemli sorunlarından biri
olan meslek okullarının çeşitliliğini arttırmamız,
mevcut meslek okullarında bu tip mesleklerde
öğrenciler yetiştirmemiz ve bu sektöre kalifiye eleman
konusunda rahat bir nefes aldırmamız gerekmektedir.
SORU : ALTIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR VE ÖNERİLERİNİZ NELERDİR?
SORU : ATSO’DAKİ GÖREVİNİZ NEDİR?
CEVAP : 2013 yılında yapılan Oda seçimlerinde 4.
Meslek Komitesi Başkanı olarak seçildim.
SORU : KAÇ SENEDİR UZUNÇARŞI’DA
KUYUMCULUK YAPIYORSUNUZ?
CEVAP : 15 Yıldır bu sektörün içindeyim.
SORU : KUYUMCULUK
HARCAMALARINDA KREDİ KARTI
TAKSİTLENDİRMENİN KALKMASININ
SEKTÖRE NE GİBİ ZARARLARI OLDU?
CEVAP : Son dönemde özellikle Kredi
Kartı taksitlendirmelerinin bizim meslek
grubunda kalkması satışlarımızı çok ciddi
şekilde etkilemiş ve sektörü daraltmıştır.
CEVAP : Altın alırken özellikle kuyumcunuzdan fiş
yada fatura talebinde bulunmanız, kendinize aile
kuyumcuları edinmeniz bizim sektörümüzde çok
önemlidir.
YURTİÇİ FUARLAR
BAŞLAMA
BİTİŞ
BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI
FUARIN ADI
KONUSU
Jewex Alyans, Altın,
Mücevher, Gümüş
Takı ve Saat Fuarı
Alyans, Altın, Takı, Gümüş Aksesuarlar, Mücev- Uluslararası
Alyans, Altın, Taher, Değerli Taşlar, Saat, İzmir Fuar Ala- İzmir
kı, Mücevher, Saat Kuyumculuk Makineleri,
nı
Yan Sanayi
23 Ocak 2015
26 Ocak 2015
15 Mayıs 2015
Ortadoğu Altın ve Mücevher Fuarı /
17 Mayıs 2015 11.Çukurova Altın ve
Mücevherat Fuarı
Altın, Mücevher,
Gümüş, Saat,
Gözlük ve Aksesuarları
YER
ŞEHİR
Altın, Mücevher, Pırlanta,
Gümüş, Değerli - Yarı
Değerli ve Sentetik Taşlar, OFM Ortadoğu
Saat, Gözlük, Makine Ve Fuar Merkezi Gaziantep
Ekipmanlar, Kuyumcu
Yazılımları
YURTDIŞI FUARLAR
FUAR ADI
Malaysia International Jewellery
Fair (MIJF 2015) (I)
DALLAS TOTAL HOMEGIFT
MARKET 2015
HOMI 2015
Vicenzaoro T-Gold
Vicenzaoro Winter JANUARY
2015
PALAKISS-I 2015
JEWELERS INTERNATIONAL
SHOWCASE
JOGS Tucson Gem 2015
G&LW TUCSON GEM SHOW
JUNWEX St. Petersburg 2015
HKTDC Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show
AL AIN 16th INTERNATIONAL JEWELLERY&WATCHES EXHIBITION 2015
Asia's Fashion Jewellery & Accessories Fair - March
HKTDC Hong Kong International Jewellery Show
AMBER TRIP 2015 International Baltic Jewellery Show
BASELWORLD 2015
MidEast Watch & Jewellery
Show 2015
MidEast Watch & Jewellery
Show
JEWELLERY ARABIA 2014
BAŞLANGIÇ
TARİHİ
BİTİŞ
TARİHİ
KONU
ŞEHİR
09/01/2015
12/01/2015
Takı, Mücevherat
Kuala Lumpur
15/01/2015
18/01/2015
Mücevherat
Dallas
17/01/2015
20/01/2015
Mücevherat
Milano
İTALYA
23/01/2015
28/01/2015
Mücevherat ve Kuyumculuk
Vicenza
İTALYA
23/01/2015
28/01/2015
Mücevherat ve Kuyumculuk
Vicenza
23/01/2015
28/01/2015
Mücevherat
Vicenza
24/01/2015
26/01/2015
Mücevherat
Miami
29.01.2015
09.02.2015
Mücevherat
Tucson
31/01/2015
08/02/2015
Mücevherat
Tucson
04/02/2015
08/02/2015
Mücevherat
St.Petersburg
02/03/2015
06/03/2015
Mücevherat
Hong Kong
02.03.2015
07.03.2015
Mücevherat
Al Ain
03/03/2015
06/03/2015
Mücevherat, Kıymetli Taşlar
Hong Kong
04/03/2015
08/03/2015
Mücevherat
Hong Kong
18/03/2015
21/03/2015
Mücevherat ve Kuyumculuk
Vilnius
19/03/2015
26/03/2015
Mücevherat
Basel
31/03/2015
04/04/2015
Mücevherat
Sharjah
31.03.2015
04.04.2015
Saat, Mücevher, Kuyumculuk,
Hediyelik Eşya
Sharjah
24/11/2015
28/11/2015
Mücevherat
Manama
ÜLKE
MALEZYA
ABD
İTALYA
İTALYA
ABD
ABD
ABD
RUSYA
ÇİN
BAE
ÇİN
ÇİN
LİTVANYA
İSVİÇRE
BAE
BAE
BAHREYN
GÜNCEL HABERLER...
DUYURULAR…
TOPLANTILAR...
ÜYE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER...
VE DAHA BİR ÇOK BİLGİ İÇİN WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
9 915 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content