close

Enter

Log in using OpenID

ANKARA 3 NOLU ŞUBE Nöbet Sorumluluğu Fazla Mesai Olarak

embedDownload
ANKARA 3 NOLU ŞUBE
Nöbet Sorumluluğu Fazla Mesai Olarak Tanımlanarak Ücretlendirilmeli
Ve Her Türlü Ek Ödeme Temel Ücrete Yansıtılmalıdır!
Taleplerimiz Yerine Getirilinceye Dek Nöbet Tutmuyoruz!
Değerli Öğretmenim,
Nöbet Görevi öğretmenin, öğrencisini sadece ders sürecinde değil, okulda geçirdiği
süre zarfında ruhsal ve bedensel olarak izleyebileceği bir görevdir.
Bu görevin eğitim-öğretim kapsamında görülmesi önemlidir. Çünkü öğrencilerimizin
ayrımcı, şiddet içeren, ötekileştirici, baskıcı kimi davranışlarına karşı yol gösterici
olabilmemize imkan tanımaktadır.
Bu nedenledir ki nöbet görevini tamamen bırakmamız yönündeki talepler, okulların
polis, "koruma memuru" ya da taşeronlaştırma politikaları kapsamında taşeron işçilere
veya güvenlik görevlilerine açılmasının önünü açmaktadır. Bu yaklaşımın sorunların
çözümünü değil, derinleşmesini beraberinde getireceği unutulmamalıdır.
MARUZ BIRAKILDIĞIMIZ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ MÜMKÜNDÜR!
 Öğretmene ciddi sorumluluklar yükleyen,
 Öğretmenin haklarını yok sayan,
 Yasal güvencelerle görev sorumluluklarını tanımlayıp, öğretmeni okul
yönetimlerinin inisiyatifine terk eden,
 Öğretmenleri cezai ve disiplin işlemleriyle karşı karşıya bırakan
NÖBETLERİ TALEPLERİMİZ KARŞILANANA KADAR TUTMUYORUZ!
TALEPLERİMİZ;
 Nöbet hizmetinin ortak-yasal bir zemine dayandırılmalı ve uygulamadaki
farklılıklara son verilmelidir.
 Nöbet görevleri en fazla haftada bir gün olmak üzere, yönetmeliklerce koşulları
belirlenmiş bütün öğretmenlere eşit olarak dağıtılmalıdır.
 Öğretmenlerin nöbetçi oldukları günlerde ders ve diğer görevleri azaltılmalı,
öğretmenin nöbeti sırasında dinlenecek zaman ve mekân yaratılmalıdır.
 Nöbet hizmeti angarya olmaktan çıkarılıp "fazla mesai" olarak kabul edilmeli
ve 4 saat ek ders ücreti ödenmelidir.
 Ek ders ücretleri iki katına çıkarılmalı, her türlü ek ödeme temel ücrete
yansıtılmalıdır.
YÜRÜTME KURULU
Sezgin Caddesi No: 5 İncirli/ANKARA Tel: 325 06 04 Faks : 352 56 92
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
351 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content