close

Enter

Log in using OpenID

bilgisayar destekli tasarım sunu (İndirme : 0)

embedDownload
Dosya(FILE) araç çubuğu
NEW DESİGN,
Yeni çalışma sayfası açmayı sağlar.
OPEN DESIGN,
Yüklü ve/veya önceki çalışmaları açar.
SAVE current DESIGN,
Geçerli çalışmayı kaydetmeyi sağlar.
IMPORT SECTION,
Mevcut bir ISIS bölge dosyasından alıntı
yapmayı sağlar.
Dosya (FILE) araç çubuğu
• Export section file,
• Çalışma alanındaki işaretlenmiş
nesneleri ISIS bölge dosyasına
aktarmayı sağlar.
Print or plot design,
• Çalışmanın çıktı ile ilgili çeşitli
ayarlarının yapılmasını ve çıktı
alınmasını sağlar.
Set area to be printed,
• Çalışma alanının belirli bir kısmını
yazdırmak amacıyla yazdırılacak
bölgenin seçiminin yapılmasını sağlar.
Görünüm (VIEW )araç çubuğu
• REDRAW,
• Çalışma alanı ve çalışma kılavuzunun
içeriğinin yeniden çizilmesini sağlar.
GRİD dot display,
• Çalışma alanındaki gridlerin ızgara
noktalarının görünüp
görünmeyeceğini belirler.
ORIGIN specification,
• Çalışma alanında yeni bir orijin noktası
belirleme imkanı sağlar.
Görünüm(VIEW) araç çubuğu
• PAN,
• Çalışma alanının görüntüsünü merkez
referanslı olarak büyütmeyi sağlar.
ZOOM IN,
• Çalışma alanının görüntüsünü merkez
referanslı olarak küçültmeyi sağlar.
ZOOM ALL,
• Çalışma alanının tamamının görüntülenmesini
sağlar.
ZOOM TO AREA,
• Çalışma alanında fare ile seçilen bölgenin
büyütülmesini sağlar.
Düzen (EDIT) araç çubuğu
Undo last operation,
Yapılan işlemin geri alınmasını sağlar.
Redo the last undone operation,
Gelinen bir önceki konumdan ileri
gitmeyi sağlar.
Cut to the clipboard,
Çalışma alanı üzerinde seçilen kısmı
keserek panoya aktarılmasını sağlar.
Düzen (EDIT) araç çubuğu
Copy clipboard,
• Çalışma alanı üzerinde seçilen kısmı
kopyalayarak panoya aktarılmasını sağlar.
Paste from the clipboard,
• Panoda bulunan kısmı çalışma alanına
kopyalamayı sağlar.
• Align;hizalı-istikametli çizimlerde çok
kullanışlıdır.
•
Tidy
Eleman seçim penceresinde bulunan
fakat çalışma alanına yerleştirilmemiş
malzemeler ile çalışma alanı dışarısına
yerleştirilmiş olan malzemelerin
temizlenmesini sağlar.
Gereçler(TOOLS) araç çubuğu
• real-time Annotation,
• Aktifken imleç pin sonu veya yakın bir
yere getirildiğinde nesne üzerine
konumlandırılmasını sağlar.
wire auto-router,
• Aktif iken her bağlantının izleyeceği
yolu tam olarak çizimine gerek
kalmadan, hattın gideceği son noktayı
göstermenin, çizimin yapılabilmesi için
yeterli olmasını sağlar.
Gereçler(TOOLS) araç çubuğu
• Generate BILL OF MATERIALS report,
• tasarım içindeki elemanların listesinin
yapılmasını sağlar.Bill:Fatura
Generate electrical check report,
• Elektriksel hata denetim raporunun
görüntülenmesini sağlar.
Generate netlist and switch to ARES,
• Çizilen şemanın bağlantı listesinin
oluşturulmasını ve ARES’e
aktarılmasını sağlar.
BILL OF MATERIALS
Ana menü (main mode)
• Component mode, Eleman seçimi ve
kütüphane bileşenlerinin yönetimini
sağlar.
• Junction dot, Birleşim noktalarının
belirlenmesini sağlar.
• Wire Label Mode,Bağlantı hatlarının
isimlendirilmesini sağlar.
Label:Etiket
• Text script, Çalışma ekranı üzerine yazı
yazılmasını sağlar.
Ana menü (main mode)
• Bus, Birden fazla telin tek bir
hatmış gibi gösterilmesini
sağlayan veri yolu çizimlerinde
kullanılır. Bus:Bara
Sub-circuit, Hiyerarşik
dizaynlarda port bağlantı
noktalarının belirtilmesini sağlar.
Aygıtlar(DEVICES)
• Device pin,
• Eleman pin çeşitlerini içerir.
Eleman oluşturulması sırasında
kullanılacak pinler buradan
seçilerek yerleştirilir.
Simulation graph,
• Matematiksel analizler için
grafikler oluşturulmasını sağlar.
Terminaller,
Aygıtlar(DEVICES)
• Generator, Çeşitli sinyal
jeneratörlerini içerir.
Voltage probe, Ölçümlerde
kullanılmak üzere voltaj probunu
içerir.
Current probe, Ölçümlerde
kullanılmak üzere akım probunu
içerir.
Virtual Instruments, Ölçü aletlerini
içerir.
2D grafik
• 2D graphics line, Çalışma alanı
üzerinde çizgi çizilmesini sağlar.
2D graphics box, Çalışma ekranına
dikdörtgensel şekiller çizilmesini
sağlar.
2D graphics circle, Çalışma
ekranına dairesel şekiller çizilmesini
sağlar.
2D graphics arc, Çalışma ekranına
yay şekilleri çizilmesini sağlar.
2d arc
2D graph box
2d graph circle
2D grafik
• 2D graphics text, Çalışma
ekranına yazı yazılmasını sağlar.
2D graphics symbol, Çalışma
ekranına sembol yerleştirilmesini
sağlar.
2D Markers Mode,çalışma
alanına çeşitli malzemeler seçilir.
Eleman üzerinde sağ klik yapılınca
• DRAG OBJECT,seçili
eleman/elemanların kaydırılıp istenen
alana alınmasını sağlar.
ROTATE CLOCKWISE, İşaretlenmiş
olan eleman yada elemanları 90° sağa
çevirir.
ROTATE ANTI CLOCKWISE,
İşaretlenmiş olan eleman yada
elemanları 90° sola çevirir.
X-MIRROR, İşaretlenmiş olan eleman
yada elemanların yatay olarak
aynalanmasını ağlar.
Y-MIRROR ,İşaretlenmiş olan eleman
yada elemanların dikey olarak
aynalanmasını sağlar.
X Cursor
D10
• Bu işlemin kısa yolu klavye
üzerindeki “X” tuşu ile
ilişkilendirilmiştir.
• İlk X tuşlamasında İmlecin X
şeklinde görüntülenmesini sağlar.
• 2.sinde cetvel şeklinde hizalı
çalışmayı sağlar
• 3.tuşlamada ise imleç ilk durumuna
geri gelir.
• Hizalı çalışmalarda çok kullanışlıdır.
LED-YELLOW
D1
D2
LED-YELLOW
D3
LED-YELLOW
LED-YELLOW
D4
LED-YELLOW
D5
LED-YELLOW
D6
LED-YELLOW
Pick Device/Symbol
• Kütüphanede bulunan ve arama
kriterlerine uyan elemanlardan
seçilenlerinin eleman seçim
penceresindeki listeye eklenmesini,
• eğer bu listede mevcut ise
kütüphanede kayıtlı olan hali ile
değiştirilmesini sağlar.
• Bu işlemin kısa yolu klavye
üzerindeki “P” tuşu ile
ilişkilendirilmiştir.
System menüsü ve set animation options
option=opsiyon,tercih
Örnek tasarımları HELP menüsünden
bulabiliriz.(Sample Designs)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
887 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content