close

Enter

Log in using OpenID

Ameller Niyetlere Göredir

embedDownload
İL: ORDU
TARİH: 17.03.2015
bulunmayan davranışları asla tasvip etmemiştir.
Nitekim Allah Rasulü şöyle buyurmuşlardır:
“Kahraman denilmesi için savaşan askerin, cömert
denilmesi için fakirlere yardımda bulunan kimsenin
ve âlim denilmesi için ilim tahsil eden kişinin
yaptıklarının Allah katında hiçbir kıymetinin
olmadığını, ibadeti Rabbin rızasını kazanma dışında
başka
niyetlerle
yaptıkları
için
cezalandırılacaklarını ifade etmişledir.” (4)
Kehf, 18/7
‫ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم‬:‫قال‬:
"‫إنما األعمال بالنيات‬
Riyazus Salihin, C. 1, H. No: 12;
AMELLER NİYETLERE GÖREDİR
Muhterem Müslümanlar!
Başta okuduğum Ayet-i Kerime’de Yüce
Rabbimiz
şöyle
buyurmaktadır:
“İnsanların
hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye
şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir ziynet
yaptık.” (1)
Allah Rasulü (s.a.s.)’de , “Yapılan işler
niyetlere göre değerlendirilir. Herkes yaptığı işin
karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah ve
Rasulüne varmak, onlara hicret etmekse, eline
geçecek sevapta Allah’a ve Rasulüne hicret sevabıdır.
Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir
kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de
hicret ettiği şeye göre değerlenir.” (2) buyurmuşlardır.
Müslüman’dan dünya hayatında iyilikler ve
güzellikler yapması istenmekte, bunları yaparken de
niyetlerine bakılmaktadır. Amellerin Allah katında
kabul görmesi, kişinin niyetine bağlanmıştır.
Değerli Müslümanlar!
Niyette asıl olan ve Allah’ın da itibar ettiği dil
ile ifade edilen değil, kalpte sabit olandır. Sonsuz ilmi
sayesinde kalplerde gizli olanları da dillerin söze
döktüklerini de bilen Yüce Allah, hem ibadetlerde hem
de diğer davranışlarımızda samimi olmamızı,
kalplerimizdeki ile dillerimizdekinin bir olmasını
istemektedir. (3)
Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’de ihlâsla yapılan
ibadetleri övmüş, arkasında samimi bir niyet
Değerli Müslümanlar!
Ameller, niyetlere göre değer kazanmakta ve
şekillenmektedir. İbadetlerimizde ve davranışlarımızda
herhangi bir dünyalık ve çıkar beklentisi olmadan
sadece Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla Allah’a
yönelmeliyiz.
Allah Rasulü bir kimsenin niyet edip kararlılık
gösterdiği olumlu düşüncelerden dolayı sevap
kazanabildiği halde, olumsuz düşünceleri yüzünden ise
günaha girmediğini ifade etmekte ve şöyle
buyurmaktadır: “Yüce Allah iyilik ve kötülükleri
takdir edip yazdıktan sonra bunların iyi ve kötü
oluşunu şöyle açıkladı. Kim bir iyilik yapmak isterde,
yapmazsa, Cenabı hak bunu yapılmış mükemmel bir
iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyilik yapmak
ister sonrada onu yaparsa, Cenabı Hak o iyiliği on
mislinden başlayıp yedi yüz misliyle, hatta daha
fazlasıyla yazar. Kim bir kötülük yapmak isterde
vazgeçerse, Cenabı hak bunu mükemmel bir iyilik
olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak
ister sonra da onu yaparsa, Cenabı Hak o fenalığı
sadece bir günah olarak yazar. (5)
Değerli Kardeşlerim!
İnsanın niyeti neyse eline geçecek şeyde odur.
Allah rızasının dışındaki niyetlerimiz bizlere bir katkı
sağlamayacaktır. Bundan dolayıdır ki, yapmış
olduğumuz işleri ne maksatla ve ne niyetle yaptığımızı
sorgulamamız gerekir.
[1] Kehf, 18/7;
[2] Hadislerle İslam, C. 1, S. 3;
[3]Tegabün, 64/4; Mümin, 40/19;
[4]Riyazus Salihin, C. 3, S. 95;
[5] Riyazus Salihin, C. 1, S. 130, H.No: 12;
HAZIRLAYAN: Hüseyin ÇIKARYOL
Başköy Mahallesi Meri Mer. Camii İmam-Hatibi
Kabadüz /ORDU
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
518 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content