close

Enter

Log in using OpenID

BTR CUN ARAVERiLDI

embedDownload
OLUMSTZHAVA KO$ULr.-ARr NEDENiYLE EGnii\E BiR GU...
http://www.eskisehir.gov.tr ltlhaberlerl6264-olumsuz-hava-kosullar...
1s
OLUMSTJZ HAVA KO$ULLART NEDENiYT,B
BTR CUN
Aktif
nGiriME
ARAVERiLDI
19 $ubat 2015. Yayrrlanma Haberler
mizAe gortilen olumsuz hava kogullarr nedeniyle; ilimiz merkezinde
ir amaglr olarak eSitime 19.02.2015 Pergembe giinii bir giin siire ile ara
''':'
3*.rlk{tb
*koqullarr nedeniyle, valililimizce okullarn tatil edildipi ilqelerde bulunan
kamu gtirevlisi engelliler ve kamu kuruluqlarrrda gahgan hamile personel ayrrca bir talimat ve talebe
gerek kalmadan, belirlenen tatil siiresince idari izinli sayrlacaktr.
View the embedded image gallery online at:
http://www.eskisehir.eov.trltrlhaberler/6264-olumsuz-hava-kosullarinedeniyle-egitime-bir-gun-ara-verildi6 264.html?tmpl=component&print=1 &page=#sigProGalleriaa4T 667c7ad
1-> I
19.02.2015 08:51
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
335 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content