close

Enter

Log in using OpenID

Tanıtım Kataloğu - Referans Araştırma

embedDownload
Referans Araştırma&Danışmanlık
2014
Referans Araştırma & Danışmanlık
Referans Araştırma; 2008 yılında araştırma, tanıtım ve dağıtım alanlarında hizmet vermek amacıyla
Bursa‘da kurulmuş bir firmadır.
Ocak 2014
MİSYONUMUZ
Temel İlkemiz
Gücünü profesyonel bir ekip ve teknolojinin olanaklarından alan
Referans Araştırma kendini sürekli geliştiren ve bu kapsamda;
ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi projeler uygulayan araştırmacı,
alanında saygın bir kurum olmaktır.
VİZYONUMUZ
Gücünü profesyonel bir ekip ve teknolojinin olanaklarından alan
Referans Araştırma kendini sürekli geliştiren ve bu kapsamda;
ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi projeler uygulayan araştırmacı,
alanında saygın bir kurum olmaktır.
Referans Araştırma şirketinin temel
ilkesi sağlıklı ve doğru bilgi ile
müşteriler için vazgeçilmez
olmaktır. Bu doğrultuda;
*
Kişisel verilerde gizlilik ve
müşteri mahremiyetini ön
planda tutar.
*
Çalışmalarının sonuçlarından
sorumluluk duyar.
*
Faaliyet süreçlerinde kaliteyi
esas alır.
*
Yaptığı işin sosyal
sorumluluğunun farkında olan
bir ciddiyet, hassasiyet ve
disiplinle çalışır.
Değerlerimiz
•
•
•
Şeffaf Bir Ekibiz
Açık İletişime İnanırız
Tecrübe Paylaşırız
•
•
•
Fedakarlığa Önem Veririz
Çevik Bir Takımız
Farkı Yaratırız
İnsana Değer Veririz
Referans Araştırma&Danışmanlık
2014
Referans Araştırma Hizmetleri
ARAŞTIRMA ÇEŞİTLERİ
Kantitatif (Nicel) Araştırmalar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kurum / Marka / İmaj Araştırmaları
Pazar Dinamikleri
Sektör Analizleri
Kavram Testleri
Fiyat Analizleri
Tüketici Profili
Seçmen Profili
Pre / Post Reklam Testleri
İsim / Paket / Tat Testleri
Gizli Müşteri Araştırmaları
Satın Alma Alışkanlıkları
Personel Memnuniyeti
Müşteri Memnuniyeti
EĞİTİMLER
•
•
•
Kalitatif (Nitel) Araştırmalar
•
•
•
•
•
•
•
Kamuoyu araştırmaları
Siyasal araştırmalar
Toplumsal içerikli araştırmalar
Marka değer ölçümü
Tutum ve davranış araştırmaları
Yöntem Oluşturma ve Geliştirme
Araştırmaları
•
•
•
•
AB/ Kalkınma Ajansları Hibe
Projeleri Hazırlama
KOSGEB Destekleri
Yönetim Becerilerini
Geliştirme
İnsan Kaynakları Yönetimi
Muhasebe/Finans
Uluslararası Ticaret
Müşteri Odaklı Pazarlama
Yönetimi
Kişisel Gelişim Becerileri
Danışmanlık Alanlarımız
Referans Araştırma, güvenilir ve kategoriye özgü iç
görüleriyle pazar dinamiklerine göre hareket etmeye
ve gidişatı görüp büyümeye imkân tanır. Ayrıca
Referans Araştırma, müşterinin pazar içindeki
pozisyonunu korumak ya da iyileştirmek için
müşterinin ihtiyacına özel paneller kurarak
profesyonel ve herkesin edinemeyeceği özel bilgiler
sağlar.
•
•
•
•
•
•
•
•
2
AB Proje Danışmanlığı
Yönetim Organizasyon
Kalite Yönetim Sistemi
İnsan Kaynakları
Muhasebe- Finans Yönetimi
AR-GE Danışmanlığı
Markalaşma/Marka Yönetimi
CRM-Müşteri İlişkileri Yönetimi
Referans Araştırma&Danışmanlık
2014
Uzmanlık Alanlarımız
Tüketim Panelleri
Ne tüketici ne de işiniz durağandır. Rekabet etmek ve
pazar gerçeklerini anlamak için sadece neyin sattığını
değil, daha da önemlisi kimin, neden satın aldığını da
bilmek gerekir.
Deneyimlerimiz bizi
aldatmayan en iyi
dostlarımızdır.
Benzeri olmayan, sürekli ve düzenli Hane Tüketim Paneli
ile Referans Araştırma, tüketici dinamiklerini anlamayı
ve incelemeyi sağlayan derin bir kaynaktır. Deneme ve
tekrar alım, beraber alım, marka geçişleri, alışveriş
sepetleri gibi satın alım davranışlarını yakından takip
edip gözlemleyen Referans Araştırma Tüketici Paneli,
tahmin edilmiş değil, ‘ölçülmüş’ tüketici davranış
değişikliklerine ürününüzü, markanızı veya isminizi
olumsuz yönde etkilemeden önce cevap vermenizi sağlar.
Koppin
Referans Araştırma birey ve hane panelleri değişkenleri
ve analizleri belirli segmentleri hedef almayı ve takip
etmeyi sağlar. Panel örneklemi, sosyo-ekonomik statü,
hane büyüklüğü, yaş ve eğitim düzeyi kırımlarında
Türkiye’yi temsil edecek şekilde seçilir.
• Satın Alım Analizleri
Referans Araştırma, güvenilir ve kategoriye özgü iç
görüleriyle pazar dinamiklerine göre hareket etmeye ve
gidişatı görüp büyümeye imkân tanır. Ayrıca Referans
Araştırma, müşterinin pazar içindeki pozisyonunu
korumak ya da iyileştirmek için müşterinin ihtiyacına
özel paneller kurarak profesyonel ve herkesin
edinemeyeceği özel bilgiler sağlar.
Panel ileri düzeyde analitik yöntemler kullanarak
tüketiciyi düzenli takibin ötesinde, derinlemesine
anlamayı sağlar. Satın alım analizleri marka
performansını takip ederek, rekabet ortamlarında
hayatta kalmasını sağlayacak iç görüyü sağlar.
• Alıcı Geçişleri Analizi
Markayı satın alan haneleri, markayı yeni almaya
başlayanlar, devam edenler ve markayı almayı
bırakanlar olmak üzere üç gruba ayırır. Bu üç grubun
temel değişkenleri ve diğer marka alımları incelenir.
Rapor Değişken ve Kırılımları
Referans Araştırma Tüketici Paneli, bireylerin ya da
hanelerin alımlarını üç aylık, aylık, hatta haftalık olarak
inceler.
• Standart raporlarda miktar ve harcama
• Miktar ve harcama payı
• Satın alan hane sayısı (penetrasyon)
• Satın alan hane oranı (penetrasyon)
• Ortalama satın alım miktarı
• Ortalama harcama tutarı
• Ortalama alışveriş miktarı ve tutarı
• Satın alım sıklığı
• Alıcılar içindeki pay (sadakat)
• Tekrar alanların oranı
• Ortalama fiyat değişkenleri bulunmaktadır.
• Satın Alma Kombinasyonları Analizi
Belirlenen marka, alt sektör veya farklı ürün gruplarının
birlikte satın alım oranlarını gösterir. Her bir
kombinasyondaki hanelerin penetrasyonları ve miktara
olan katkısı gösterilir ve diğer temel değişkenler
incelenir.
3
Referans Araştırma&Danışmanlık
2014
• Portföy Analizi
Haneleri, belirlenen ürün grubu ihtiyaçlarını karşılamak için kaç farklı
marka satın aldıklarına göre gruplara ayırır ve her grubun penetrasyonunu
ve miktara olan katkısını verir. Ayrıca bu grupların satın aldığı markaların
payları ve temel değişkenleri gösterilir.
• Paralel Kullanım Analizi ve Etkileşim Endeksi
Bir markayı satın alan hanelerin kategori içindeki diğer hangi markaları ne
oranda kullandığını gösterir ve paralel kullanım oranlarını hesaplar. Diğer
markaların markayı kullanan haneler içindeki paylarını bu markaların
toplam pazar içindeki pazar paylarıyla oranlar ve etkileşim endeksini
hesaplar. Bu hesaplama sonucu çıkan endeks rakip markaların markayla ne
ölçüde etkileştiğini belirler.
• Marka Geçişleri Analizi
Bir markayı kullanan hanelerin bir dönem öncesi ve eğer ihtiyaç varsa bir
dönem sonrası ürün grubu alımları incelenir ve markaların paylarına
bakılır.
• Fiyat Seviyesi Analizi
Marka satışları, belirlenen fiyat aralıklarına göre sınıflandırılır ve satışların
ne kadarının bu fiyat aralıklarında gerçekleştiği, değer ve miktar olarak
gösterilir.
• Kazanç & Kayıp Analizi
Markanın tonajındaki değişikliklerin ne kadarının hanelerin kategori
tüketimindeki değişikliklerden, ne kadarının diğer markalarla rekabet
nedeniyle olduğunu markalar bazında gösterir. Markalara olan kayıp ve
kazançların miktarı ve o dönemdeki pazar beklentilerinin ne kadar
üzerinde/altında olduğu görülür.
• Satın Alma Yoğunluğu Analizi
Ürün grubu veya marka alıcıları tüketim seviyelerine göre yoğun kullanan,
orta seviye kullanan ve az kullanan olarak gruplanır. Her grup için tonaja
yaptıkları katkı payı, ortalama alım miktarı, satın alım sıklığı ve ortalama
alışveriş miktarı belirtilir. Analiz dahilinde bu gruplardaki marka
paylarının dağılımı da verilir.
• Satın Alma Sıklığı Analizi
Marka satışlarının ne kadarının markayı sık satın alan, ara sıra alan ve
seyrek alan haneler tarafından gerçekleştirildiğini gösterir. Bu gruplardaki
markaların payları ve temel değişkenleri gösterilir.
4
ÇAĞRI MERKEZİ
HİZMETLERİ
INBOUND
•
•
•
•
•
•
Sipariş Yönetimi
Cross-Sell /Upsell
Bilgi Hizmetleri
Müşteri Hizmetleri
ŞikayetYönetimi
Teknik Destek Hizmetleri
OUTBOND
•
•
•
•
•
Tele Satış
Kampanya Yönetimi
Collection(tahsilat)
Aramaları
Churn/Elde Tutma
LeadGeneration
BACK OFFİCE
•
•
•
Veri Giriş Yönetimi
Veri Yönetimi
Randevu Hizmetler
1
2
Referans Araştırma&Danışmanlık
2014
• Sadakat Seviyesi Analizi
kitlesinin demografik özelliklerini belirler ve inceler.
Markayı kullanan haneler, kategori tüketimlerini söz
konusu marka ile karşılama oranlarına göre sadık
kullanıcılar, orta seviyede sadık kullanıcılar ve sadık
olmayan kullanıcılar olarak üç gruba ayrılır. Bu
grupların penetrasyonları ve miktara olan katkısı
gösterilir ve diğer temel değişkenleri incelenir. Analiz
dâhilinde bu gruplardaki marka paylarının dağılımı da
verilir.
• Demografik Profil Analizi
Markayı satın alan hanelerin sosyo-ekonomik
statülerini, yaşlarını, eğitim seviyelerini ve hane
büyüklüklerini gösterir.
• Sahiplik Profili Analizi
Seçilen bir grup hanenin buzdolabı, çamaşır makinesi,
müzik seti gibi ev aletleri ve diğer dayanıklı eşya
bulunurluğu Türkiye ortalaması ile kıyaslanır.
Lansman Performansı
Panel ileri düzeyde analitik yöntemler kullanarak
tüketiciyi düzenli takibin ötesinde, derinlenmesine
anlamayı sağlar. Lansman Analizleri pazara sürülen
yeni bir ürünün çıkışının ne kadar başarılı/başarısız
olduğunu inceler.
• Marka Konumlama Analizi
Pazardaki markaların farklı ürün gruplarındaki
konumunu görmek için yapılır. Markalar iki demografik
kritere göre birbirlerine göreceli olarak konumlanır; iki
boyutlu grafiğe yerleştirilir.
• İlk Defa Alanlar ve Tekrarlayanlar Analizi
Bir ürünün penetrasyonunun ne kadarının ilk defa alan
haneler, ne kadarının o ürünü daha önce sadece bir kez
satın almış olan haneler ve ne kadarının en az iki kere
satın alan hanelerden geldiğini aylık trend olarak verir.
• Yaşam Trendleri Analizi
Panel üzerinde belirli dönemlerde yürütülen bir anket
çalışmasıyla hanelerin yaşam trendlerini, alışveriş
alışkanlıklarını, kişilik özelliklerini, aktivitelerini
inceler.
• Lansman Hedef Analizi
Yeni çıkan bir ürün için kapsamlı bir pazar payı
tahmininde bulunur. Bu analiz, Tekrar & Derinlik ve
Parfitt / Collins Tahmin Analizi’nin bir tür birleşimidir..
Promosyonlar ve Perakendeciler
Panel ileri düzeyde analitik yöntemler kullanarak
tüketiciyi düzenli takibin ötesinde, derinlemesine
anlamayı sağlar. Hiçbir perakendeciyi atlamadan
alışveriş yapılan kanalları incelemenin en iyi yolu
perakendeciye hanenin bakış açısından yaklaşmaktır.
• Tekrar ve Derinlik Analizi
Sorgulanan markayı en az iki kere alan hanelerin
yüzdesini ve pazar payını gösterir.
• Sepet Değeri Analizi
Bir markanın / ürün grubunun bulunduğu tüm alışveriş
sepetleri ele alınır ve o sepetlerin ortalama değeri
bulunarak genel ortalamalar ile kıyaslanır. Aynı
zamanda belirli bir kanaldan yapılan alışverişin
incelenmesi (sepetlerinde kaç farklı ürün grubu giriyor,
hangi ürün grupları vb.) şeklinde de ını ve tonajın yüzde
kaçının promosyonlu ürünlerden geldiğini gösterir.
• Parfitt / Collins Tahmin Analizi
Yeni çıkan bir ürün için kısa vadede ulaşacağı satış
rakamlarını tahmin etmeye çalışır. Toplam penetrasyon,
sadakat, ve ulaşılan hanelerin kategori tonajına katkıları
bakımından değeri gibi değişkenler için olası değerler
hesaplar.
Hedef Kitle Profili
• Promosyon Profili Analizi
Markayı promosyonla almış hanelerin demografik
profillerini ve başka hangi markaları aldıklarını gösterir.
Panel ileri düzeyde analitik yöntemler kullanarak
tüketiciyi düzenli takibin ötesinde, derinlenmesine
anlamayı sağlar. Profil analizleri markanın hedef
5
1
2
Referans Araştırma&Danışmanlık
2014
daha talepkar olduğu ve rekabetin üst düzeye çıktığı bir
iş ortamında siz, artık veri istemiyorsunuz. İhtiyacınız
olan şey yanıtlardır.
• Perakendecinin Etki Alanı Analizi
Belirli bir perakendecide ve belirli bir ürün grubu için
bir üretici firmada o perakendecinin tüm ziyaretçilerine
ulaşabilmesi için bulunması gereken marka portföyünü
gösterir.
Referans Araştırma, global veya yerel ölçekte, sonuç
odaklı araştırmaları ile işinizi büyütmeye destek olarak
stratejik ortağınız olacaktır. Sektörel uzmanlaşmamız,
pazarınızı, üstesinden gelmeye çalıştığınız güçlükleri ve
rakiplerinizi anladığımızı ifade etmektedir. Çalıştığınız
sektörleri bilen deneyimli araştırmacılardan oluşan
araştırmacı ekiplerimiz, hızlı tüketim ürünleri, finansal
hizmetler, sağlık, perakendecilik, teknoloji ve
telekomünikasyon, otomotiv, medya / eğlence gibi
sektörel uzmanlıklara ayrılmış olarak hizmet
vermektedir.
Bireysel Paneller ve Tüketici Panelleri
Referans Araştırma ayrıca Bireysel Paneller de kurar ve
yürütür. Böylece dondurma, tütün mamulleri,
alkollü/alkolsüz içecekler ve atıştırmalıklar gibi bireysel
tüketime yönelik ürün kategorilerinde tüketimin
tamamını kapsayan paneller oluşturmuş olur.
Hızlı Tüketim Ürünleri
Bireysel Panel (bazı ülkelerde Tüketim Paneli olarak
adlandırılır) Hızlı Tüketim Ürünleri (HTÜ) firmalarınca
tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir metottur.
Müşteriler bu metotla pazarlamadaki performanslarını
izleyebilecekler ve birtakım analizlerle de tüketim
davranışları hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
Referans Araştırma’nın bireysel paneller aracılığıyla
sağladığı bilgiler arasında marka detayında tüketim
miktarı ve tüketimin gerçekleştiği durumlar (günün
hangi saatinde, eğer satın alındıysa nereden satın
alınarak nerede tüketildiği gibi) ve penetrasyon oranı
gibi kritik değişkenlerin yanısıra marka sadakati,
tüketici kitlesi ve profili üzerinde bilgiler sayılabilir.
Yüzlerce, binlerce ürün, süpermarketlerin, toptancıların
ve diğer perakende satış noktalarının raflarını
doldururken, geride binlerce yeni ürün ise rekabet
edemeyeceklerin yerini almak üzere sıraya girmiş
durumda. Bilgi, yenilikçilik, proaktif olabilme ve pazar
taleplerine cevap verebilme yeteneği, rekabetin oldukça
yoğun olduğu hızlı tüketim ürünleri sektöründe var
olabilmenin ana unsurlarını oluşturuyor. İster yerleşmiş
bir markaya yön veriyor olun, isterseniz de yeni bir
ürün ya da ürün çeşidini yaratıyor olun, başarının nihai
ölçütü, yaptığınız yatırımın geri dönüşüdür.
Bunların yanında, Referans Araştırma, müşterinin pazar
içindeki pozisyonunu korumak ya da iyileştirmek için
müşterinin ihtiyacına özel paneller kurarak profesyonel
ve herkesin edinemeyeceği özel bilgiler sağlar.anlamayı
sağlar. Profil analizleri markanın hedef kitlesinin
demografik özelliklerini belirler ve inceler.
Peki, markanızın ve rakiplerinize yönelik
olarak müşterilerinizin algılarını nasıl izliyorsunuz?
En yeni fikirlerinizin müşterilerin ihtiyaçlarını
karşılayacağından, ya da ürün veya ambalajınızdaki
değişikliklerin onlarda hayal kırıklığı
yaratmayacağından nasıl emin olabilirsiniz?
makinesi, müzik seti gibi ev aletleri ve diğer
dayanıklı eşya bulunurluğu Türkiye ortalaması ile
kıyaslanır.
Referans Araştırma, size, tüketicilerin zihinlerinde olup
bitenler hakkında net fikirler veren, onların
ihtiyaçlarını ve beklentilerini ortaya çıkartan,
stratejik planlama ve taktiksel karar vermeniz için
uygulanabilir bilgiler sağlayan, yenilikçi ve geçerliliği
sınanmış geniş bir araştırma ürünleri yelpazesi sunuyor.
Pazarlama Araştırmaları
Bugün tüketici tutum ve davranışlarının değiştiği,
ekonomik dengelerin farklılaştığı, iş paydaşlarınızın
6
1
2
Referans Araştırma&Danışmanlık
2014
Finansal Servisler
yeni bir pazarın potansiyelini tahmin etmeye, bir ürün
için fiyat-talep ilişkisini saptamaya çalışıyor olsun,
isterse de gerçekte hekim ve hastaların ürününüzü nasıl
kullandığını anlamak istiyor olsun, Referans
Araştırma,size marka oluşturmak ve satış
potansiyelinizi optimize etmeniz için ihtiyaç
duyacağınız stratejik rehberliği sunmaktadır.
Bütünleşme, pekiştirme, küreselleşme, pazar
dalgalanmaları, devlet kontrollerinin kalkması, e-ticaret:
Sonuçta finans sektörü sürekli bir değişim halinde.
İşinizin devamlılığı, iş paydaşlarınızın beklentilerini,
tercihlerini ve davranışlarını doğru şekilde
öngörebilmenizi ve değerlendirmenizi gerekli kılıyor.
Perakende Sektörü
İster işletmeden-işletmeye, isterse işletmedentüketiciye, yerel, ulusal veya global olsun, Referans
Araştırma’un Finansal Hizmetler uygulamaları,
sektörünüze özel ihtiyaçlarınızın özümsendiği ve
faaliyet konularınıza hitap eden, tecrübeye ve eğitime
dayalı değerlendirmeler sağlar. Uzman finansal
hizmetler danışmanlarımız; markalaşma, müşteri
ilişkileri yönetimi, yeni ürün geliştirme ve
optimizasyonu, kanal stratejileri gibi konularda size
özel tasarım ve analitik uzmanlıklarını sunmaktadır.
Ek olarak, Referans Araştırma, araştırma uzmanlarımız
sizin finansal hizmetler araştırma ihtiyaçlarınıza,
sektöre odaklı paylaşılabilen araştırmalar aracılığı ile de
çabuk ve akıllıca çözüm önerileri geliştirebilmektedir.
Referans Araştırma, finans sektörünün değişen yapısı
içerisinde, başarıya ulaşan yolda ilerlemenize yardımcı
olacaktır.
Uluslararası büyük markaların perakende pazarına
girmeleri, pazardaki niş oyuncuların varlığı ve dağıtım
kanallarının çeşitlenmesinden dolayı perakende sektörü
oldukça parçalı bir yapıda devam etmekte ve sürekli
değişmektedir. Tüketiciyi anlamak, onlarla iletişim
kurmak ve bu dinamik, agresif yapıda farklı ve güçlü
markalarla doğru konumlanmak, istisnai bir pazar
anlayışı gerektirmektedir.
İster marka imajınızı, pazardaki konumunuzu
güçlendirmek, benchmark yapmak ya da hedef
tüketiciler içinde kullanım ve davranış eğilimlerini takip
etmek, ister sahip olduğunuz müşterileri ya da
potansiyel müşterilerinizi segmente etmek,
reklâmlarınızı değerlendirmek ve geliştirmek, ister
tüketici ve işveren memnuniyetini analiz etmek ya da
yeni girişimler için pazar potansiyelini belirlemek
istiyor olun; Referans Araştırma’nın perakende sektörü
uzmanları, aksiyona yönelik önerilerle işinizi
büyütmenize yardımcı olacaktır.
Sağlık Sektörü
Teknoloji ve Telekomünikasyon Sektörü
Hastaların tedavi seçenekleri ve birbiriyle rekabet
içinde olan reçeteli ve reçetesiz satılan ilaçlar
hakkındaki farkındalıkları ve bilgi düzeyleri giderek
artmaktadır. Bu şekilde güç kazanan sağlık hizmetleri
müşterileri; hekimler, hemşireler, eczacılar, sağlık
çalışanları, sigorta şirketleri ve ilaç üreticisi firmalar
için sağlık sektörünün görünümünü
değiştirmektedir. Hekimlerin ve hastaların etki
alanlarını belirlemek ve fikirlerini ortaya çıkarmak,
sağlık sektöründe başarılı olmak için daha önce hiç
olmadığı kadar önemli bir hale gelmiştir.
Teknoloji ve iletişim sektörünün tek değişmezi
değişimin getirdiği zorluklar. Bilişim teknolojileri,
telekomünikasyon ve medyanın tek platformda
bütünleşmesi sadece kişiler arası iletişimi, bilgiye
erişimi ve veri ve ses iletimini değil, yerel ve küresel
anlamda iş yapış tarzlarımızı da etkiledi. Rekabetin
giderek arttığı ve sürekli değişen bu ortamda, pazarı,
mevcut ve potansiyel müşterilerinizi ve rakiplerinizi
anlamak başarı için kritik önem taşıyor.
Referans Araştırma, ürün veya hizmetinizin yaşam
döngüsünün her aşamasında aksiyon almanızı
sağlayacak araştırma sonuçları sağlayarak sizin
yanınızda yer alır. Marka, ürün ve hizmetlerinizin
İster şirket ya da kurumunuz hazırlık aşamasındaki ürün
veya hizmetinin potansiyelini belirlemeye, yeni bir ilacı
konumlandırmaya, henüz benzer bir ürünün olmadığı
7
1
2
Referans Araştırma&Danışmanlık
2014
rekabet karşısında daha iyi tutunabilmesi ve
müşterilerinizin daha yüksek sadakate sahip olması için
size stratejik rehberlik hizmeti sunar.
Ürettiğimiz çözümler genel hatları ile marka değeri ve
sağlığının tespit edilmesi, yaratıcı stratejinin ve
hazırlanan reklam materyallerinin değerlendirilmesi,
tüketici izlenimlerinin saptanması ile reklamın pazar
etki ve etkinliğinin belirlenmesinden oluşuyor.
Otomotiv Sektörü
Otomotiv sektöründe pazara yeni bir ürün sunmanın
riski ve maliyetleri diğer sektörlerden çok daha yüksek.
Aynı zamanda yaşanan teknolojik değişimler,
dalgalanan ekonomiler ve güçlenen tüketiciler otomotiv
firmalarının tepkisiz kalma seçeneklerini ortadan
kaldırmıştır. Bu zorlayıcı koşullarda rekabet avantajı
yaratmak ve riski yönetmek için, bilinçli işletmelerin
mevcut ve potansiyel müşterileri anlamaları ve onları
etkin şekilde ikna etmeleri gerekir.
• Marka Değeri Çözümleri
Markanızın rakipler karşısında ne derece başarılı
olduğunu ölçerek, hangi bileşenlerin markanızın
değerini arttırdığını veya düşürdüğünü inceliyoruz.
Kısaca, marka sağlığınızı ölçüyoruz ve tehlikelere karşı
uyarıyoruz.
• Stratejik Çözümler
Marka iletişiminizde nelerin önemli olduğunu ve başarı
için hangi yaratıcı (kreatif) stratejileri izlemeniz
gerektiğini söylüyoruz.
Otomotiv endüstrisinde daha başarılı markalar
oluşturmak ve pazara başarıyla yeni ürünler
sunmakiçin veriden daha fazlası gerekir: Referans
Araştırma, ürününüzün yaşam döngüsünün tüm
aşamalarında en gelişmiş size özel araştırma
çözümlerini sunmakla kalmaz, müşteri memnuniyet ve
bağlılığını oluşturacak marka bazlı öngörü ve stratejiler
oluşturarak sizinle birlikte çalışır.
• Reklam Uygulamalarına Yönelik Çözümler
Hedef kitleniz için hangi iletişim stratejisini en iyi
yoldan nasıl uygulayabileceğinizi tespit etmemizi
sağlayan (kalitatif ve kantitatif) çeşitli teknikler
kullanıyoruz. Kullandığımız teknikler ürünlerin gerçek
satış grafikleri ile karşılaştırmalı olarak test edilmiş ve
güvenilirliği ispatlanmıştır.
Ø Reklam Araştırmaları
Reklam araştırmaları kapsamında her hizmeti
veren Referans Araştırma müşterilerimizin reklamları
ile ilgili en doğru kararları almasına yardımcı oluyor ve
reklam yatırımlarının en fazla kazancı getirmesini
sağlıyoruz.
• Performans Ölçümü Çözümleri
Değişen pazar şartları içerisinde reklamınızın ve
markanızın rakipler karşısında nasıl bir performans
gösterdiğini takip ediyoruz.
Marka Değeri Çözümleri
Reklam iletişiminin her aşamasında müşterilerimizle
birebir çalışarak, yaptığımız araştırmalardan
edindiğimiz tecrübeyi sonuç odaklı çözümler haline
dönüştürüyoruz. Bu sayede müşterilerimizin özellikle
de reklam ajanslarının etkili kararlar almasını
kolaylaştırıyoruz. Doğru reklam konsepti ve
stratejisinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve etkinliğinin
ölçülmesi konuları başta olmak üzere çeşitli alanlarda
tüketici kaynaklı ve somut verilere dayalı çözümler
sunuyoruz. İnanıyoruz ki, size sağlayacağımız reklam
içgörüsü sayesinde daha güçlü bir marka haline
geleceksiniz.
Markamı etkileyen en önemli faktörler nelerdir?
Markanızın rakipler karşısında ne derece başarılı
olduğunu ölçerek, hangi bileşenlerin markanızın
değerini artırıldığını veya düşürdüğünü inceliyoruz.
Kısaca, marka sağlığınızı ölçüyoruz ve tehlikelere karşı
uyarıyoruz.
8
1
2
Referans Araştırma&Danışmanlık
2014
Müşterileri, en üst seviyede sadakat ve karlılık için
yönetebilmek gerekir. Bunu söylemesi de yapmasından
kolaydır.
Stratejik Çözümler
Markam için en iyi reklam stratejisini nasıl
belirleyebilirim?
Marka iletişiminizde nelerin önemli olduğunu ve başarı
için hangi yaratıcı stratejileri izlemeniz gerektiğini
söylüyoruz. Stratejik çözümlerimiz arasında temel
iletişim taktiklerinizi değerlendirdiğimiz reklam
stratejisi ve marka konumlandırması analizi yer alıyor.
Değerlendirmemizde reklam stratejinizin ikna gücü,
marka değerine katkısı, mesajınızın anlaşılırlığı ve
inandırıcılığı gibi bir dizi kriter seti kullanılmaktadır.
Neden?
Çünkü bunları yapabilmek için marka, deneyim, teklif
edilenler, ilişki ve fiyatların müşterilerinizin sadakatini
nasıl etkilediğini çok iyi anlayabilmeniz gerekir.
Müşteri ilişkilerinizi şirketinize en yararlı olabilecek
şekilde yönetebilmenin yollarını bilmeniz ve yatırım
yaptığınız kaynakları en faydalı şekilde
kullanabildiğinizden emin olmanız gerekir. İşinizi
büyütebilmek için müşterilerinizi tanımanız gerekir.
Uygulamaya Yönelik Çözümler
Referans Araştırma, En iyi müşterilerinizi elinizde
tutmak- En yüksek satış potansiyeli taşıyan hedef
müşteri gruplarını bulmak- Müşteri memnuniyetini
artırmak için şirket içi performans artışını sağlamakÇalışanlarınızın katılımı ve motivasyonu- Yatırımınızın
geri dönüşünün (ROI) maksimizasyonu konularında
yardımcı olacaktır.
Reklam konseptim etkili olacak mı?
Yaratılan reklam konsepti ulaşmak istediğiniz hedef
için uygun olmayabilir. Reklam konseptini test ederek,
hangi yaratıcı fikrin daha fazla potansiyel etkiye sahip
olduğunu anlayabiliyoruz. Böylelikle reklam ajansları
reklam üretiminin hangi aşamasında olurlarsa olsunlar,
hangi konsept ile ilerlemeleri gerektiğini ya da hangi
konsepti ne şekilde optimize edebileceklerini kolaylıkla
tespit edebiliyorlar. Kısaca, sonuçlara bakarak bir
sonraki adımınızda reklamınız için en doğru stratejik
(reklama makyaj yapmak, bazı bölümlerde değişikliğe
gitmek ya da tamamen başka bir reklam kreatifine
geçmek gibi) kararları almanızda size somut çözüm
üretiyoruz.
Memnuniyet Ölçümü
Müşteri etkisini “gerektiğinde” tasarım sürecine kadar
geri götüren ve kendisini güncelleyebilen firmalar
“müşteri odaklı” çalışma felsefesini hayata
geçirebilmeyi başaranlardır. Bu zincir üzerinde domino
etkisi yaratan ilk hareketi ise geri beslemeler sayesinde
müşteri vermektedir. Müşteri tatmini bir
organizasyonun müşterisini etkileme & elde etme ve
zaman içinde elde tutma yeteneğidir. Müşteri
memnuniyeti ölçümü ise müşterinin sesini performans
değerlendirmeleri ile düzenli olarak takip eden bir
yönetimsel bilgi sistemidir.
Performans Ölçümü Çözümleri
Reklamım işe yarıyor mu?
Reklam etkinliğinin sürekli bir şekilde izlenmesi reklam
araştırmalarının önemli bir parçasını oluşturuyor.
Özellikle de sürekli değişim gösteren ‘pazar koşullarını’
hesaba katarsanız, izleme projeleri hem reklamın
performansı hakkında hem de medya planlamasının
başarısı hakkında önemli bilgi sağlıyor.
Müşteri memnuniyeti ölçümünün temel hedefleri
• Tüm müşterilerin beklenti ve ihtiyaçları anlaşılması.
• Bir firmanın, kendisinin ve rakiplerinin, bu beklenti ve
ihtiyaçları ne kadar iyi karşıladığının tanımlanması.
• Elde edilen sonuçlara göre bir ürün ve/veya hizmet
standardının geliştirilmesi.
• Zaman içinde eğilimlerin incelenerek zamanında
(gecikmeden) davranış geliştirilmesinin sağlanması.
• Öncelikler ve standartlar oluşturularak, amaçların ne
derece gerçekleştirildiğinin yorumlanması.
Sadakat Araştırmaları
Müşteri kaybetmemek en önemli önceliklerden
biridir. Bunu söylemesi yapmasından kolaydır.
9
1
2
Referans Araştırma&Danışmanlık
2014
Referans Araştırma ERM programı ile
• İstihdam ve eğitim maliyetlerini azaltmak
• İşgücünün problemlerini durum henüz güçleşmeden
tanımlamak ve yanıtlamak
• Müşteri memnuniyeti ve sadakatini desteklemek
mümkün olur.
Müşteri memnuniyeti ölçümleme sürecinin en büyük
katkısı firmaya rakamsal bazı göstergeler sunmasının
ötesinde en değerli varlığı olan müşterisi ile diyalog
kurma ve ilişkisini devam ettirme imkanı sağlamasıdır.
Bu özelliği ile firmalar için salt bir ölçüm olmaktan öte
bir pazarlama aracı olarak da önem kazanmaktadır.
Yüksek müşteri memnuniyeti sürekli olmalıdır.
Sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ancak sürekli
kaliteli hizmet ile sağlanabilir. Hizmet kalitesi ve
hizmet noktalarının performansı düzenli olarak takip
edilmelidir.
Ø Gizli Müşteri
“Gizli Müşteri” çalışmaları, bir müşteri gözü ile,
karşılaşılan hizmet mekânının ve o alanda hizmet veren
personelin, müşteriye sunduğu hizmet kalitesinin tespit
edilmesini sağlar. Elde edilen verilerle, çalışanların ve
mekânın nasıl geliştirileceği ve böylece daha yüksek
standartlara nasıl ulaşılacağı önerilir.
Gizli (Gölge) Müşteri çalışmaları ile;
• Hizmet verilen şube / bayi / satış noktası ve personel
etkinliğini
• Gerçekleştirilen her türlü aktivitelerin etkisini
• Potansiyel müşteri kitlesi ile karşı karşıya kalan satış
temsilcilerinin şirket standartlarını uygulayıp
uygulamadığını
• Ürün / hizmet kalitesini ve bu kalitenin hedef kitlenize
yeterince ve doğru şekilde sunulup sunulmadığını ve
• Müşteriye yaklaşımı / servis şeklini görmek
mümkündür.
Sadakat Ölçümü
Sadakat, müşterilerin bir firmanın ürün veya
hizmetlerini kendi arzuları ile tekrar tekrar satın
almalarıdır. Sadakat Ölçümü, bir bireyin mevcut
durumundan yola çıkarak muhtemel davranışını en
isabetli şekilde tahmin etmeye hizmet eder.Memnuniyet
ölçümü (Bayi Ağı, Çağrı Merkezi vb.) müşteri ile temas
eden personelin yönetiminde kritiktir, Sadakat Ölçümü
önceliklerin belirlenmesi için gerekli stratejik analizlere
yardımcı olur.Memnuniyet gerçekleşmiş olana dair bir
ölçüttür, sadakat ölçütü geleceği tahmin etmeye
yardımcı olur. Buradan hareketle memnuniyet sadakatin
motiflerinden sadece birisidir. Her ikisini de ölçmek
ancak farklı kullanmak gerekir.
Gizli müşteri çalışmaları günümüzde hizmet veren
personelin düzenli olarak gözlemlenmesi ile kişisel
performansının gelişimi adına kullanılmaktadır. Zira
hizmet noktamızla temas kurmuş mevcut / potansiyel
müşteriyi kaçırmamak adına doğru / eksiksiz / yeterli
bilgi ve hizmet sunumu “eldeki” müşteriyi kaçırmama
her geçen gün artan rekabetin de etkisiyle önemini
artırmaktadır.
Sadakat Ölçümü yaklaşımımız kritik konulara
işaret eder;
• Müşterilerimiz rakiplere kıyasla ne kadar sadık?
• Kritik müşteri grupları için sadakati ve sadakatsizliği
yaratan nedenler nelerdir?
• Rekabet avantajımız olan alanlar hangileridir?
• Başarılı bir marka yaratmak için doğru aksiyonları
nasıl alabiliriz?
• Dış faktörler sadakat stratejimizi nasıl etkiler?
Gizli müşteri çalışmaları ile Gizli Müşteriler:
• “olayın yaşandığı an” bilgiyi toplar!
• “özel bir göz değil” projenin içeriğine de bağlı olarak
sizin gerçek müşteriniz ile benzer profildedir!
• “özel bir zamanı değil” müşterinizin rutin ziyaret
ettiği herhangi bir an bilgiyi toplar !
• Değerlendirmelerinde öncelikleri ölçüsünde
“objektiftir”.
Çalışan İlişkileri Yönetimi ( Employee Relationship
Management)
Sadık çalışanların daha motive olduklarına, müşterileri
elde tutma konusunda daha pozitif katkı yapacaklarına
inanıyoruz. Bu yüzden işgücünün tutumunu, fikirlerini,
moral ve dinamiklerini anlamak ve ölçmek son derece
kritiktir.
10
1
2
Referans Araştırma&Danışmanlık
2014
kapsayan panelde ev dışı tüketimin büyüklüğü
belirlenir. Pazar büyüklüğünün yanı sıra, pazar payları,
bulunurluk gibi temel dağıtım değişkenleri de iki ayda
bir yürüyen bu panelle müşterilere sunulur. Referans
Araştırma müşteri temsilcileri müşterilerine ilave
analizler ve yorumlarıyla destek olarak araştırmanın
yararını artırmaktadırlar.
Ø Perakende Ölçüm ve Araştırmaları
Uluslararası büyük markaların perakende pazarına
girmeleri, pazardaki niş oyuncuların varlığı ve dağıtım
kanallarının çeşitlenmesinden dolayı perakende sektörü
oldukça parçalı bir yapıda devam etmekte ve sürekli
değişmektedir. Tüketiciyi anlamak, onlarla iletişim
kurmak ve bu dinamik, agresif yapıda farklı ve güçlü
markalarla doğru konumlanmak, istisnai bir pazar
anlayışı gerektirmektedir. İster marka imajınızı,
pazardaki konumunuzu güçlendirmek, benchmark
yapmak ya da hedef tüketiciler içinde kullanım ve
davranış eğilimlerini takip etmek, ister sahip olduğunuz
müşterileri ya da potansiyel müşterilerinizi segmente
etmek, reklâmlarınızı değerlendirmek ve geliştirmek,
ister tüketici ve işveren memnuniyetini analiz etmek ya
da yeni girişimler için pazar potansiyelini belirlemek
istiyor olun; Referans Araştırma’nın perakende sektörü
uzmanları, aksiyona yönelik önerilerle işinizi
büyütmenize yardımcı olacaktır.
Perakendeci Omnibusu
Üç ayda bir yapılan Perakendeci Omnibusu çalışması,
geleneksel perakendeci ziyareti ile firmalara perakende
sektörüne yönelik çok değerli bilgi sunarken aynı
zamanda paylaşımlı saha ile maliyetlerde maksimum
avantajı yaratmaktadır. Özel bir çalışmanın gerektirdiği
yüksek bedelleri ödemeden daha makul bütçelerle
perakendecilere istediğiniz sayıda soru sorma imkânı
tanırken, analiz ve raporlamada size özel hizmet
vermeyi de sürdürüyoruz.
Chainlnsight
Büyük perakendecilerin tek tek performanslarının
görülebildiği pazardaki tek kaynaktır.
Dağıtım ve Satış Takibi ( Merchandising) Ölçümü
Dağıtım performansı teorik bir bilgi değil firmaların
aksiyon esaslı olarak ölçüp yönetmesi gereken kritik bir
başarı faktörüdür. Referans Araştırma büyük bir
perakendeci örnekleminde hızlı tüketim ürünleri
(FMCG) markalarının dağıtım ve merchandising
performanslarını ölçmektedir.Bunları müşteri dağıtım /
bayi bölgelerine göre sınıflamakta ve müşterinin
aksiyon alabileceği bir hızla teslim etmektedir. Müşteri
temsilcileri, ilave analiz ve yorumları ile dağıtım ve
merchandising stratejilerinin gelişmesine destek
olmaktadır. Referans Araştırma, ayrıca firmaların
merchandising standartlarının oluşturulması ve
geliştirilmesi için danışmanlık yapar.
Ø Perakende Pazarlama Araştırmaları
• Genel Alışveriş Alışkanlıkları (ShopperResearch)
Günümüzde alışverişçiyi anlamak artık sadece satış
organizasyonlarının ana hedefi değil, aynı zamanda
daha önceleri tüketici odaklı çalışan pazarlama
bölümlerinin de ana amacı haline gelmiştir. Referans
Araştırma bir adım öne geçerek alışverişçiyi ve alışveriş
davranışlarını anlamak üzere bu alandaki tecrübesini
yenilikçi araştırma metodlarıyla birleştirir. ChainInsight
raporları ile tüketicilerin perakendecilere yönelik
tutumları sürekli olarak izlenir. Bu sonuçlara sahip
olmanın avantajı ile, eşlikli alışveriş, derinlemesine
görüşme, kalitatif gruplar ve exitsurvey gibi veri
toplama teknikleri izlenerek veri toplanır. Yüksek
kaliteyle toplanan veri Referans Araştırma alışveriş
alışkanlıklarına bütünsel bir perspektifte bakar.
Tüketicinin kanal yönetimi stratejisinin belirlenmesini
takiben her kanal kendi dinamiği çerçevesinde
araştırılmaktadır.
Yerinde Tüketim Paneli (HoReCa- On Premise
Panel)
Değişen yaşam tarzlarına bağlı olarak Türkiye’de de ev
dışı tüketim noktalarının oynadığı rol artmaktadır.
Referans Araştırma pazarın bu en az bilinen bölümünü
aydınlatmak üzere Yerinde Tüketim Paneli’ni
yürütmektedir. Lokanta, okul kantini, fast-food yerler,
oteller, barlar gibi birçok ev dışı tüketim noktasını
11
1
2
Referans Araştırma&Danışmanlık
2014
• Mağaza Yer Seçim Analizleri
fiyatımı nasıl konumlamalıyım, fiyatlar istediğimiz
seviyede oluşuyor mu gibi sorularınızı cevaplamaktadır.
Farklı promosyon tiplerinin satışlar üzerindeki etkisini
bilmeden yeni promosyonlar planlamak maceracılık
olurdu. Bu tür promosyonların önemli bir bölümü
sadece müşterinin alım döngüsünü değiştirmek,
alımlarını erkene çekmek ve ev stoklarını artırmak
şeklinde sonuç verebilir. Referans Araştırma
promosyon araştırmaları ile bu konudaki
yatırımlarınızın daha etkili ve uzun dönemli olmasına
destek verir.
Perakendecilik yerle, lokasyonla başlar. Diğer her şey
arkasından gelir. Mağaza için doğru yer seçimi
yapıldığında işin en az yarısı başarılmış demektir.
Referans Araştırma demografik veriler, yaşam tarzları
ve harcama kapasiteleri gibi birçok veri ve bölgesel
rekabet analizleri ile doğru yerde doğru perakendecilik
yapılmasına hizmet etmektedir. Alışveriş merkezleri,
marketler, hazır giyim veya değişik perakendecilik
formatları için mağaza bileşimi analizleri
yürütmektedir. Gayrimenkul sahipleri için en uygun
mağazacılığın ne olduğunu tespite yönelik talep
araştırmaları yapmaktadır.
• Mağaza Testleri
Mağaza Testleri, ne tip pazarlama ve satış stratejilerinin
nasıl bir satış etkisi yarattığını görmekte kullanılan
metodolojilerden biridir. Sonrasında, en tutarlı strateji
seçilebilir ve/veya kapsamı genişletilebilir. Referans
Araştırma bu stratejilerin potansiyel etkilerini mağaza
testleriyle anlamanıza yardımcı olmaktadır.
Ürünlerinizin ve diğer merchandising unsurlarının
pazarda nasıl bir satış hacmine ulaşacağını önceden
görmek için Referans Araştırma’nın kontrollü, simüle
ve census ortamlarında yürütülebilen Mağaza
Testlerinden yararlanabilirsiniz.
• İmaj / Marka Gücü
Perakende satış yapan firmalar belirli dönemsel
aralıklarla imajlarını ve marka güçlerinin nasıl
geliştiğini izlemelidirler. Referans Araştırma, değişik
kalitatif ve kantitatif teknikler uygulayarak sizin
durumunuza göre tasarlayacağı araştırmalarla imajınızı
ve markanızın gücünü belirlemektedir. Yaptığı analizler
ve müşteri hizmetleri ile imajınızı ve marka gücünüzü
geliştirmeniz konusunda size destek vermektedir.
• Konsept Testleri
Ø Shopper İndex (Alışverişçi Endeksi)
Türkiye pazarının dinamik yapısı içerisinde pek çok
yeni mağaza, ürün ve diğer perakende pazarlama
fikirleri doğmaktadır. Bu fikirlerin bazıları daha ileri
aşamaya geçerek şekillenir ve konsept haline
dönüşürler. Geliştirdiğiniz konseptleri, uygulamaya
geçirip yatırıma dönüştürmeden önce hedef kitleleri ile
test etmeniz yatırımla ilgili risklerinizi minimize eder.
Referans Araştırma değişik araştırma teknikleri
kullanarak geliştirdiğiniz konseptlerin pazarda başarılı
olup olmayacağını belirlemektedir. Başarılı olması için
gerekli değişikliklerin neler olabileceğini önermekte ve
böylece yatırımların daha isabetli olmasına hizmet
etmektedir.
■ Shopper Index – Alışverişçi Endeksi tüketicilerin
seçilmiş ürün gruplarında alışveriş yapma ve alışverişe
yönelik davranışlarını düzenli olarak izleyerek alışveriş
trendlerinin daha iyi anlaşılmasının sağlama amacıyla
gerçekleştirilmiştir.
■
Görüşmelerde;
•
• Fiyat ve Promosyon Araştırmaları
Perakende pazarlama, bir anlamda, fiyatın ve diğer
promosyonel aktivitelerin iyi yönetilmesi demektir.
Referans Araştırma, farklı fiyat araştırmaları ile,
uygulanan fiyatlar rekabetçi midir, rakiplerime göre
12
Alışveriş yapılan ürün – hizmet grubu
o Hızlı tüketim ürünleri
o Hazır giyim
o Teknolojik – Elektronik ürünler
o Beyaz eşya
o Küçük elektrikli ev aletleri
o Mobilya – dekorasyon
o Ev tekstili
o Restoran – cafe – pastane
o Sinema- tiyatro – eğlence merkezi
1
2
Referans Araştırma&Danışmanlık
•
•
•
2014
Alım yapılan kanal (cadde üzeri, alışveriş
merkezi)
Harcama değeri
Memnuniyet derlenen verileri oluşturmaktadır.
•
izleyicileri cezbeden ve kendisine sadık kılan
kendilerine has bir sesle konuşmasını gerektirmektedir.
İş potansiyelinizi geliştirmek için coğrafi veya
demografik istatistiklerden, okuyucu, dinleyici, veya
izleyici sayılarından çok daha öteye geçen veriye
ihtiyacınız var.
Referans Araştırma, hedefiniz bir coğrafi veya
demografik grup gibi belirli tüketici
kesimlerine ulaşmak bile olsa, pazarınızda anlam
taşıyan, size özel çözümler üretmek için sizinle beraber
çalışır. Pazarınızı derinlemesine anlamada veya
izleyicilerinizin fikirlerinin profilini
belirlemede, Referans Araştırma size sektörünüzün
stratejik planlama ve taktik karar alma sürecinde
gereksinim duyduğu içeriği, bilgiyi sunar.
Medya Araştırmaları
Referans Araştırma, okuyucu / izleyici / dinleyici
konumu ve profil çıkarma çalışmaları, mecra pazar
payının belirlenmesi ve takip edilmesi, radyo dinleme
ve diğer mecra tüketim davranışlarının ölçümlenmesi
için talep çalışmaları, segmentasyon çalışmaları,
program değerlendirme çalışmaları, okuyucu / izleyici /
dinleyici memnuniyeti çalışmaları, markalaşma ve
rakiplere göre konumlandırma çalışmaları, konsept
testleri ve pazarlama ve iletişim ölçümleri gibi oldukça
çeşitli metotlara ve araştırma yaklaşımlarına sahiptir.
Ø Kamuoyu Araştırmaları
Radyo Dinleme Ölçümü
Sorunları anlayıp - yönetebilmek ve firma/ kurum
itibarını daha ileri götürmek
Türkiye'de radyolar için yapılan reyting ölçümü,
dünyada İngiltere dahil bir çok ülkede uygulandığı gibi
“günlük yöntemi” ile yapılmaktadır. Bu yöntemde
bireyler bir hafta boyunca beş dakika ve üzerindeki tüm
radyo dinlemelerini bir günlüğe kaydetmekte ve
dinlediği radyo istasyonlarını, nerede (ev, araba, vb) ve
ne şekilde (radyodan, internetten, cep telefonundan, vb)
dinlediğini detaylı olarak belirtmektedir.
Kamu yönetimine ait il, belediye, kasaba ve köy gibi
kurumların hizmetlerini, politikalarını topluma
duyurmak; halkın isteklerini, beklentilerini ve sosyal
hizmetler ile ilgili görüşlerini almak için yapılan
toplumsal araştırmalarımızdandır. Kamuoyu
araştırmaları bazen halkı ilgilendiren bir tek konu
çerçevesinde gerçekleşebilir.
Media Monitor programı ile erişim ve diğer detaylara
ulaşılabilir. Veriler üzerinden radyo kategorileri,
program tipleri, radyo dinlemenin gerçekleştiği yer,
zaman, durum ve coğrafi bölgeler bazında bilgi
sağlanırken aynı zamanda cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi,
sosyoekonomik statü ve hane büyüklüğü bakımından
farklı hedef kitle gruplamaları yapılabilmektedir. Bu
çalışmalarla hedef kitle belirleme, radyoyu
konumlandırma, planlama ve rekabete dayalı
incelemeler yapma konularında rahatlıkla uygulanabilir
sonuçlar elde edilir.
Kamuoyu araştırmasının temelini teşkil eden en önemli
veri, saha çalışmasıdır. Saha çalışması olmadan sağlıklı
sonuç alınması güçtür. Çalışma bölgelerindeki
anketörler, süpervizörler tarafından eğitime tabi
tutulurlar. Anketörler, örnek anket çalışması yaptırılarak
çalışmaları denetlenir. Süpervizörlerin gözetiminde,
tüm anketörler saha çalışmasına başlar. Çalışmanın ilk
gününde yapılan anketler, süpervizörler tarafından
denetlenerek, gerekli uyarılar anketörlere yapılır.
Çalışmanın sonunda yapılan anketlerin %25’i telefonla
ya da ikinci bir ziyaretle denetlenir. Araştırma yapılan
bölgede anket çalışmasının gizlilik kriterleri korunarak
hiçbir şekilde anketin doğruluk derecesine zarar
getirilmez. Raporlar alanında uzman akademik kişiler
tarafından hazırlanır.
Medya ve Eğlence Sektörü
Medya ve eğlence sektöründe tüketicilerin önünde yer
alan sayısız seçenek ve bu sökterde yaşanan büyüme,
şirketlerin sadece dikkat çeken değil aynı zamanda
13
1
2
Referans Araştırma&Danışmanlık
2014
Ø Siyasi Araştırmalar
Kuruluşundan bu güne kadar bütün seçim sınavlarını
başarıyla geçmiş olan REFERANS , sosyal
araştırmalarda olduğu gibi, siyasi araştırmalarda da en
istikrarlı kurum olma iddiasındadır. Siyaset
araştırmaları alanı, bir araştırma kurumunun en çok
tartışıldığı alandır
REFERANS sadece siyaset sonucu veren bir kurum
olmayıp, aynı zamanda bu sonuçlar ile strateji üreten ve
müşterilerine seçim kazandıran bir kurumdur. Bu
bağlamda kurumumuzun var olan sonucu tespit
etmekten öte, siyasete öngörü belirleyen güçlü bir
altyapısı vardır.
çalışmalardır. Siyasi partinin amblemi ,tüzüğü ,ismi ,
liderinin vurucu bir söylemi vb…
STRATEJİK PLANLAMA ARAŞTIRMALARI
Seçim kampanyasının etkili olması için izlenecek
stratejinin belirlenmesi araştırmalarıdır. Seçimde hedef
kitlenin tanınmasına yönelik araştırmalar rakip adayın
analizini ,seçim kampanyasının etkisini , aksayan
yönleri varsa belirlenip ona göre strateji belirlemeyi
içerir
YEREL YÖNETİM HİZMET ÖLÇÜM
ARAŞTIRMASI
Seçmenlerin hizmetler hakkındaki görüş ve tutumları
belirleyebilmek , hizmet algılama biçimleri
,hizmetlerden yararlandıktan sonrası tutum
değişiklikleri varsa saptanmak amacıyla uygulanan
araştırmalardır Hedeflerinden biride seçmenlerin
ihtiyacı olan hizmetlerin belirlenip öncelik sırası ve
hizmetlere verilen değer tespit edilen araştırmalardır
SEÇMEN PROFİL ARAŞTIRMALARI
Belirlenmiş olan hedef kitlenin , demokratik ekonomik ,
kültürel , ve siyasi yapısı manevi değişkenleri yaşam
tarzları ve seçim kalıplarını tespit etmek amacıyla
gerçekleştirilen araştırmalardır
GÜNDEM ARAŞTIRMALARI
SEÇMEN DAVRANIŞLARININ ÖLÇÜMÜ
Siyasi gündemin belirlenmesine ,siyasi gündemin
algılanma biçimine ve seçmenler üzerindeki etkisini
ölçmeye yönelik araştırmalardır
Seçmenlerin parti seçme nedenleri ,oy verme şekilleri
,siyasi tutumları alışkanlıkları ,alışkanlıklarına olan
bağlılıkları ve partilere (görüşlere ) karşı tutumlarını
siyasi partilere inançlarını ve bu inançları etkileyen
değerlerin saptanmasına yönelik uygulanan
araştırmalardır
LİDER İMAJ ÖLÇÜMLERİ
Liderin bilinirliği ,seçmen nezdindeki algılanma biçimi
,lidere bakış açılarını tespit etmeye yönelik
araştırmalardır
SEÇMEN PSİKOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI
Seçmenlerin seçim öncesindeki ve seçim sırasındaki
psikolojik durumlarını ve oy vermesini etkileyen
psikolojik olguları araştırmaya yarar çalışmalardır
ADAY ARAŞTIRMALARI
Adayın bilinirliğini tanınırlığını artırmaya yönelik
çalışmalardır ,Seçmenlerin adayı nasıl gördüklerini ve
seçmenlerle aday arasındaki ortak özelliklerin ortaya
çıkartılmasını sağlar , Diğer parti seçmenlerinin algısını
ve oy alabilme eğilimini belirlemede etkin çalışmalardır
SİYASİ PARTİ İMAJ ARAŞTIRMALARI
Kamuoyunun temel seçmen algılamalarının tespit
edilerek siyasi partilerin görüş ve hizmetlerinin var
olan veya gerçekleşen imajları hakkındaki görüşlerin
saptanmasına yönelik araştırmalardır
SİYASİ SÖYLEM ANALİZİ
Seçmenlerin bir siyasi söyleme yaklaşımı tutum ve
düşüncelerinin saptanmasına yönelik gerçekleştirilen
14
1
2
Referans Araştırma&Danışmanlık
2014
Kamu Sektörü ve Politika Konuları
Kurumsal İtibar
Politika ve politik kampanyalar alanındaki
deneyimlerimizle, hükümetin ve kamu kurumlarının her
türlü kamu politikaları ve kampanyalarına ilişkin
kalitatif ve kantitatif araştırma projelerini yürütmelerine
destek oluyoruz. İletişim materyallerini ve reklamları
test ediyor; vatandaşların e-devlet uygulamalarına
erişimi ve memnuniyeti ile ilgili araştırmalar
yürütüyoruz. Kamu sektöründe müşterilerimize
kurumsal itibar, çalışan araştırmaları, kriz iletişimi ve
etkinliği gibi onlar için hassas alanlarda araştırma
ürünleri sunuyoruz.
Firmanızın, günümüzde vazgeçilmez bir iş stratejisi
unsuru olan konumunu izleyerek; kamuoyu,
tüketicileriniz ya da paydaşlar nezdindeki güven ya da
yaklaşımdaki değişimleri önceden görüp aksiyon
alabilmek veya pozitif duyguları daha da yükseğe
çıkartmak.
Referans Araştırma, kurumsal müşterilere ve kâr amacı
gütmeyen kuruluşlara, kurumsal itibarın oluşturulması
ve yönetimi; strateji ve kriz iletişim
politikalarının planlanması, yönetimi ve geliştirilmesi;
çalışanların ve hedef kitlenin daha iyi anlaşılması ve
paydaş ilişkilerinin yönetimi konularında kuruma özel
araştırma ürünleri sunmaktadır. Araştırmacılığımızın bu
boyutu, farklı araçları kullanarak, müşterilerimizin
kurumsal itibarını etkileyen, kamu, tüketici ya da
müşteriler ile ilgili durumları anlayıp aksiyon almalarını
sağlamaktadır; örneğin: yatırımcıların güvenini yeniden
kazanmaya çalışan bir finansal kurum, işgücü moral
olarak zayıflamış global bir firma, grev ile karşı karşıya
olan bir havayolu firması, kendine destek arayan bir
hayır kurumu ya da ürününü ve sunduğu hizmetleri
yeniden konumlandırmak isteyen bir ortaklık.
Sosyal Pazarlama ve Politika Geliştirme
Toplumsal algının ve tutumların gelişimini ve
davranışları etkileyecek tutum değişim sürecinin
anlaşılmasına yönelik geniş bir tecrübeye sahibiz. Bu
bilgi ve tecrübemiz ile sosyal pazarlama kampanyaları
politikalarının geliştirilmesi, iletişimi ve etkinliğinin
ölçümü için kamu yönetimi ve kurumlar ile çalışıyoruz.
Paydaş Memnuniyeti
Belli başlı profesyonel örgütler ve dernekler ile
üyelerinin, müşterilerinin ve diğer paydaşlarının
memnuniyetlerini derinlemesine anlamaya yönelik
çalışmalar yapıyoruz. Bu alandaki analizlerimiz
demografik karşılaştırmaları ve üye olmayanlarla
yürütülen araştırmaları da içeriyor.
15
1
2
Referans Araştırma&Danışmanlık
2014
ARAŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ
• Online görüşme gerçekleştirebilme
kapasitesi
• Stüdyo veya ofislerde derinlemesine görüşmeleri de
içeren kalitatif teknikler
• Telefon ve internet anketlerinde kantitatif uzmanlık
• Referans Araştırma’ya özel “danışma paneli”
oluşturulması, yürütülmesi ve sürekliliğinin sağlanması
• Görüşme ve iş birliği oranlarını artırıcı yaratıcı
yöntemler ve ödüller.
Davranış Ölçümleri ve Tüketim
Müşterilerin hiçbir zaman durağan olmadıkları gibi
sizin işiniz de durağan değildir. Rekabet etmek ve
gerçek Pazar trendlerini diğerlerinden ayırabilmek için
yalnızca neyin satıldığını değil aynı zamanda kimin,
neden satın aldığını da bilmeniz gerekir.
Referans Araştırma Şirketi, kategoriye özgü bilgi içeriği
sağlayarak, pazardaki değişimlere zamanında tepki
gösterebilmenize ve gelecekteki büyümenize yön
vermenize olanak tanıyan Türkiye’nin yegâne hane ve
bireysel panellerini yürütmektedir. Referans Araştırma
ayrıca, farklı pazar koşullarında hareket eden müşteriler
için, müşteriye özel paneller tasarlayarak uygular.
Konsept Testleri ve Yeni ürün Geliştirme
Fikirlerinizi toplantı odasından çıktığı hali ile pazara
sürmeniz riskli ve masraflıdır. Yeni bir fikir ya da
ürününüze yapacağınız gerekli yatırımın geri dönüşünü
sağlamayı garanti altına almak ise paha biçilmez bir
üstünlüktür.
Bizim verilerimiz, sektörünüze adanmış bilgili hizmet
takımları tarafından, tüm kategoriler için aynı anda
olmak yerine kategoriden yukarı doğru da toplanabilir.
Sonuç, markanız için kanıtlanabilir bir rekabet avantajı
sağlayan sizin işiniz için uyarlanmış pazarlama
bilgisidir.
Referans Araştırma’nın gelişkin çözüm ve yöntemleri,
pazara yeni fikir veya ürünler sunma veya mevcut
olanları yeniden düzenleme konusunda karşı karşıya
kaldığınız, size has sorunları çözmeye yöneliktir; bu
sorunların üstesinden gelmenize yardımcı olacak
anlamlı ve doğru bilgileri sağlar. Sektörünüz için en
anlamlı şekilde konsept veya ürününüzü test etmek için
Referans Araştırma ile çalışmanızı öneririz. Referans
Araştırma’nın deneyimlerinin eşliğinde sunulan tekli
değerlendirme (monadic), tekli değerlendirme ve
diğerleri ile karşılaştırma (proto-monadic), eşli
karşılaştırma (paired-comparison), ve ardışık tekli
değerlendirme (sequentialmonadic) testlerinden bir
tanesine karar verin. Sonrasında, geniş bir yalpazeye
sahip araştırma uygulamalarımız size hangi unsurların
müşteri memnuniyetini arttırdığı ve en önemlisinin
hangisi olduğu, niye tüketicinin bir ürünü diğerinin
yerine tercih ettiğini, konumlandırmanın nasıl
değiştirileceği, fiyatlamanın nasıl yapılacağı veya
tüketici ilgisindeki önceliklerin değişip değişmediği gibi
soruların yanıtlarını verebilsin. Ek olarak, amaçlarınız
doğrultusunda geliştirme aşamasındaki ürününüzün
performansını belirleyebilir, ürününüzü rakiplerin
performansı ile kıyaslar, ve gelir ve ilave satış artışını
tahmin edebilirsiniz.
B2B Araştırmaları
Şirketler arasındaki satış, tüketicilere satış yapanlara
nazaran farklı pazarlama problemleri ile karşı
karşıyadır. Kurumsal müşterilerinizi araştırabilmek için
ilgili şirketlerde karar veren esas kişileri belirlemeniz,
aradaki insanları geçerek yoğun iş günlerinde bu
seçimleri yapan kişilere ulaşmanız ve aynı zamanda bu
kişilerle profesyonel ilişkinizi sürekli olarak en üst
seviyede korumanız gerekir
Referans Araştırma olarak günlük işimizin bir parçası
olarak bu konulardaki zorlukların üstesinden gelir ve
sizlerin bu özgün alandaki araştırma hedeflerinizi
gerçekleştirmenizde yardımcı oluruz.
Referans Araştırma’nın “B2B” pazarlama alanındaki
araştırma kapasiteleri arasında aşağıdaki ana unsurlar
sayılabilir:
• Özellikle bu alanda uzmanlaşmış nitelikli saha ekipleri
ile yüz yüze görüşmeler
16
1
2
Referans Araştırma&Danışmanlık
2014
Müşteri Memnuniyeti ve Paydaş Analizi
hizmet konfigürasyonu yapmayı sağlayan kapsamlı
pazar araştırma sistemimiz, Referans Araştırma olarak
bizim için bir övünç kaynağıdır. Sunduğumuz hizmetler
ve sistemler arasında fiyat esnekliği ölçümü, rekabetin
faaliyetlerinin simulasyonu, alternatif pazarlama
planlarının değerlendirilmesi ve karlılığı yüksek
pazar bölümlerinin belirlenmesi ayrıca sayılabilir.
Mutsuz bir müşterinin mutlu bir müşteriden çok daha
fazla insanla tecrübelerini paylaşacağı ve sadece az
sayıda mutsuz müşterinin şirkete ürün veya servis
memnuniyetsizlikleriyle ilgili geri bildirim yapacağı
herkesçe bilinen ve kabul edilen bir gerçektir. Bilinçli
işletmeler hem memnun hem de memnuniyetsiz
müşterilerin şirket için bir fırsat sunduğunun
farkındadır.
Kamuoyu Araştırmaları
Tecrübelerimize dayanarak, ihtiyaç duyduğunuzda ne
yapılması gerektiğini biliyoruz. Bugüne kadar
neredeyse her sektörde grevler, olumsuz yargılar,
hissedar tepkileri ile karşılaşmış olan müşterilerimiz
için kamuoyu araştırmaları ve sorun yönetimi projeleri
üzerinde çalıştık ve itibarlarının geri kazanılmasına
yardımcı olduk. Gerek yeni kurulan gerekse köklü
birçok kurumum konumlandırılmasına yönelik projeler
yürüttük. En ileri araştırma tekniklerini kullanarak,
savunduğumuz konuyu destekledik ve kamuoyu
kabulünü güçlendirdik. Eğitimden sağlığa, tarımdan
finansal hizmetlere, ileri teknolojiden enerjiye, sigara
alışkanlığından obeziteye kadar uzanan pek çok farklı
alanda uzun-vadeli stratejik konuların yönetilmesinde
müşterilerimize yardımcı olduk. Ve her seviyeden kamu
kurum ve kuruluşları– merkezi hükümet, mahalli
idareler ve belediyeler - ve onlara hizmet veren
kuruluşlarla ve kamu teşebbüsleri ile, kamu politikası
analizinden iletişime, kriz yönetiminden itibar
yönetimine kadar pek çok konuda birlikte çalıştık.
Referans Araştırma müşteri ilişkilerini izleme ve analiz
etme, hizmet verdiği işletmelerin müşteri
memnuniyetini sadakat ve karlılığa dönüştürmesine
yardımcı olma konusunda geniş kapsamlı bir deneyime
sahiptir. Referans Araştırma olarak gerek araştırma
tasarımı gerekse analiz yetisi bağlamında, memnuniyet
ve sadakati belirleyen temel etmenleri belirleyecek ve
sizin performansınızı belirlenen bu etmenler
kapsamında değerlendirecek uzmanlığa sahibiz. Belli
başlı profesyonel örgütler ve dernekler ile üyelerinin,
müşterilerinin ve diğer paydaşlarının memnuniyetlerini
derinlemesine anlamaya yönelik çalışmalar yaptık.
Demografik karşılaştırmaları ve üye olmayanlarla
yürütülen araştırmaları da içeren bu alandaki
analizlerimiz, her zaman derinlemesine sektör bilgisine
sahip uzmanlar tarafından yürütülmüş ve sonuca,
aksiyona dönük sonuçlar ve bilgilerle sunulmuştur.
Geleceği Tahmin ve Modelleme
Referans Araştırma özellikle siyaset, politika ve tüketici
eğilimleri ile ilgili kamuoyu araştırmaları ile dünyada
en fazla bilinen firmadır. Kamuoyu araştırmalarında
güvenilen araştırma markası olarak tüm iletişim ve
araştırma sorularınıza cevap veriyoruz.
Pazardaki hızlı değişim karşısında, hiçbir şirket var olan
halini koruyarak değişmeden ayakta kalabilecek güçte
değildir. Rekabeti sürdürebilmek için, işletmeler
yatırımlarından en yüksek kazanımı sağlayacak
şekilde, yeni ürün veya hizmetlerin lansmanlarından
veya mevcut olanların yeniden sunulmasından ve
mevcut ürün ve hizmetleri daha etkili
kılma çabalarından kaynaklanan riskleri
yönetebilmelidir. Rakamlar ve sezgiler bilinçli bir ürün
yönetimi ve geliştirme kararına rehberlik etmekte
yeterli olmayabilir. İhtiyacınız olan şey size rekabet
avantajı sağlayacak derinlemesine analizlerdir.
Tüketici davranışını gelişmiş pazarlama modellemeleri
ve istatistik yöntemleri ile bütünleştiren, böylece
olağanüstü doğrulukta talep tahmini ve etkin ürün ve
17
1
2
Referans Araştırma&Danışmanlık
2014
• Ürün / hizmet kalitesini ve bu kalitenin hedef kitlenize
yeterince ve doğru şekilde sunulup sunulmadığını ve
• Müşteriye yaklaşımı / servis şeklini görmek
mümkündür.
Omnibus
Referans Araştırma tüketici ve perakende omnibus
araştırması sayesinde müşterilerimize hızlı ve güvenilir
sonuçlar üretiyoruz. Omnibus araştırmalarından elde
edilen sonuçları ülke, bölge, şehir ve hatta kategori
kırılımında görmeniz mümkün. Aradığınız sorulara en
hızlı ve güvenilir sonuçları almak istiyorsanız, Referans
Araştırma Omnibus hizmetleri ile tanışmanızı öneririz.
Gizli müşteri çalışmaları günümüzde hizmet veren
personelin düzenli olarak gözlemlenmesi ile kişisel
performansının gelişimi adına kullanılmaktadır. Zira
hizmet noktamızla temas kurmuş mevcut / potansiyel
müşteriyi kaçırmamak adına doğru / eksiksiz / yeterli
bilgi ve hizmet sunumu “eldeki” müşteriyi kaçırmama
her geçen gün artan rekabetin de etkisiyle önemini
artırmaktadır.
Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşlarından
gelen bir çok müşterimiz Referans
AraştırmaOmnibus’una çeşitli sorular katılarak:
• Bir çok konuda kamuoyu yoklaması yapıyor
• Reklam kampanyalarını ölçüyor
• Hedef kriterlerini belirliyor, marka bilinirliklerini ve
marka ve hizmet kullanım alışkanlıklarını gözlemliyor
• Tüketici kitle demografisi çıkartıp, pazar payını
hesaplıyor
• Çeşitli konulardaki yeni tüketici trendini takip ediyor
Gizli müşteri çalışmaları ile Gizli Müşteriler:
• “olayın yaşandığı an” bilgiyi toplar!
• “özel bir göz değil” projenin içeriğine de bağlı olarak
sizin gerçek müşteriniz ile benzer profildedir!
• “özel bir zamanı değil” müşterinizin rutin ziyaret ettiği
herhangi bir an bilgiyi toplar !
• Değerlendirmelerinde öncelikleri ölçüsünde
“objektiftir”.
Omnibus çok hızlı tam hizmet garantisi sunuyor.
Profesyonel araştırma ekibimiz, amacınıza hizmet
edecek araştırma soruları için tecrübesiyle her zaman
yanınızda olacaktır. Veri tablolarımızda yer alan her bir
soru, hedef bölge ve demografik (örneğin; yaş, cinsiyet,
bölge, eğitim ve gelir gibi) özelliklere göre ayrıntılı
olarak raporlanarak müşterilerimize ulaştırılır.
Kullanım- Tutum- Davranış Araştırmaları
Bugünkü pazar şartlarında sağlıklı büyümenin yolu
çoğu firma için tüketiciyi anlamak ve tüketici ile sağlam
temellere dayalı bir ilişki kurabilmekten geçiyor.
Tüketici davranış ve alışkanlıklarını sıcağı sıcağına
takip etmek, büyüklü küçüklü her firmanın kısa ve uzun
vadede istifade edebileceği olanaklar sağlıyor; çünkü
bugünün pazar şartları tüketicisi ile uzun ve dengeli bir
ilişki kurabilen firmalara başarının kapısını aralıyor.
Gizli Müşteri
“Gizli Müşteri” çalışmaları, bir müşteri gözü ile,
karşılaşılan hizmet mekânının ve o alanda hizmet veren
personelin, müşteriye sunduğu hizmet kalitesinin tespit
edilmesini sağlar. Elde edilen verilerle, çalışanların ve
mekânın nasıl geliştirileceği ve böylece daha yüksek
standartlara nasıl ulaşılacağı önerilir.
İşte bu yüzden, pazarda yeni yeni var olmaya başlayan
‘genç’ markalardan, uzun zamandır pazarda varlık
gösteren köklü markalara kadar herkes için pazardaki
gelişmelerden haberdar olmak bir zorunluluk haline
geldi.
Gizli (Gölge) Müşteri çalışmaları ile;
• Hizmet verilen şube / bayi / satış noktası ve personel
etkinliğini
• Gerçekleştirilen her türlü aktivitelerin etkisini
• Potansiyel müşteri kitlesi ile karşı karşıya kalan satış
temsilcilerinin şirket standartlarını uygulayıp
uygulamadığını
Tüketim Davranışları ve Alışkanlıkları araştırmaları,
markanızın pazar içerisindeki konumunu belirlerken
aynı zamanda da sizi başarılı kılan etkenler ile fırsat
niteliği taşıyan özellikleri belirlemenize yardımcı olur.
Markanızı sürekli takibe alarak pazar içerisindeki
değişimini gözlemleyebilir (tracking çalışması),
18
1
2
Referans Araştırma&Danışmanlık
2014
rakipleriniz ile karşılaştırmalı performansınızı takip
edebilir, verdiğiniz reklamların veya marka
konumlandırma faaliyetlerinizin etkisini ölçebilir ya da
segmentasyon çalışmaları sayesinde ürününüzün
gelişimini ve pazarlama faaliyetlerinizin etkisini somut
bir şekilde görebilirsiniz. Güvenilir ve etkin olabilmek
aynı zamanda da geniş üretici ve tüketici kitlesine
erişebilmek için yüz yüze görüşme, telefon görüşmesi
ve internet gibi çeşitli veri toplama teknikleri
kullanıyoruz.
davranışlarının temel belirleyicilerini, altında yatan
nedenleri, fikirleri ve değer yargılarını ise kalitatif
araştırmalarımız ile belirliyoruz. Farklı yöntemleri
entegre olarak sunabildiğimiz için, Referans Araştırma
olarak veri sağlamanın çok daha ötesine geçebiliyor,
yerel veya global ölçekte yol gösterici, anlamlı ve
eyleme dönük sonuçlar ortaya koyuyoruz.
Veri Toplama
Başarılı bir pazar araştırmasının temeli doğru veridir.
Ve, başarılı bir pazar araştırması, ticari başarıyla
sonuçlanan büyük fikirlere öncülük eder.
Veri toplama Referans Araştırma için dikkatle
yürütülen bir süreçtir. Tüm veri toplama yöntemlerini,
benzersiz şirket-içi kalite kontrol aşamaları eşliğinde
yürütüyoruz. Son teknoloji ürünü veri toplama
tekniklerine önemli oranda yatırım yapmakla kalmayıp,
anketörlerimizi de gerek tüketici, gerekse işletmeden
işletmeye pazarlama araştırmalarının gerektirdiği
görüşmeci niteliklerine sahip olabilecek şekilde yoğun
eğitimlerden geçiriyoruz.. Birlikte çalıştığımız saha
destek şirketlerine yüksek kalite standartları supervize
ediyoruz ve kontrolları veri toplama sürecinin doğal bir
parçası olarak kabul ediyoruz. Veri toplamada maliyeti,
kaliteyi ve hızı kontrol altında tutabildiğimiz için de,
size güven duyacağınız sonuçları sunabiliyoruz.
“Focus” grup tartışmalarından omnibus araştırmalarına,
Türkiye’nin tek tüketici panelinden global ölçekteki
paylaşılan araştırmalara, yerinde tüketim panelinden
dağıtım ve perakende ölçümü izleme araştırmalarına
kadar, tüm örneklem seçimi ve veri toplama tekniklerini
kullanabilme kapasitesine sahip olan Referans
Araştırma, size iş ihtiyaçlarınıza uygun en üst kalitede
araştırma çözümlerini sağlar. Yüzyüze anket, bilgisayar
destekli telefon görüşmesi (CATI), hanehalkı paneli,
bilgisayar destekli yüzyüze anket (CAPI) ve İnternet
(web) portföyümüzde yer alan kantitatif veri toplama
yöntemleridir. İstanbul’la birlikte dört ilde saha
ofislerimiz, 31 ilde yerleşik saha personelimiz,
İstanbul’da merkezi yerlerde bilgisayarlarla donatılmış
anket stüdyolarımız bulunur. Tüketici tutum ve
19
1
2
Referans Araştırma&Danışmanlık
2014
ARAŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ
Saha Çalışması, soru formunun oluşturulmasından, elde
edilen verilerin proje grubuna elektronik ortam da
teslimi anına kadar süren, hem operasyon el hem de
masa başı çalışmaları içeren, faaliyetler bütünüdür.
ister o anda istenirse daha sonraki bir zamanda
müşteriye sunulmaktadır. Hane ve mobil telefon
kullanım oranının oldukça yaygın olduğu ve giderek
arttığı ülkemizde CATI aynı zamanda ekonomik bir veri
toplama yöntemi olarak dikkat çekmektedir
Saha Çalışmalarımızda Kullanılan Bilgi Toplama
Yöntemleri
-
-Yüz yüze (rassal örnekleme)
CAPI
Bilgisayar yardımlı yüz yüze görüşmelerle veri toplama
tekniğidir.
Ana kütle belli ise veri tabanından bilgisayar yardımı ile
görüşülecek kişiler belirlenmektedir.
-
Omnibüs, kamuoyu araştırmaları, gibi ana kütlesi belli
olmayan çalışmalarda bilgisayar yardımı ile il, ilçe,
mahalle, sokak belirlenip görüşmeler yapılmaktadır.
Gizli Müşteri
Bayi, şube, acente gibi satış noktalarında verimliliği
ölçmek amacıyla, satış noktalarındaki temsilcilerle
müşteri gibi görüşerek ürün veya hizmet hakkında bilgi
almak suretiyle sağlanan veri toplama tekniğidir.
-Yüz yüze(kotalı örnekleme)
-
Çalışmanın türüne ve uygulanacak modellerin niteliğine
göre, rassallığın tam sağlanamadığı durumlarda
gerçekleştirilen çalışmalarda kullanılan veri toplama
yöntemidir. Kurumsal müşterilerde yapılan
araştırmaların çoğunluğu kotalı örnekleme yöntemi ile
yapılmaktadır. Elde edilen veriler ana kütle de belirli
olan ya da tahmin edilen müşteri dağılımına, satış
rakamları oranlarına göre ağırlıklandırılarak analiz
edilmektedir.
Derinlemesine Görüşme
Kamuoyu önderleri ve ilgilenilen konunun uzmanları,
ürün, hizmet, sektörel yada istenilen herhangi bir konu
hakkında detaylı bilgilerin alındığı görüşme tekniğidir.
-
Focus Group (Grup Tartışmaları):
Araştırmanın kapsamı ve hedeflenen amaca göre
toplumun çeşitli kesimlerinden 4-8 kişilik gruplar
halinde bir moderatör aracılığıyla gerçekleştirilen veri
toplama tekniğidir.
-Yüz yüze (adresli):
Müşteri memnuniyeti veya B2B araştırmalarda üst
düzey yöneticiler, firma sahipleri veya mevcut
müşteriler gibi spesifik örneklemlerde derinlemesine
analizlerin gerektiği çalışmalarda tercih edilen araştırma
yöntemidir.
-
- CATI
-
CATI Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesidir
Posta aracılığıyla fikirlerine başvurulması planlanan
kişilerden veri toplama tekniğidir.
B2BGörüşmeler
Kurumsal araştırmalarda derinlemesine görüşme
yönteminde açık uçlu sorular yardımıyla yorumların
alındığı veri toplama tekniğidir.
CATI istasyonunun birincil amacı en hızlı ve kapsamlı
şekilde araştırma çalışmalarını gerçekleştirmek ve
raporlamaktır. CATI sistemi içinde elektronik anket
formu oluşturma, anket akışı, veri analizi ve raporlama
kısımlarından oluşan yazılımlar mevcuttur. Ayrıca
anket formlarının tümü yazılım ile kontrol edildiğinden
hata payı da en aza indirgenmiş olmaktadır. Tüm
görüşmeler, anında ses kayıt cihazına aktarıldığından
-
Mektup ile
Masa başı Çalışmaları
Çeşitli kurum ve kuruluşların daha önce yapmış olduğu
çalışmalar ve yayınlar kullanılarak yapılan veri toplama
tekniğidir.
20
Referans Araştırma&Danışmanlık
2014
Referanslarımız
Belediyeler ve Siyasi Partiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bursa Ak Parti İL Başkanlığı
Eskişehir Ak Parti İl Başkanlığı
Bursa Büyükşehir
Belediyesi
Kamu kurumları ve İş Dünyası
Osmangazi Belediyesi
Yıldırım Belediyesi
• Media Market
İnegöl Belediyesi
• İşkur
Gemlik Belediyesi
• Kızılay
Orhangazi Belediyesi
• Bursa İl Özel İdaresi
Karacabey Belediyesi
• Besaş
Mustafakemalpaşa
• Matlı Yem
Belediyesi
• Hepkar İnşaat
Orhaneli Belediyesi
• Mariza Fastfood
Kestel Belediyesi
• BigMamas
Gönen Belediyesi
Ayvalık Belediyesi
Balıkesir Belediyesi
REFERANS ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK
Adres: İhsaniye Mah. Kartallar Sk. Atalay6 Sitesi B Blok Kat:7 Daire:14
Nilüfer/ BURSA
Tel: 0(224) 2458777
E-posta: [email protected]
2014
Araştırma Firmaları
•
•
•
•
•
Pollmark
Denge
Barem Research
AC Nielsen
İpsos Kmg
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
3 732 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content