close

Enter

Log in using OpenID

2014-6 Esas - Satış İlanı

embedDownload
T.C.
ERZİNCAN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2014/6 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Erzincan, Üzümlü, 430 Parsel, Köyönü Mevkii, Pişkidağ Köyü, sulu tarla vasfında, 25-30 yaşlarında
12 kaysı, 4 ceviz, 2 elma, 2 kiraz, 1 armut, 50 adet verime yatmamış 5 yaşında elma fidanı vardır,
Yüzölçümü
: 2.190 m2, İmar Durumu : Var, Kıymeti
: 15.159,04 TL, KDV Oranı
Kaydındaki Şerhler
: Tapu kaydındaki şerhler
1. Satış Günü
: 24/02/2015 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü
: 24/03/2015 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri
: Erzincan (Sulh Hukuk Mahkemesi)Satış Memurluğu
: %18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Erzincan, Üzümlü, 421 Parsel, Köyönü Mevkii, Pişkidağ Köyü, sulu tarla vasfında, 25-30 yaşlarında
12 kaysı, 13 armut, 2 elma, 60 kavak ağacı vardır,Yüzölçümü
: 4.360 m2, İmar Durumu
Kıymeti
: 20.888,75 TL, KDV Oranı: %18,Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü
: 24/02/2015 günü 14:10 - 14:20 arası
2. Satış Günü
: 24/03/2015 günü 14:10 - 14:20 arası
Satış Yeri
: Erzincan (Sulh Hukuk Mahkemesi)Satış Memurluğu
: Var
: Tapu kaydındaki şerhler
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Erzincan, Üzümlü, 790 Parsel, Yukarıbağlar Mevkii, Pişkidağ Köyü, üzüm bağı vasfında, hali
hazırda üzüm bağı olarak kullanılmaktadır, Yüzölçümü
: 3.300 m2, Kıymeti
:
33.660,00 TL,KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler
: Tapu kaydındaki şerhler
1. Satış Günü
: 24/02/2015 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü
: 24/03/2015 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri
: Erzincan (Sulh Hukuk Mahkemesi)Satış Memurluğu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Erzincan, Üzümlü, 429 Parsel, Köyönü Mevkii, Pişkidağ Köyü, sulu tarla vasfında, 25-30 yaşlarında
14 kaysı, 1 armut, 64 elma, 16 kiraz, 7 ceviz, 4 dut ağacı vardır, Yüzölçümü
: 5.910 m2,İmar Durumu
Kıymeti
: 43.231,59 TL, KDV Oranı: %18, Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü
: 24/02/2015 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü
: 24/03/2015 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri
: Erzincan (Sulh Hukuk Mahkemesi)Satış Memurluğu
: Var,
: Tapu kaydındaki şerhler
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Erzincan, Üzümlü, 851 Parsel, Karbaşı Mevkii, Pişkidağ Köyü, üzüm bağı vasfında, üzüm bağı
olarak kullanılıyor, 25-30 yaşında 10 kaysı, 2 ceviz ve 1 elma ağacı bulunmaktadır, Yüzölçümü
: Var, Kıymeti
: 61.612,83 TL, KDV Oranı
: 5.750 m2 İmar Durumu
: %18, Kaydındaki Şerhler
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
: Tapu kaydındaki şerhler
1. Satış Günü
: 24/02/2015 günü 14:40 - 14:50 arası
2. Satış Günü
: 24/03/2015 günü 14:40 - 14:50 arası
Satış Yeri
: Erzincan (Sulh Hukuk Mahkemesi)Satış Memurluğu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Erzincan, Üzümlü, 415 Parsel, Köyönü Mevkii, Pişkidağ Köyü, sulu tarla vasfında, 25-30 yaşlarında
8 kaysı ağacı vardır,Yüzölçümü
: 1.600 m2,İmar Durumu
:Var, Kıymeti
: 6.670,96 TL, KDV Oranı
: %18, Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki şerhler
1. Satış Günü
: 24/02/2015 günü 14:50 - 15:00 arası
2. Satış Günü
: 24/03/2015 günü 14:50 - 15:00 arası
Satış Yeri
: Erzincan (Sulh Hukuk Mahkemesi)Satış Memurluğu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Erzincan, Üzümlü, 313 Parsel, Pervantepe Mevkii, Pişkidağ Köyü, sulu tarla vasfındadır,
Yüzölçümü
: 7.500 m2,Kıymeti:17.475,00 TL,KDV Oranı:%18,Kaydındaki Şerhler
:
Tapu
kaydındaki şerhler
1. Satış Günü
: 24/02/2015 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü
: 24/03/2015 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri
: Erzincan (Sulh Hukuk Mahkemesi)Satış Memurluğu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Erzincan, Üzümlü, 419 Parsel, Köyönü Mevkii, Pişkidağ Köyü, sulu tarla vasfında, 25-30 yaşlarında
2 kaysı, 3 elma ağacı vardır, Yüzölçümü
: 3.550 m2, İmar Durumu
: Var,Kıymeti
:
14.205,73
TL
KDV Oranı
: %18, Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki şerhler
1. Satış Günü
: 24/02/2015 günü 15:10 - 15:20 arası
2. Satış Günü
: 24/03/2015 günü 15:10 - 15:20 arası
Satış Yeri
: Erzincan (Sulh Hukuk Mahkemesi)Satış Memurluğu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Erzincan, Üzümlü, 366 Parsel, Pervantepe Mevkii, Pişkidağ Köyü, sulu tarla vasfında olup, 10 kaysı
ağacı vardır,Yüzölçümü
:11.150 m2,Kıymeti: 43.840,70 TL,KDV Oranı: %18,Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki şerhler
1. Satış Günü
: 24/02/2015 günü 15:20 - 15:30 arası
2. Satış Günü
: 24/03/2015 günü 15:20 - 15:30 arası
Satış Yeri
: Erzincan (Sulh Hukuk Mahkemesi)Satış Memurluğu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve
satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat
mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,
KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale
feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif
ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir
örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2014/6 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/10/2014
ÇİĞDEM SEÇİLMİŞ
Satış Memuru
70149
e-imzalıdır.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
122 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content