close

Enter

Log in using OpenID

ESİ DENİZLİ PAMUKKALE (HİERAPOLİS) ÖRENYERİ

embedDownload
T.C. DİDİM(YENİHİSAR) İCRA DAİRESİ
T.C.
ANKARA
2014/461 TLMT.
22.İCRA DAİRESİ
2010/2543 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılması karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NOʼLU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Ankara İli, Altındağ ilçesi, Karapürçek mah., 22587 ada, 2 parselde kayıtlı 1. bodrum kat 3 bağımsız
bölüm numaralı 104/4750 arsa paylı, konut vasıflı taşınmazdır. Daire; antre, 2 oda, mutfak, banyo, wc ve 1 adet balkondan ibarettir.
Net faydalı alanı 79 m2 olarak hesaplanmıştır. Özellikleri yazılı taşınmaz bir borç nedeniyle açık arttırma suretiyle satılacaktır.
Adresi
: Karapürçek Mah. 397. Cad. İmarkent Sitesi No:31. Bodrum Kat No:3 Altındağ / Ankara
Arsa Payı
: 104/4750
Kıymeti
: 75.000,00TL
KDV Oranı
: %1
1.Satış Günü
: 11/08/2014 günü 09:45 - 09:55 arası
2.Satış Günü
: 11/09/2014 günü 09:45 - 09:55 arası
Satış Yeri
: ANKARA ADLİYESİ 2 NOLU MEZAT SALONU SIHHIYE/ ANKARA
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün ve sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20ʼsi oranında nakit pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat
mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,
1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını
dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunuʼnun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği
gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatına kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2010/2543 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 19/06/2014
B.: 9177 www.bik.gov.tr
İLAN
T.C. GERCÜŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Gercüş- Ilısu- Cizre- Sınır Enerji İletim Hattı Projesi Tesisleri için Enerji Tabii Kaynaklar
Bakanlığı'nın 18/05/2011 tarih ve 1438 sayılı onay yazısı ile onaylanarak kesinleşen kamu yararı kararı
gereğince Gercüş- Ilısu- Cizre- Sınır Enerji İletim Hattı projesi alanına isabet eden kamulaştırmaya tabi
tutulan ekli planda belirtilen taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca
kamulaştırması ve TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tescili için TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından
taşınmazların malikleri aleyhine Mahkememizde dava açıldığı, taşınmazlar için mahkemece tespit edilecek
Kamulaştırma bedeli karşılığında TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verileceği ve taşınmazlar için
Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Gercüş Ziraat Bankası'na depo edileceği 4650 Sayılı
Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereği ilan olunur.
GERCÜŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDE DERDEST OLAN KAMULAŞTIRMA DAVA DOSYALARI İLE
İLGİLİ LİSTE :
ESAS NO
MEVKİİ-YER
DAVALI
Ada-Parsel Kam. Alan Niteliği
2014/35
Gercüş-Bağlarbaşı Abdulkadir Yıldırım,
Mahallesi
Halime Yıldırım,
Mehmet Nurallah Yıldırım,
Mehmet Tevfik Yıldırım,
Saime Yıldırım,
Süleyman Yıldırım,
Nure Yıldırım,
Hüseyin Yıldırım,
Meryem Yıldırım,
Hava Yıldırım,
140-46
140-47
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
3016,72
276,15
Tarla
Tarla
B.: 31074 www.bik.gov.tr
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin satış
ilanı ilgililerin adreslerine gönderilmiş olup, adreslerde tebliğ
yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler içinde iş bu satış ilanı İlanen
Tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. Satılmasına karar verilen
taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
Taşınmaz Özellikleri: Aydın İl, Didim İlçe, 3001 Parsel, Didim Mah.
Kovela Mevkii, Taşınmaz Arsa vasfında olup, boş olduğu, % 40 oturum
hakkı olan 2 katlı yapılaşma hakkı vardır. Denize sıfır konumdadır.
Çevresel Özellikleri: Denizli Öğretmenler Sitesi içinde olup, Didim'in
nezih sitelerinden birindedir. Sitede yaz kış yaşayan insanlar
bulunmaktadır. Didim merkeze 4 km, Altınkum'a 8 km. mesafededir.
Belediye hizmetlerinden kısmen yararlanmaktadır.
Adresi
: Denizli Öğretmenler Sitesi Didim / AYDIN
Yüzölçümü
: 208 m2
İmar Durumu
: İmar planında A-2 katlı konut alanıdır.
Kıymeti
: 90.000,00 TL (Borçlunun 1/2 hissesi)
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapudan alınır
1. Satış Günü
: 27/08/2014 günü 11:50- 11:55 arası
2. Satış Günü
: 22/09/2014 günü 11:50 - 11:55 arası
Satış Yeri
: İtfaiye toplantı salonu, Otogar karşısı DİDİM
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçlıanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki bcşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da
malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında
pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim
masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler
ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp
daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep
olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsildi mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede
açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/461 Tlmt.
sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
karşılık gelmektebir.
B.: 44010 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
DENİZLİ PAMUKKALE
(HİERAPOLİS) ÖRENYERİ
GÜNEY VE KUZEY KAPISI
OTOPARK ALANI
İLAN METNİ
1- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pamukkale (Hierapolis)
Örenyeri Güney ve Kuzey Kapısında bulunan otopark
alanını, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye
İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) tarafından
06.08.2014 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat
10:00'da yapılacak ihale ile işletilmek üzere kiraya
verilecektir.
2- İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a
maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez
Müdürlüğünün Cumhuriyet Bulvarı Doğanbey Mah.
No:4 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde bulunan
Mehmet YURTSEVEN toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhale konusu ticari ünitenin kira süresi 3 (Üç) yıl olup,
sözleşmenin imzalanmasını müteakip yer teslimi
yapılacaktır.
4- Otoparkın tahmin edilen aylık kira bedeli
61.250,00 TL, üç yıllık toplam kira bedeli ise
2.205.000,00 TL'dir. İhalenin geçici teminat miktarı
66.150,00 TL'dir.
5- İhale dokümanı DÖSİMM'in T.C. Ziraat Bankası
Ankara Kamu Girişimci şubesi nezdinde bulunan
3483170-5194 ya da TR 370001002533034831705194
IBAN numaralı hesabına 250,00 TL yatırılması
karşılığında Döner Sermaye İşletmesi Merkez
Müdürlüğü Gelirler ve Bütçe Müdürlüğünden temin
edilecektir.
6- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan
Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte
bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve aşağıda belirtilen
belgeleri ibraz etmek şarttır.
6.1- İhale üzerinde sonuçlanan isteklilerin sözleşme
aşamasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile
gerçekleştirmiş olduğu iş ve işlemlere ilişkin herhangi
bir borcu bulunmaması gerekmektedir. Tespiti halinde
adına yapılan ihale iptal edilerek geçici teminatı idare
adına gelir kaydedilir.
6.2- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek;
6.3- Geçici teminatı yatırmış olmak;
6.4- Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı
olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret
veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile
kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği
temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik
edilmiş vekâletnameyi vermek;
6.5- Şartnamenin satın alındığına ilişkin alındı
makbuzu,
6.6- Her sayfası onaylanmış şartname örneği,
6.7- Vergi ve SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili
makamlardan alınmış belgeyi sunmak.
B.: 43922 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
52 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content