close

Enter

Log in using OpenID

38887-38902

embedDownload
T.C. ERZİN İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/51 TLMT.
Örnek No: 25*
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı
taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın
tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla
olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan
on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda
teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği,
mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra
dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 05/06/2014
1. İhale Tarihi: 09/07/2014 günü, saat 14:00 - 14:10 arası.
2. İhale Tarihi: 24/07/2014 günü, saat 14:00 - 14:10 arası.
İhale Yeri: Hürriyet Mah. Hanifi Soylu Bulv. No:2 Erzin/HATAY ONUR OTOPARKI
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
125.000,00
1 %18 31P9526 Plakalı, 2012 Model, ISUZU Marka, S801 -NOVO Tipli, 913112 Motor
No'lu, NNAM0LTLN02000068 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Motor Hacmi
5193 cm3, Rengi Beyaz, Euro 5 motor,
1. İhale Tarihi: 09/07/2014 günü, saat 14:20 - 14:30 arası.
2. İhale Tarihi: 24/07/2014 günü, saat 14:20 - 14:30 arası.
İhale Yeri: Hürriyet Mah. Hanifi Soylu Bulv. No:2 Erzin/Hatay Onur Otoparkı
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
2
52.500,00
1 %18 31P8466 Plakalı, 2005 Model, OTOKAR/MAGIRUS Marka, N.N 145 S/27 AC
SULTAN/S Tipli, 00970255 Motor No'lu, NLR13C02A5A001509 Şasi No'lu, Yakıt
Tipi Dizel, Motor Hacmi 4764 cm3, Rengi Beyaz,
1. İhale Tarihi: 09/07/2014 günü, saat 14:40 - 14:50 arası.
2. İhale Tarihi: 24/07/2014 günü, saat 14:40 - 14:50 arası.
İhale Yeri: Hürriyet Mah. Hanifi Soylu Sok. No: 2 Erzin/Hatay Onur Parkı
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
3
130.000,00
1 %18 31P9533 Plakalı, 2012 Model, ISUZU Marka, S801 -NOVO Tipli, 928771 Motor
No'lu, NNAM0LTLN02000086 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Motor Hacmi
5193 cm3, Rengi Beyaz, Euro 5 motor.
1. İhale Tarihi: 09/07/2014 günü, saat 15:00 - 15:10 arası.
2. İhale Tarihi: 24/07/2014 günü, saat 15:00 - 15:10 arası.
İhale Yeri: Hürriyet Mah. Haifi Soylu Bulvarı No:2 Erzin/Hatay -Onur Otoparkı
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
4
128.000,00
1 %18 31P9528 Plakalı, 2012 Model, ISUZU Marka, S801 NOVO Tipli, 940489
Motor No'lu, NNAM0LTLN02000110 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Motor
Hacmi 5193 cm3, Rengi Beyaz, Euro 5 motor,
1. İhale Tarihi: 09/07/2014 günü, saat 15:20 - 15:30 arası.
2. İhale Tarihi: 24/07/2014 günü, saat 15:20 - 15:30 arası.
İhale Yeri: Hürriyet Mah. Hanifi Soylu Bulv. No:2 Erzin/Hatay -Onur Otoparkı
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
5
128.000,00
1 %18 31P9527 Plakalı, 2012 Model, ISUZU Marka, NOVO Tipli, 956253 Motor No'lu,
NNAM0LTLN02000137 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Motor Hacmi 5193 cm3,
Rengi Beyaz, Euro 5 motor,
(İİK m.114/1, 114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 38887- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. HASSA İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2012/65 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Hatay İl, Hassa İlçe, 487 Parsel No, KEPİR MEVKİİ Mahalle/Mevkii, DEMREK KÖYÜ Köyü, Hatay ili Hassa ilçesi Demrek
Köyü Kepir Mevkiinde bulunan 487 parsel numaralı taşınmaz tarla vasfında olup toplam yüzölçümü 42.100,00 M2'dir. Söz konusu
taşınmazın 1/2'si borçlu Emine Çil'e ait olup bu kısım satışa konudur. Buna isabet eden yüzölçümü ise 21.050,00 m2'dir. Taşınmaz killi-tınlı
toprak yapısında, Drenaj problemi olmayan, 80-90 cm toprak profil derinliği olan, %1-2 eğime sahip, taş oranı %1-2, organik maddece orta
derecede zengin, sulama imkanı olan II. sınıf tarım arazisi vasfındadır.
Adresi: Demrek Mahallesi
Yüzölçümü: 21.050,00 m2
Arsa Payı:
İmar Durumu:
Kıymeti: 130.320,50 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Diğer: 3083 sy. Sulama Alanl. Arazi Düz. Dair Trm. Ref.Kan. Uyg. Alan. İçr.old.kısıtlı 27/02/2013 tr 446 y
1. Satış Günü: 29/08/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü: 23/09/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri: HASSA HÜKÜMET KONAĞI GİRİŞİ ÖNÜ Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu
vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı
ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını
dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile
son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt
faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği
gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/65
Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 05/06/2014
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
(Bas›n: 38902- www.bik.gov.tr)
gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
733 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content