close

Enter

Log in using OpenID

Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu T

embedDownload
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 38.43
Ekonomik Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
GİDERLER HESABI
830
01
830
01
01
830
01
01
01
830
01
01
01
830
01
01
02
830
830
01
01
02
01
01
03
830
01
01
03
830
01
01
04
830
830
01
01
04
01
01
05
830
01
01
05
830
01
02
830
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
01
01
01
01
01
02
01
830
01
02
01
01
830
01
02
01
04
830
01
03
830
01
03
01
830
830
01
03
01
01
03
03
830
01
03
03
830
01
03
05
01
01
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
13.064.468,02
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
PERSONEL GİDERLERİ
10.945.622,15
800 03
MEMURLAR
10.696.314,09
800 03
01
Temel Maaşlar
4.512.268,92
800 03
01
01
Temel Maaşlar
4.512.268,92
800 03
01
01
01
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
Zamlar ve Tazminatlar
3.790.234,50
800 03
800 03
01
01
02
Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri
01
02
Zamlar ve Tazminatlar
3.790.234,50
Ödenekler
2.148.078,58
800 03
01
02
29
01
02
31
Ödenekler
2.148.078,58
800 03
800 03
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen
Gelirler
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
01
02
33
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
800 03
800 03
01
02
99
Diğer hizmet gelirleri
06
800 03
06
01
800 03
06
01
01
Lojman Kira Gelirleri
800 03
800 04
06
01
99
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
800 04
02
800 04
02
01
800 04
800 04
02
01
04
800 04
04
01
800 04
04
01
Sosyal Haklar
243.133,69
Sosyal Haklar
243.133,69
Ek Çalışma Karşılıkları
2.598,40
Ek Çalışma Karşılıkları
2.598,40
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
Ay:
96.628,44
Ücretler
96.628,44
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel
Ücretleri
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin
Ücretleri
İŞÇİLER
91.128,44
5.500,00
17.423,78
Ücretler
8.247,04
Sürekli İşçilerin Ücretleri
8.247,04
Sosyal Haklar
1.293,54
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
1.293,54
Ödül ve İkramiyeler
7.883,20
26/02/2015 15:15
800 05
800 05
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
4.474.257,71
297,00
200,00
97,00
4.473.960,71
362.996,10
3.980.805,91
119.558,70
10.600,00
Kira Gelirleri
18.030,70
Taşınmaz Kiraları
18.030,70
9.035,70
8.995,00
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler
7.767.445,09
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil
İdarelerden Alınan Bağış ve
6.749.000,00
Cari
6.749.000,00
Hazine yardımı
6.749.000,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım
ve Bağışlar
1.018.445,09
Cari
1.018.445,09
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve
Yardımlar
Diğer Gelirler
01
12.732.933,49
4.492.288,41
Hizmet Gelirleri
03
Cari Yıl (N)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Mal Satış Gelirleri
01
1
Faiz Gelirleri
1.018.445,09
473.199,99
85.145,95
Sayfa 1 / 4
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 38.43
Ekonomik Kodlar
05
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
830
01
03
01
04
830
01
04
01
830
01
04
01
04
830
01
04
01
05
830
01
04
01
90
01
01
05
830
01
05
01
830
830
01
05
01
830
02
01
830
02
01
06
830
830
02
01
06
02
01
06
830
02
02
830
02
02
04
830
830
02
02
04
02
02
06
830
02
02
06
830
830
02
02
06
02
03
830
02
03
04
830
02
03
04
04
02
02
03
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
09
800 05
800 05
01
09
01
Kişilerden Alacaklar Faizleri
01
09
03
Mevduat Faizleri
800 05
02
800 05
02
06
02
06
57.428,14
800 05
800 05
09
Ücret ve Diğer Ödemeler
57.428,14
800 05
09
01
Öğrenci Harçlıkları
7.883,20
Ücretler
77.827,70
657 S.K. 4/C Kaps.Çalışanlara Yapılacak
Ödemeler
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin
Ücretleri
Diğer Geçici Personele Yapılacak
Ödemeler
Diğer Personel
56.892,10
19.950,00
985,60
16
381.392,03
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
381.392,03
Diğer Çeşitli Gelirler
6.662,01
Diğer Çeşitli Gelirler
6.662,01
09
01
06
Kişilerden Alacaklar
1.855.325,93
800 05
09
01
99
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli
Gelirler
Memurlar
1.818.616,40
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
1.117.389,09
02
Sağlık Primi Ödemeleri
701.227,31
Sözleşmeli Personel
19.808,24
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
19.285,74
02
Sağlık Primi Ödemeleri
Sosyal Güvenlik Kurumuna
26/02/2015 15:15
759,98
12.732.933,49
110,00
19.698,24
İşsizlik Sigortası Fonuna
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
5.902,03
110,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna
İşsizlik Sigortası Fonuna
331,47
84.814,48
Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar
800 05
İşsizlik Sigortası Fonuna
85.145,95
381.392,03
57.428,14
İşsizlik Sigortası Fonuna
Cari Yıl (N)
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri
1.818.616,40
01
Diğer Faizler
1
77.827,70
Sosyal Güvenlik Kurumuna
01
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
01
İşçiler
06
Ay:
800 05
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
GEÇİCİ PERSONEL
830
830
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
412,50
3.857,37
342,91
342,91
3.514,46
Sayfa 2 / 4
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 38.43
Ekonomik Kodlar
830
830
02
03
06
02
04
830
02
04
04
830
02
04
04
830
02
04
06
830
830
02
04
06
02
04
06
830
02
05
830
02
05
06
830
830
02
05
06
830
03
02
830
03
02
02
830
830
03
02
02
03
02
03
830
03
02
03
830
03
02
06
830
03
02
06
830
03
03
830
03
03
01
830
03
03
01
830
03
04
830
03
04
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Geçici Personel
İşsizlik Sigortası Fonuna
01
İşsizlik Sigortası Fonuna
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
19,71
19,71
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
11.099,98
02
Sağlık Primi Ödemeleri
03
01
03
01
01
73,92
1.850,31
Sosyal Güvenlik Kurumuna
1.850,31
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
1.850,31
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
263.519,94
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
257.922,35
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
431,19
Su Alımları
431,19
Enerji Alımları
256.949,56
Elektrik Alımları
256.949,56
Özel Malzeme Alımları
541,60
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve
Temrinlik Malzeme Alıml
Yolluklar
541,60
765,30
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
765,30
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
765,30
Görev Giderleri
Yasal Giderler
26/02/2015 15:15
Cari Yıl (N)
11.193,61
11.173,90
01
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
3.514,46
Sosyal Güvenlik Kurumuna
Diğer Personel
02
Ay:
870,55
870,55
Sayfa 3 / 4
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 38.43
Ekonomik Kodlar
830
830
03
04
02
03
05
830
03
05
02
830
03
05
02
830
03
05
02
830
03
05
03
830
03
05
03
830
03
05
09
830
03
05
09
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
04
Ay:
Ekonomik Kodlar
3.961,74
Haberleşme Giderleri
2.162,10
02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
2.089,10
03
Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet
abonelik ücretleri dahi
Taşıma Giderleri
03
73,00
150,00
150,00
Geçiş Ücretleri
Diğer Hizmet Alımları
1.649,64
Kurslara Katılma Giderleri
1.649,64
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
26/02/2015 15:15
Cari Yıl (N)
870,55
Mahkeme Harç ve Giderleri
Hizmet Alımları
04
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
(A- D):
13.064.468,02
12.732.933,49
331.534,53
Sayfa 4 / 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
67 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content