close

Enter

Log in using OpenID

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

embedDownload
TABLO 1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Adı :
Kurum Kodu :15.75
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
Cari Yıl (N)
1.077.021.420,57
830
01
830
01
01
830
01
01
830
830
01
01
01
01
01
02
830
01
01
02
830
01
01
03
830
830
01
01
03
01
01
04
830
01
01
04
830
01
01
05
830
830
01
01
05
01
01
01
05
02
830
01
01
06
830
830
01
01
06
01
01
09
830
01
01
09
830
01
02
830
01
02
01
830
830
01
02
01
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
01
02
01
02
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri
830
830
01
02
01
90
Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
01
02
02
830
01
02
02
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatla
28.527,68
830
830
01
02
02
02
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazmina
135.411,59
01
02
02
90
Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
374.698,91
830
01
02
03
Ödenekler
253.480,35
830
830
01
02
03
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
01
02
03
02
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ödenekleri
830
01
02
03
90
Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
01
01
01
01
01
Personel Giderleri
871.214.416,17
Memurlar
810.642.531,38
Temel Maaşlar
501.854.305,67
Temel Maaşlar
501.854.305,67
Zamlar ve Tazminatlar
280.665.813,99
Zamlar ve Tazminatlar
280.665.813,99
Ödenekler
10.605.306,80
Ödenekler
10.605.306,80
Sosyal Haklar
17.475.205,33
Sosyal Haklar
17.475.205,33
01
7.754,50
Ek Çalışma Karşılıkları
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri
17.764,30
Ödül ve İkramiyeler
13.838,91
Ödül ve İkramiyeler
13.838,91
2.541,88
Diğer Giderler
01
2.541,88
Diğer Giderler
Sözleşmeli Personel
25/02/2015 15:27
25.518,80
Ek Çalışma Karşılıkları
Ücretler
52.558.116,98
50.963.352,02
2.235.622,68
47.048.784,70
1.678.944,64
538.638,18
Zamlar ve Tazminatlar
3.000,00
247.720,35
2.760,00
Sayfa 1 / 4
TABLO 1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Adı :
Kurum Kodu :15.75
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Cari Yıl (N)
728.987,89
830
01
02
04
830
01
02
04
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
830
830
01
02
04
02
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
01
02
04
90
Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
830
01
02
06
830
830
01
02
06
01
02
09
830
01
02
09
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
60,00
830
830
01
02
09
02
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Diğer Giderl
66.578,21
01
02
09
90
Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
830
01
03
830
01
03
01
830
830
01
03
01
01
Sürekli İşçilerin Ücretleri
01
03
01
02
Geçici İşçilerin Ücretleri
830
01
03
02
830
830
01
03
02
01
03
02
830
01
03
03
830
830
01
03
03
01
03
03
830
01
03
04
830
830
01
03
04
01
03
04
830
01
03
05
830
830
01
03
05
01
03
05
830
01
03
09
830
830
01
03
09
01
03
09
830
01
04
830
01
04
01
830
830
01
04
01
01
Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
01
04
01
02
Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretle
Sosyal Haklar
01
663.575,58
10.955,28
Ödül ve İkramiyeler
4.202,33
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiy
4.202,33
69.456,21
Diğer Giderler
İşçiler
Ücretler
2.818,00
5.578.639,60
3.011.964,53
2.914.448,25
97.516,28
İhbar ve Kıdem Tazminatları
584.548,96
01
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı
569.433,49
02
Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı
15.115,47
Sosyal Haklar
695.330,07
01
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
665.921,44
02
Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
29.408,63
Fazla Mesaileri
101.035,06
01
Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
100.702,42
02
Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
332,64
Ödül ve İkramiyeler
1.149.852,95
01
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
1.147.382,95
02
Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
2.470,00
Diğer Ödemeler
35.908,03
01
Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
34.365,60
02
Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
1.542,43
Geçici Personel
25/02/2015 15:27
54.457,03
Ücretler
2.375.269,12
2.363.177,57
25.088,72
206.827,19
Sayfa 2 / 4
TABLO 1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Adı :
Kurum Kodu :15.75
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
01
04
01
04
830
830
01
04
01
90
01
04
03
830
01
04
03
830
01
05
830
01
05
01
830
830
01
05
01
830
02
01
830
02
01
06
830
830
02
01
06
02
01
06
830
02
02
830
02
02
04
830
830
02
02
04
02
02
06
830
02
02
06
830
830
02
02
06
02
03
830
02
03
04
830
02
03
04
830
02
03
06
830
830
02
03
06
02
03
06
830
02
04
830
02
04
04
830
830
02
04
04
02
04
06
830
02
04
06
04
05
02
657 Sayılı kanunun 4/C Kapsamında çalışanlara Yapılacak
Ödem
Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler
2.125.975,82
5.285,84
Sosyal Haklar
12.091,55
657 S. Kan. 4/c Mad. Kapsamında Çalışanların Sosyal
Hakları
Diğer Personel
12.091,55
59.859,09
Ücret ve Diğer Ödemeler
59.859,09
Yurtdışı Öğrenimde Ödenen Aylıklar
59.859,09
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
198.165.104,69
Memurlar
190.809.611,57
Sosyal Güvenlik Kurumuna
190.809.611,57
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
117.755.270,37
02
Sağlık Primi Ödemeleri
73.054.341,20
Sözleşmeli Personel
6.129.579,25
7.363,74
İşsizlik Sigortası Fonuna
01
7.363,74
İşsizlik Sigortası Fonuna
Sosyal Güvenlik Kurumuna
6.122.215,51
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
4.012.047,40
02
Sağlık Primi Ödemeleri
2.110.168,11
İşçiler
919.559,10
01
İşsizlik Sigortası Fonuna
68.880,55
İşsizlik Sigortası Fonuna
68.880,55
Sosyal Güvenlik Kurumuna
850.678,55
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
847.375,14
02
Sağlık Primi Ödemeleri
Geçici Personel
25/02/2015 15:27
Cari Yıl (N)
3.303,41
306.354,77
1.434,63
İşsizlik Sigortası Fonuna
01
01
1.434,63
İşsizlik Sigortası Fonuna
Sosyal Güvenlik Kurumuna
304.920,14
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
302.712,14
Sayfa 3 / 4
TABLO 1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Adı :
Kurum Kodu :15.75
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik Kodlar
04
06
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
02
Cari Yıl (N)
2.208,00
830
02
830
03
830
03
02
830
03
02
03
830
03
02
03
830
03
02
05
830
830
03
02
05
03
03
830
03
03
01
830
03
03
01
830
03
03
02
830
830
03
03
02
03
04
830
03
04
02
830
03
04
02
830
830
03
04
02
03
05
830
03
05
09
830
03
05
09
03
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
830
830
03
05
09
90
Diğer Hizmet Alımları
49.308,07
Sermaye Giderleri
4.002.325,21
830
06
07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
4.002.325,21
830
06
07
01
830
830
06
07
01
06
07
07
830
06
07
07
830
830
06
07
06
07
Sağlık Primi Ödemeleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
3.639.574,50
28.810,12
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
90
01
Enerji Alımları
24.819,60
Diğer Enerji Alımları
24.819,60
Giyim ve Kuşam Alımları
3.990,52
Giyecek Alımları
3.990,52
3.070.523,10
Yolluklar
01
01
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
3.993,33
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
3.993,33
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
3.066.529,77
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
3.066.529,77
Görev Giderleri
490.333,21
Yasal Giderler
490.333,21
04
Mahkeme Harç ve Giderleri
485.488,11
90
Diğer Yasal Giderler
4.845,10
49.908,07
Hizmet Alımları
49.908,07
Diğer Hizmet Alımları
06
600,00
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
2.517.866,79
Proje Giderleri
2.517.866,79
Müteahhitlik Giderleri
1.484.458,42
01
Hizmet Binası
1.287.786,05
07
03
Lojmanlar
07
90
Diğerleri
01
94.400,00
102.272,37
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
25/02/2015 15:27
1.077.021.420,57
Sayfa 4 / 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
65 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content