close

Enter

Log in using OpenID

Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu T

embedDownload
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Adı :
Kurum Kodu :38.43
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik Kodlar
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
800
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
800
03
800
03
01
800
03
01
01
800
800
03
01
01
03
01
01
1
Cari Yıl (N)
12.732.933,49
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
4.492.288,41
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
4.474.257,71
Mal Satış Gelirleri
297,00
01
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
200,00
02
Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri
97,00
4.473.960,71
800
03
01
02
800
800
03
01
02
29
03
01
02
31
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
800
800
03
01
02
33
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
03
01
02
99
Diğer hizmet gelirleri
800
03
06
800
03
06
01
800
800
03
06
01
01
Lojman Kira Gelirleri
9.035,70
03
06
01
99
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
8.995,00
800
04
800
04
02
800
04
02
01
800
04
02
01
800
04
04
800
04
04
01
800
800
04
04
01
800
05
01
800
05
01
09
800
800
05
01
09
01
Kişilerden Alacaklar Faizleri
05
01
09
03
Mevduat Faizleri
800
05
02
800
05
02
Hizmet Gelirleri
362.996,10
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
3.980.805,91
119.558,70
10.600,00
18.030,70
Kira Gelirleri
01
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
7.767.445,09
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan
Bağış ve
6.749.000,00
Cari
6.749.000,00
Hazine yardımı
6.749.000,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
03
05
26/02/2015 15:19
1.018.445,09
Cari
1.018.445,09
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar
1.018.445,09
Diğer Gelirler
473.199,99
Faiz Gelirleri
85.145,95
Diğer Faizler
85.145,95
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
06
18.030,70
Taşınmaz Kiraları
331,47
84.814,48
381.392,03
381.392,03
Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar
Sayfa 1 / 2
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Adı :
Kurum Kodu :38.43
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik Kodlar
800
05
02
800
05
09
06
800
05
09
01
800
800
05
09
01
05
09
01
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
16
Cari Yıl (N)
381.392,03
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
Diğer Çeşitli Gelirler
6.662,01
Diğer Çeşitli Gelirler
6.662,01
06
Kişilerden Alacaklar
5.902,03
99
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :
26/02/2015 15:19
1
759,98
12.732.933,49
Sayfa 2 / 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
57 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content