close

Enter

Log in using OpenID

Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

embedDownload
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 38.6
Ekonomik Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
GİDERLER HESABI
830
01
830
01
01
830
01
01
01
830
01
01
01
830
01
01
02
830
830
01
01
02
01
01
03
830
01
01
03
830
01
01
04
830
830
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
01
01
04
01
01
05
05
01
01
01
830
01
01
01
830
01
02
830
01
02
01
830
01
02
01
01
830
01
02
01
04
830
830
01
02
01
05
01
02
02
830
01
02
02
830
01
02
03
830
01
02
03
830
01
02
04
75.066.319,79
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Cari Yıl (N)
45.332.073,96
800 03
MEMURLAR
57.902.563,06
800 03
01
Temel Maaşlar
26.030.504,16
800 03
01
01
Temel Maaşlar
26.030.504,16
800 03
01
01
01
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
1.200,00
Zamlar ve Tazminatlar
20.951.174,31
800 03
800 03
01
01
02
Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri
4.280,19
01
02
Zamlar ve Tazminatlar
20.951.174,31
Ödenekler
10.033.534,56
800 03
01
02
29
01
02
31
Ödenekler
10.033.534,56
800 03
800 03
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen
Gelirler
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
01
02
33
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
7.200,00
800 03
800 03
01
02
36
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri
84.758,00
01
02
38
Yurt Yatak Ücreti Gelirleri
01
02
45
Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler
01
02
46
Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri
01
02
99
Diğer hizmet gelirleri
771.486,63
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
892.272,93
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
882.242,74
Mal Satış Gelirleri
Hizmet Gelirleri
5.480,19
876.762,55
28.859,50
2.796,25
265.437,00
Sosyal Haklar
771.486,63
Ek Çalışma Karşılıkları
115.863,40
800 03
800 03
115.863,40
800 03
800 03
06
800 03
06
01
800 03
06
01
01
Lojman Kira Gelirleri
1.754,64
800 03
800 04
06
01
99
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
8.275,55
800 04
02
800 04
02
01
800 04
800 04
02
01
04
800 04
04
Ek Çalışma Karşılıkları
Ücretler
01
Ekonomik Kodlar
61.610.063,43
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
Cari Yıl (N)
1
PERSONEL GİDERLERİ
Sosyal Haklar
01
Ay:
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel
Ücretleri
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin
Ücretleri
Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
1.740.473,99
1.408.211,67
474.440,07
140.869,53
792.902,07
Zamlar ve Tazminatlar
6.887,35
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve
Tazminatları
Ödenekler
6.887,35
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel
Ödenekleri
Sosyal Haklar
27/02/2015 14:41
1.440,00
1.440,00
6.263,03
01
01
1.058,50
1.250,00
485.403,30
Kira Gelirleri
10.030,19
Taşınmaz Kiraları
10.030,19
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler
42.490.007,00
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil
İdarelerden Alınan Bağış ve
41.000.000,00
Cari
41.000.000,00
Hazine yardımı
41.000.000,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım
ve Bağışlar
1.490.007,00
Cari
1.490.007,00
Sayfa 1 / 6
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 38.6
Ekonomik Kodlar
830
01
02
04
830
01
02
04
830
01
02
06
830
01
02
06
830
01
03
830
01
830
830
03
01
01
03
01
01
03
02
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
01
05
05
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal
Hakları
Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
01
03
02
01
830
01
03
03
830
01
03
03
830
01
03
05
830
830
01
03
05
01
04
830
01
04
01
830
01
04
01
04
830
01
04
01
90
830
01
05
830
01
05
01
830
01
05
01
830
02
830
02
01
830
02
01
01
01
06
Ekonomik Kodlar
2.881,03
3.382,00
317.671,94
Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve
İkramiyeleri
İŞÇİLER
317.671,94
800 04
800 05
04
01
800 05
01
800 05
01
09
01
09
02
756.319,25
Sürekli İşçilerin Ücretleri
756.319,25
800 05
02
06
800 05
02
06
800 05
09
800 05
09
01
800 05
09
01
81.998,93
159.452,53
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
159.452,53
Ödül ve İkramiyeler
674.754,03
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
674.754,03
8.614,89
657 S.K. 4/C Kaps.Çalışanlara Yapılacak
Ödemeler
Diğer Geçici Personele Yapılacak
Ödemeler
Diğer Personel
5.576,67
Faiz Gelirleri
39,10
Diğer Faizler
39,10
03
Mevduat Faizleri
39,10
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
1.769.717,65
Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar
1.769.717,65
16
99
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
1.769.717,65
Diğer Çeşitli Gelirler
180.037,28
Diğer Çeşitli Gelirler
180.037,28
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli
Gelirler
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
180.037,28
45.332.073,96
3.038,22
285.886,75
285.886,75
285.886,75
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri
11.450.939,27
Memurlar
10.866.852,33
27/02/2015 14:41
1.490.007,00
1.949.794,03
8.614,89
Ücretler
Sosyal Güvenlik Kurumuna
Cari Yıl (N)
81.998,93
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem
Tazminatları
Sosyal Haklar
Öğrenci Harçlıkları
Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar
1
1.672.524,74
Ücretler
Ücret ve Diğer Ödemeler
01
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
Diğer Gelirler
800 05
800 05
GEÇİCİ PERSONEL
04
Cari Yıl (N)
Ödül ve İkramiyeler
İhbar ve Kıdem Tazminatları
830
Ay:
10.866.852,33
Sayfa 2 / 6
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 38.6
Ekonomik Kodlar
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Ay:
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
830
830
02
01
06
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
6.711.575,06
02
01
06
02
Sağlık Primi Ödemeleri
4.155.277,27
830
02
02
Sözleşmeli Personel
213.744,57
830
02
02
04
830
830
02
02
04
02
02
06
830
02
02
06
830
830
02
02
06
02
03
830
02
03
04
830
02
03
04
830
02
03
06
830
830
02
03
06
02
03
06
830
02
04
830
02
04
06
830
830
02
04
06
02
04
06
830
02
05
830
02
05
06
830
830
02
05
06
02
05
06
830
03
830
03
02
830
03
02
01
İşsizlik Sigortası Fonuna
2.785,98
İşsizlik Sigortası Fonuna
2.785,98
Sosyal Güvenlik Kurumuna
210.958,59
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
122.165,33
02
Sağlık Primi Ödemeleri
İşçiler
İşsizlik Sigortası Fonuna
01
İşsizlik Sigortası Fonuna
01
355.819,01
31.577,56
31.577,56
324.241,45
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
176.174,00
02
Sağlık Primi Ödemeleri
148.067,45
4.191,66
Sosyal Güvenlik Kurumuna
4.191,66
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
3.830,41
02
Sağlık Primi Ödemeleri
Diğer Personel
361,25
10.331,70
Sosyal Güvenlik Kurumuna
10.331,70
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
10.240,96
02
Sağlık Primi Ödemeleri
90,74
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.944.265,02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
1.709.965,78
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
27/02/2015 14:41
Cari Yıl (N)
88.793,26
Sosyal Güvenlik Kurumuna
Geçici Personel
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
48.702,14
Sayfa 3 / 6
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 38.6
Ekonomik Kodlar
02
01
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
05
830
830
03
03
02
02
830
03
02
02
830
830
03
02
02
03
02
03
830
03
02
03
830
830
03
02
03
03
02
03
03
830
03
02
04
830
830
03
02
04
03
02
09
830
03
02
09
830
03
03
830
03
03
01
830
830
03
03
01
03
03
02
830
03
03
02
830
03
03
03
830
830
03
03
03
03
04
830
03
04
02
830
03
04
02
830
03
05
830
03
05
Baskı ve Cilt Giderleri
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
01
Su Alımları
127.271,50
02
Temizlik Malzemesi Alımları
807.514,10
01
Yakacak Alımları
452.514,00
02
Akaryakıt ve Yağ Alımları
01
01
01
01
04
6.298,64
Elektrik Alımları
348.701,46
Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
725.416,04
Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)
725.416,04
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi
Alımları
236,00
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve
Bakım Giderleri
Yolluklar
236,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
28.142,25
8.961,81
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
8.961,81
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
16.901,63
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
16.901,63
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
2.278,81
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
2.278,81
8.248,75
Yasal Giderler
8.248,75
Mahkeme Harç ve Giderleri
8.248,75
Hizmet Alımları
Haberleşme Giderleri
27/02/2015 14:41
Cari Yıl (N)
826,00
Enerji Alımları
01
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
48.702,14
128.097,50
Görev Giderleri
02
Ay:
172.555,59
43.601,71
Sayfa 4 / 6
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 38.6
Ekonomik Kodlar
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Ay:
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
830
830
03
05
02
01
03
05
02
02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
830
830
03
05
02
05
Uydu Haberleşme Giderleri
03
05
02
06
Hat Kira Giderleri
5.595,97
830
03
05
03
Taşıma Giderleri
16.818,96
830
830
03
05
03
02
Yolcu Taşıma Giderleri
15.368,96
03
05
03
04
Geçiş Ücretleri
830
03
05
04
830
830
03
05
04
03
05
04
830
03
05
05
830
830
03
05
05
03
07
830
03
07
02
830
03
07
02
830
03
07
03
830
03
07
03
02
830
03
07
03
03
830
03
08
830
03
08
01
830
830
03
08
01
830
05
03
830
05
03
01
830
830
05
03
01
05
03
01
Posta ve Telgraf Giderleri
993,50
918,54
1.450,00
13.031,88
01
İlan Giderleri
12.515,79
02
Sigorta Giderleri
02
99.103,04
Hizmet Binası Kiralama Giderleri
99.103,04
01
21.222,65
Gayri Maddi Hak Alımları
10.629,79
Fikri Hak Alımları
10.629,79
Bakım ve Onarım Giderleri
10.592,86
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım
Giderleri
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
8.976,26
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım
Giderleri
4.130,00
Hizmet Binası Bakım ve Onarım
Giderleri
05
516,09
Kiralar
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım Giderleri
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
1.616,60
4.130,00
4.130,00
Cari Transferler
61.052,07
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yapılan Transferler
61.052,07
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
61.052,07
03
Kamu İşveren Sendikalarına
11.700,00
05
Memurların Öğle Yemeğine Yardım
49.352,07
27/02/2015 14:41
Cari Yıl (N)
36.093,70
Tarifeye Bağlı Ödemeler
05
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
Sayfa 5 / 6
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Kurum Kodu : 38.6
Ekonomik Kodlar
Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
27/02/2015 14:41
Ay:
(A- D):
Ekonomik Kodlar
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
Cari Yıl (N)
75.066.319,79
45.332.073,96
29.734.245,83
Sayfa 6 / 6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
72 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content