close

Enter

Log in using OpenID

Biyokimya

embedDownload
BİYOKİMYA
Yrd. Doç. Dr. Serpil SAVCI
DERSİN AMACI
Biyokimya Biliminin Temellerinin
Öğrenilmesi
Biyosistem Mühendisliği Uygulamaları ile
İlişkisi
KAZANDIRILAN BİLGİ VE BECERİ
Biyokimyanın Tanımını ve Tarihçesini
Atomdan moleküle canlı organizmaların
kimyasal yapısı, atomun yapısı, kimyasal, iyonik,
kovalent, hidrojen, molekül veya Van der Walls
bağları
Hücre kavramı, hücrelerdeki ortak yapısal
özellikler, Prokaryotik ve ökaryotik hücreler,
hücrelerin kısımları, hücre membranı, akıcı
mozaik model,sitoplazma, hücre organelleri
ÖĞRETİM METODU
• Bilgisayar Destekli Sunum
• Teorik
ÖĞRETME MATERYALİ
• Kaynak Kitaplar
• Ders Notları
• Projeksiyon Cihazı
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
YÖNTEMİ
• Bir Ara Sınav
• Yarıyıl Sonu Sınavı
DERS İÇERİĞİ
• Biyokimya Biliminin tanımı ve tarihçesi,
atomdan moleküle
• Canlı organizmaların
kimyasal yapısı, hücre kavramı,
• Amino asitler, proteinler,
• Karbonhidratlar
• Lipidlerin kimyası
DERS İÇERİĞİ
• Sitrik asit döngüsü, oksidatif fosforilasyon,
pentoz fosfat metabolik yolu, Yağ
asitlerinin oksidasyonu, lipidlerin
biyosentezi, aminoasitlerin oksidasyonu,
fotosentez, aminoasitlerin biyosentezi
DERS İÇERİĞİ
• Enzimler ve termodinamik
• Kofaktörler, koenzimler, aktivasyon
enerjisi, Katalitik mekanizma
• Biyolojik zarlar ve taşınma
• Nükleik asitler
• RNA sentezi, protein sentezi, solunum ve
enerji
NEDEN BİYOKİMYA
• İnsanoğlu nesiller boyunca canlı organizmaları anlamaya
çalışmıştır. Araştırmalar önceleri organizmaları bir bütün
olarak ele almış, daha sonra doku ve hücreler üzerinde
yoğunlaşmış ve en son olarak da “hayatın molekülleri”’ ni
anlamak için devam etmiştir ve etmektedir. Bu moleküller
(biyomoleküller) hücrenin yapısını meydana getirirken,
ona HAYAT veren binlerce işlevi üstlenir.
• İşte bir biyokimyacı, ne çeşit moleküllerden
oluştuğumuzu ve bu moleküllerin ne yaptığını ve nasıl
çalıştığını ve birbirleriyle ne gibi etkileşimlerde bulunarak
en sonunda HAYATIN nasıl gerçekleştirdiğini anlamak
için çalışır.
BİYOKİMYANIN ÖNEMİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Biyokimyasal açıdan bakıldığında
sağlık, vücutta gerçekleşen binlerce
hücre içi ve hücre dışı reaksiyonların
(olayların, tepkimelerin) tümünün,
vücudun fizyolojik durumdaki
maximal yaşam süreci ile uyumlu
olacak hızlarda ilerleyişidir.
Sağlığın temeli, normal biyokimyasal
olaylardır.
BİYOKİMYANIN ÖNEMİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hayvan ve insanlarda hastalıklardan sorumlu olan belli
başlı faktörler şunlardır: Fiziksel etkenler, kimyasal
etkenler ve ilaçlar, biyolojik etkenler, oksijen
yetersizliği, genetik, immunolojik reaksiyonlar, gıda
dengesizliği, endokrin dengesizlik.
Bu faktörlerin her biri, hücrede veya vücutta bir ya da
daha fazla sayıda kritik reaksiyonları veya molekülleri
etkileyerek hastalık oluştururlar. Tüm hastalıklar,
moleküllerin, kimyasal reaksiyonların ya da olayların
anormallikleri sonucunda ortaya çıkar; her
hastalığın bir biyokimyasal temeli vardır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 626 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content