close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

embedDownload
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI
KAR DAĞITIM TABLOSU (Bin TL)
1 Çıkarılmış Sermaye
2 Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (1)
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise
söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
2.616.938
159.264
Yoktur
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
-269.629
55.324
-42.009
0
-86.668
0
-224.970
55.324
-919.059
-25.894
3 Dönem Karı / Zararı (+/-) (2)
4 Vergiler (+/-) (3)
Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (-)
5 Net Dönem Karı/Zararı (+/-)
6 Geçmiş Yıllar Zararları (-) (4)
7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-)
8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/ZARARI (+/-)
9 Yıl içinde yapılan Bağışlar (+)
Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı/zararı
10 (+/-) (5)
11 Ortaklara Birinci Kar Payı
Nakit
Bedelsiz
Toplam
12 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
13 Dağıtılan Diğer Kar Payı
Yönetim Kurulu Üyelerine
Çalışanlara
Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
15 Ortaklara İkinci İkinci Kar Payı
16 Genel Kanuni Yedek Akçe
17 Statü Yedekleri
18 Özel Yedekler
19 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Geçmiş Yıl Karı
Olağanüstü Yedekler
TTK ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer
Yedekler
-1.472
-1.145.501
944
-1.472
27.959
-1.144.557
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(1) "Enflasyon Farkları" ilave edilmemiştir.
(2) "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Dönem Zararı" toplamından oluşmaktadır.
(3) "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Gideri" toplamından oluşmaktadır.
(4) 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre
hesaplanmıştır. "Geçmiş Yıllar Zararları"na "Paylara İlişkin Primler/İskontolar (Net)" ve "Genel Kanuni Yedek
Akçe" ilave edildikten sonra kalan kısımdan oluşmaktadır.
(5) Dağıtılabilir dönem karı oluşmamaktadır.
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU
GRUBU
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI
NAKİT (TL)
NET
TOPLAM
0,00
0,00
BEDELSİZ (TL)
0,00
0,00
TOPLAM DAĞITILAN
KAR PAYI / NET
DAĞITILABİLİR
DÖNEM KARI
ORANI(%)
1 TL NOMİNAL
DEĞERLİ PAYA İSABET
EDEN KAR PAYI
TUTARI (TL)
0,00
0,00
0,00
0,00
ORANI
(%)
0,00
0,00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
88 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content