close

Enter

Log in using OpenID

11 Mart 2015 Kar Dağıtım Teklifi

embedDownload
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı
: Coca-Cola İçecek A.Ş.
Adresi
: Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No: 4
34776 Ümraniye İstanbul
: 0 216 528 40 00 - 0 216 510 70 08
Tel ve Faks No
Yatırımcı İlişkileri Tel. ve Faks No : 0 216 528 33 92 - 0 216 510 70 08
Tarih
: 11 Mart 2015
Konu
: Kar Dağıtım Teklifi
BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI’NA,
Açıklanacak Özel durum:
Kar Dağıtım Teklifi
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 11 Mart 2015 tarihinde alınan 18 no.lu karar ile;
Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarındaki
2014 mali yılı net dönem karı olan 315.431.201,01 TL’den kanuni mükellefiyetler düşüldükten
sonra 100.222.092,00 TL’nin ortaklara 27 Mayıs 2015 tarihinden itibaren dağıtılmasına ve
kalan karın fevkalade yedek akçe olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Genel Kurul'a
teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.
Genel Kurul'da Yönetim Kurulu'nun yukarıda bahsedilen kar dağıtımı konusundaki teklifinin
benimsenmesi durumunda, Şirketimiz 2014 yılı karından tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de
bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL
nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 0,3940000 TL brüt (0,3940000 TL
net), diğer hissedarlara ise 0,3940000 TL brüt (0,3349000 TL net) nakit temettü ödemesi
yapılacaktır.
Coca-Cola İçecek A.Ş. 2014 yılı kar dağıtım tablosu ve dağıtılan kar payı oranı hakkında bilgi
tablosu özel durum açıklaması ekinde sunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter,
kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
B)KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 2014 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)
SPK'ya Göre
1.
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2.
Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
254.370.782,00
254.370.782,00
50.874.156,40
50.874.156,40
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
3.
Dönem Karı 2014
4.
Vergiler (-)
5.
Net Dönem Karı (=)
6.
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
-
-
7.
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)
-
-
8.
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)
9.
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)
10.
11.
BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI
Ortaklara Birinci Kar Payı
-Nakit
401.172.933,51
139.034.201,57
85.741.732,50
16.306.290,10
315.431.201,01
122.727.911,47
315.431.201,01
122.727.911,47
4.088.171,45
319.519.372,46
-
100.222.092,00
-
100.222.092,00
-
100.222.092,00
-
-
-
-Bedelsiz
-Toplam
12.
İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
13.
Dağıtılan Diğer Kar Payı
-Yönetim Kurulu Üyelerine
-Çalışanlara
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14.
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
15.
Ortaklara İkinci Kar Payı
16.
Genel Kanuni Yedek Akçe
17.
Statü Yedekleri
18.
Özel Yedekler
19.
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
20.
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
10.000.852,03
-
205.208.256,97
-
-
-Geçmiş Yıl Karı
-Olağanüstü Yedekler
-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler
(*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.
-
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.'nin 2014 Yılına Ait Kar Payı Oranları Tablosu
GRUBU
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI
NAKİT (TL)
NET
BEDELSİZ
(TL)
TOPLAM
DAĞITILAN KAR
PAYI / NET
DAĞITILABİLİR
DÖNEM KARI
ORANI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ
PAYA İSABET EDEN KAR
PAYI
TUTARI (TL)
ORANI (%)
A
31.520.001,22
-
0,0999267
0,3940000
39,40000
B stopajlı
17.118.179,28
-
0,0542691
0,3349000
33,49000
C stopajlı
22.111.720,29
-
0,0701000
0,3349000
33,49000
C stopajsız
22.549.267,76
-
0,0714871
0,3940000
39,40000
TOPLAM
93.299.168,55
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
277 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content